fbpx

Odszkodowanie dla ofiar pobić w Anglii

Odszkodowanie dla ofiar pobić w Anglii

Mieszkasz w Wielkiej Brytanii i stałeś się ofiarą przemocy? Nieznajoma osoba albo współpracownik albo znajomy pobił Cię i odniosłeś obrażenia? Jeśli tak, możesz ubiegać się o odszkodowanie w ramach CICA.

Na czym polega działalność Criminal Injuries Compensation Authority?

Funkcją CICA (Criminal Injuries Compensation Authority) jest przyznawanie odszkodowań osobom, które odniosły obrażenia, zarówno psychiczne, jak i fizyczne w wyniku aktu przemocy.

Obrażenie musi nastąpić na terenie Wielkiej Brytanii oraz być wystarczająco poważne by spełniało warunki tzw. minimalnej taryfy odszkodowania. W sytuacji, gdy nastąpiła śmierć osoby poszkodowanej bezpośrednio w wyniku doznanych obrażeń, krewni oraz osoby będące pod jej opieką mają prawo żądać odszkodowania.

Sprawdź też możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek przy pracy w UK.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie w ramach CICA?

O odszkodowanie może się ubiegać ofiara aktu przemocy, który nastąpił na terenie Wielkiej Brytanii. Termin przedawnienia wynosi 2 lata. Istotne jest żeby aplikację złożyć w ciągu 2 lat od daty zaistnienia incydentu. Nie jest wykluczone, że aplikacje złożone po upływie tego terminu nadal będą brane pod uwagę, jeżeli jest to usprawiedliwione w danej sytuacji. Osoba poszkodowana powinna jak najszybciej, osobiście poinformować policję o zaistniałym zdarzeniu. Jeżeli jest to niemożliwe z powodu obrażeń jakie odniosła, trzeba zrobić to najszybciej jak to możliwe. Aplikacja osoby poszkodowanej może zostać odrzucona ze względu na jej zachowanie przed lub w czasie wypadku, fakt bycia notowanym oraz brak współpracy z policją.

Za co można otrzymać odszkodowanie?

Ofiara aktu przemocy może dochodzić trzech rodzajów odszkodowań. Po pierwsze, przysługiwać jej będzie odszkodowanie za doznane obrażenia, zarówno fizyczne jak i psychiczne. Po drugie, zwrot utraty zarobków. Można dochodzić tego typu odszkodowania tylko wtedy, gdy osoba poszkodowana utraciła zarobki przez okres dłuższy niż 28 tygodni. Po trzecie, odszkodowanie za tzw. specjalne wydatki. Do tej grupy należą między innymi takie wydatki jak koszty podróży, koszty opieki zdrowotnej itp.

W jakiej wysokości odszkodowania można się spodziewać?

Wysokość odszkodowania zależna jest od stopnia uszczerbku na zdrowiu. Specjalnie opracowana taryfa obejmuje 25 poziomów odszkodowania. Najniższe z nich wynosi 1,000 funtów, natomiast najwyższe 250,000 funtów. Do przyznanej sumy dolicza się odszkodowanie za utratę zarobków i odszkodowanie za wydatki specjalne, jeżeli osoba poszkodowana kwalifikuje się do takiego odszkodowania. Wysokość tego typu odszkodowania nie przekracza 250,000 funtów. Zatem najwyższa wartość odszkodowania przyznawana w ramach CICA wynosi 500,000 funtów.

Jak długi jest czas oczekiwania na odszkodowanie?

Czas oczekiwania na odszkodowanie różni się w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Pracownicy CICA starają się podjąć decyzję w ciągu 12 miesięcy od otrzymania aplikacji. W sprawach, gdzie ustalenie wysokości należnego odszkodowania jest utrudnione z uwagi na toczącą się rozprawę sądową bądź gdy w rachubę wchodzi utrata zarobków w przyszłości i przyszłe koszty opieki zdrowotnej, wówczas czas oczekiwania na odszkodowanie znacznie się wydłuży. W takich sytuacjach w ciągu 12 miesięcy podjęta będzie jedynie decyzja co do zasadności odszkodowania, natomiast. Decyzja co do jego ewentualnej wysokości zapadnie dopiero po zgromadzeniu wszelkich niezbędnych informacji. W takich sytuacjach możliwe jest wypłacenie części odszkodowania do czasu podjęcia ostatecznej decyzji.

Kto zajmuje się przyznawaniem odszkodowań w ramach Criminal Injuries Claim Authority?

Rozpoznawaniem poszczególnych aplikacji zajmują się urzędnicy tzw. Criminal Authority. Istnieje możliwość odwołania się od ich decyzji. W takim przypadku należy skierować się do urzędników wyższego szczebla tzw. adjudicators.

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosków i do kogo można zwrócić się o pomoc?

Szczegółowe informacje, jak również aplikacje do wypełnienia można znaleźć na stronie internetowej www.cica.gov.uk . Pomocy w wypełnieniu aplikacji należy szukać w angielskich kancelariach prawnych oraz firmach specjalizujących się w roszczeniach z tytułu szkód osobistych.

Wypadek drogowy w Anglii

W Wielkiej Brytanii ruch na drogach jest bardzo duży. Biorąc pod uwagę ilość samochodów na drogach, bardzo często dochodzi do kolizji i wypadków drogowych. Sprawdź kiedy można uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym i jaka jest procedura uzyskania odszkodowania. Przeczytaj o uzyskaniu odszkodowania gdy sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia – wtedy odszkodowanie wypłaca MIB.

Aktualizacja z 30.01.2020 r.