fbpx

Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Anglii

Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Anglii

W maju 2004 przed mieszkańcami Europy Środkowej otworzyły się nowe możliwości związane z przystąpieniem tego regionu do Unii Europejskiej. Wiele osób skorzystało i wyjechało za granicę w poszukiwaniu pracy. Niestety nie wszystkie doświadczenia zdobyte za granicą są dobre, m.in. ze względu na częste wypadki przy pracy. Migrujący pracownicy znajdują zatrudnienie w takich branżach jak rolnictwo, przemysł spożywczy czy w magazynach. Nie przywiązuje się tam zbyt wielkiej wagi do szkolenia oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Większość Anglików w odróżnieniu od Polaków, wie jak postępować w razie wystąpienia wypadku przy pracy. Każdy pracownik ma prawo do otrzymania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu oraz inne straty powstałe w wyniku wypadku w pracy. warunkiem jest, że to pracodawca ponosi za niego odpowiedzialność. Pracodawca może zostać uznany winnym wypadku, jeżeli on sam lub jeden z jego pracowników dopuścił się zaniedbań na gruncie prawa regulującego bezpieczeństwo i higienę pracy.

Sprawdź jakie są najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy w Anglii.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznego miejsca pracy, przeszkolenia i dostarczenia sprawnego sprzętu lub narzędzi. Jako pracownik powinieneś jednak zwracać baczną uwagę na to, czy przepisy BHP są spełnione.

Kiedy przysługuje Ci odszkodowanie za wypadek przy pracy

– gdy potkniesz się o pozostawione na ziemi rzeczy. Winę może ponosić pracodawca, jeżeli nie zapewnił czystości w zakładzie,
– kiedy doznałeś urazu w czasie pracy, a nie byłeś wcześniej przeszkolony do pracy przy danym urządzeniu lub przy użyciu pewnych środków,
– wtedy, gdy wypadek spowodował inny pracownik. Przykładowo operator wózka widłowego najechał na stopę drugiemu pracownikowi,
– gdy nie otrzymałeś odpowiedniego ubioru ochronnego, rękawic, kasku lub okularów ochronnych, które mogłyby zapewnić bezpieczeństwo w czasie pracy.

Sprawdź jakie roszczenia możesz liczyć po wypadku w pracy w Anglii.

Najczęstsze zaniedbania pracodawców

Wśród najczęstszych zaniedbań, których dopuszczają się pracodawcy, a które skutkują niebezpiecznymi wypadkami, wymienić należy brak szkoleń i właściwego systemu nadzoru pracy. Ponieważ znaczna część Polaków pracujących w Anglii nie opanowała języka angielskiego w dostatecznym stopniu, powszechne są nieporozumienia na linii pracodawca-pracownik.
Kolejnym powodem wypadków są niesprawne maszyny i urządzenia. Są one często pozbawione obudowy chroniącej przed włożeniem rąk do środka. Obudowy są usuwane z uwagi na awarie sprzętu lub chęć podniesienia wydajności urządzeń. Firmy nie zwracają przy tym uwagi, iż takie działanie skutecznie obniża bezpieczeństwo pracy i przyczynia się do powstania wypadków. Wiele incydentów ma miejsce z powodu braku odpowiednich ubrań i sprzętu ochronnego (typu rękawice, kask lub okulary ochronne).

Jak postępować po wypadku w pracy?

Każdy pracownik, któremu przydarzył się wypadek, powinien bezwzględnie zgłosić go pracodawcy lub przełożonemu. Całe zdarzenie musi zostać odnotowane w książce wypadków (tzw. accident book). Pracodawcy często przedstawiają poszkodowanym do podpisu gotowe raporty o wypadku lub oświadczenia. Ich podpisanie może mieć niebagatelne znaczenie dla sprawy. Dlatego poszkodowani muszą zwracać szczególną uwagę na dokumenty, które otrzymują do podpisu. W przypadku nieznajomości języka dobrze zasięgnąć rady u osoby nie związanej z firmą. Jeżeli wypadek spowodował znaczne obrażenia, należy koniecznie wezwać pogotowie ratunkowe. Poszkodowany pracownik powinien przygotować własny opis wypadku, uwzględniając wszelkie istotne szczegóły.

