fbpx

Pojęcie szkody całkowitej i jej skutki dla poszkodowanego

Pojęcie szkody całkowitej i jej skutki dla poszkodowanego

Otrzymując decyzję o odszkodowaniu powypadkowym, możesz się spotkać z pojęciem szkody całkowitej. Często się zdarza, że uznanie szkody za całkowitą jest dla Ciebie niekorzystne. Dlatego warto wiedzieć, kiedy ma ona miejsce i w jaki sposób odwołać się od decyzji ubezpieczyciela.

Przede wszystkim szkoda całkowita bezpośrednio wpływa na rozmiar odszkodowania, które ma rekompensować uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu. Określa również pośrednio, jak długo poszkodowany może wynajmować samochód zastępczy.

Kiedy ma miejsce szkoda całkowita?

Szkoda całkowita powstaje, gdy naprawa uszkodzonego pojazdu jest nieopłacalna. Zgodnie z orzecznictwem nieopłacalność naprawy zachodzi, gdy koszt naprawy przekracza wartość pojazdu sprzed szkody. W takim wypadku przysługuje Tobie odszkodowanie będące różnicą pomiędzy wartością samochodu sprzed szkody a wartością tzw. pozostałości, czyli wraku pojazdu.

Kiedy decyzja o szkodzie całkowitej jest nieprawidłowa i jak się odwoływać?

Bardzo często się zdarza, że zakład ubezpieczeń wydaje decyzję o szkodzie całkowitej, mimo że naprawa jest opłacalna. Mamy dwa podstawowe warianty takich nieprawidłowych decyzji.

1. Najbardziej jednoznacznym przypadkiem jest ten, w którym ubezpieczyciel uznaje szkodę za całkowitą, pomimo że nawet ustalony przez niego koszt naprawy nie przekracza ustalonej przez niego wartości pojazdu sprzed szkody. Zdarzają się nawet sytuacje uznania szkody za całkowitą, mimo że koszt naprawy jest o 30-40% niższy od wartości samochodu przed szkodą. W takim przypadku nieprawidłowość decyzji jest oczywista. Odwołanie się od takiej decyzji nie powinno stanowić dla poszkodowanego problemu. Wystarczy zwrócić uwagę na to uchybienie.

2. Mniej jednoznaczna sytuacja ma miejsce, gdy w decyzji zaniżono wartość pojazdu i/lub zawyżono koszty naprawy. Wbrew pozorom zweryfikowanie kosztów naprawy i wartości pojazdu sprzed szkody oraz wykazanie nieprawidłowości nie jest takie trudne. Poszkodowany jest z reguły dobrze zorientowany co do wartości własnego pojazdu. Może się również upewnić, zasięgając ofert w najpopularniejszych serwisach ogłoszeniowych. Wydruki takich ofert warto załączyć do odwołania. Natomiast weryfikacja kosztów naprawy z reguły nie będzie możliwa przez samego poszkodowanego. Powinien dokonać jej profesjonalny warsztat naprawczy lub ewentualnie rzeczoznawca samochodowy. Taki kosztorys naprawy lub ocenę rzeczoznawcy również dobrze jest załączyć do odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

Czy poszkodowany ma inne opcje niż odwołanie od decyzji?

Jak wynika z powyższego, dzięki odwołaniu od decyzji jako poszkodowany masz realną możliwość wpłynięcia na ostateczną decyzję ubezpieczyciela i tym samym ustalenia wysokości przysługującego Ci odszkodowania.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że odwołanie to czas, nerwy oraz pieniądze, jeżeli poszkodowany zdecyduje się przedstawić opinię niezależnego rzeczoznawcy. Jeżeli jako właściciel uszkodzonego samochodu nie masz czasu i ochoty walczyć z ubezpieczycielem o dopłatę, zwróć się do kancelarii odszkodowawczej z prośbą o ocenę sprawy. Może się okazać, że sprzedaż szkody będzie dla Ciebie dobrą opcją. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy sprzedaż szkody kancelarii odszkodowawczej jest korzystne, przeczytaj nasz artykuł na ten temat.

Aktualizacja z 12.08.2019 r.