fbpx

Stopień urazu a wysokość uszczerbku na zdrowiu

Stopień urazu a wysokość uszczerbku na zdrowiu

Definicja uszczerbku na zdrowiu

Definicja uszczerbku na zdrowiu, określa go jako uszkodzenie danego organu, narządu albo układu, polegające albo na jego utracie albo upośledzeniu jego funkcji. W zależności od stopnia uszkodzenia lub utraty organu, narządu lub układu, czy też rokowań co dalszego jego funkcjonowania określa się stopień uszczerbku oraz jego trwałość.

Tym samym trwały/stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które  nie daje szans na poprawę. Z kolei długotrwały uszczerbek to z kolei taki który przekracza pół roku ale daje pozytywne rokowania na przyszłość.

Za jaki uraz najwyższy uszczerbek?

Zgodnie powyższym łatwo zauważyć, że wraz z powagą doznanego urazu wzrasta również wysokość doznanego z jego powodu uszczerbku na zdrowiu, czyli ogólnie mamy do czynienia z prostym wzorem:

(Im) większy uraz = (tym)większy uszczerbek = (i) większe odszkodowanie

Wiemy jednak jak prawdziwe jest twierdzenie, że nie da się obiektywnie ocenić głębokości urazu, gdyż odczucie cierpienia jest zawsze subiektywne i u każdego będzie przebiegać w innym natężeniu. Przy dochodzeniu odszkodowania należy jednak bardzo dokładnie rozważyć rozmiar doznanej krzywdy, zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej.

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania pod uwagę są brane głównie następujące elementy:

  • wiek osoby poszkodowanej;
  • długość cierpień fizycznych i psychicznych;
  • długość leczenia;
  • następstwa urazu (kalectwo, oszpecenie)
  • rokowania na przyszłość;

Można tutaj wymienić jeszcze kilka puntów, np. poczucie bezradności czy nieprzydatności społecznej, utratę perspektyw, itp. jednak  są to czynniki, które (podobnie jak inne cierpienia psychiczne) bardzo często TU traktują niejako „po macoszemu”, jako kwestie zaledwie poboczne.

Głównym czynnikiem jak ma wpływ na ustalenie wysokości wypłaty jest wymiar uszczerbku na zdrowiu, czyli określenie jego wysokości i trwałości głównie na podstawie uszkodzenia ciała.

Tym samym z im większym/głębokim urazem mamy do czynienia, tym wzrasta kwota świadczenia możliwego do uzyskania.

Obrażenia oraz związany z nimi uszczerbek można ogólnie podzielić na:

1. Obrażenia lekkie: otarcia, lekkie potłuczenia, obicia, zadraśnięcia, siniaki itp., których leczenie trwa krócej niż7 dni.

Tego typu urazy nie skutkują najczęściej żadnym uszczerbkiem na zdrowiu – określane jako 0%.

2. Obrażenia średnie: w których powrót do pełni zdrowia będzie wymagał leczenia dłuższego niż tydzień: silne potłuczenia, pęknięcia, pojedyncze złamania, skręcenia, zwichnięcia, naderwania, Procent uszczerbku w zależności od rozległości powyższych urazów i ich umiejscowienia waha się od 1 do 30%

3. Obrażenia ciężkie, np. mnogie złamania, utarta jakiegoś zmysłu: słuchu, mowy, wzroku, utarta kończyny, utarta narządu, ciężkie urazy mózgowe i neurologiczne, niedowłady i porażenia, wszystkie prowadzące do całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała – do 100% uszczerbku.

Podane tutaj wartości mają charakter bardzo ogólny, ze względu na bardzo szeroką skalę obrażeń do jakich może dojść w poszczególnych obszarach ciała (szczegóły w tabelach).

Każdy % uszczerbku jest z nimi ściśle związany i musi być ustalany indywidualnie, dlatego też szczegółowej oceny obrażeń oraz związanego z nimi uszczerbku zawsze powinien dokonać lekarz orzecznik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.