Wpływ wypadku na zatrudnienie

W wielu przypadkach doznane obrażenia skutecznie wyłączają pracownika z wykonywania pracy. Wówczas rodzi się pytanie o zobowiązania pracodawcy wobec chorego pracownika i ewentualną groźbę zwolnienia z pracy, jeżeli poszkodowany zdecyduje się na złożenie roszczenia odszkodowawczego. Wielu pracowników nie decyduje się na pozwanie pracodawcy. Dotyczy to też przypadków, gdy jego wina jest niepodważalna.
Przede wszystkim wyjaśnić należy, iż poszkodowany pracownik ma 3 lata na ubieganie się o odszkodowanie. Dlatego nie jest konieczne, aby decyzja o pozwaniu pracodawcy musiała zapaść wtedy, gdy poszkodowany nadal pracuje u sprawcy szkody i grozi mu zwolnienie. Ryzyko bezpodstawnego zwolnienia znacznie spada w sytuacji, gdy poszkodowany przepracował u pracodawcy ponad rok. Jeżeli zostanie wówczas pozbawiony pracy (ze względu na złożenie pozwu na pracodawcę za doznany uszczerbek) ma prawo dochodzić odszkodowania za bezprawne zwolnienie.

Wynagrodzenie chorobowe za czas wypadku

Jeżeli poszkodowany jest chory przez cztery bądź więcej dni, ma prawo do świadczenia chorobowego w wysokości ustawowej £75.40 na tydzień. Świadczenie chorobowe wypłacane jest przez pracodawcę przez okres 6 miesięcy. W przypadku, gdy pracownik zawarł z pracodawcą kontrakt, w którym zapisana jest wyższa stawka, pracodawca zobowiązany jest do podniesienia świadczenia. Poszkodowani pracownicy zgłaszając roszczenie do ubezpieczyciela pracodawcy mają również prawo do uzyskania zwrotu utraconych dochodów na skutek pozostawania na zwolnieniu lekarskim.

Na jak wysokie odszkodowania można liczyć?

Wysokość odszkodowań przyznawanych za wypadki w czasie pracy zależy przede wszystkim od doznanego uszczerbku, strat materialnych (w tym utraconych dochodów) oraz kosztów leczenia czy rehabilitacji. W Anglii znane są również taryfy podające przeciętne odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu. Aby skutecznie dochodzić roszczenia, adwokat prowadzący sprawę skieruje poszkodowanego na komisję lekarską, która zbada stan zdrowia poszkodowanego. Lekarz wyda raport medyczny na temat obrażeń. Dzięki raportowi adwokat prowadzący sprawę jest w stanie precyzyjnie określić wysokość roszczenia.

Przykładowe kwoty odszkodowania mogą wynosić:
– złamanie palca – od 1.775,00 do 2.800,00 funtów
– złamanie nogi – od 5.000,00 do 8.000,00 funtów

Sprawdź możliwości uzyskania odszkodowania po pobiciu na terenie Anglii.

Jak długo trwa postępowanie?

W zależności od skomplikowania sprawy i obrażeń, jakich doznał poszkodowany, sprawa roszczeniowa trwać może od 12 do 18 miesięcy.
Jeżeli ustalenie odpowiedzialności za wypadek jest sporne, wówczas postępowanie może przedłużyć się ponad wymieniony powyżej termin. Termin zamknięcia sprawy może ulec wydłużeniu również w przypadku, gdy poszkodowany doznał znacznego uszczerbku i konieczna jest długotrwała rehabilitacja. Wówczas istnieje możliwość otrzymania bezspornej sumy odszkodowania do czasu zamknięcia sprawy.
Długość postępowania może być uzależniona od skierowania sprawy do sądu. W większości przypadków nie jest to konieczne. Jeżeli jednak adwokat prowadzący sprawę uzna, że kwota odszkodowania zaproponowana przez towarzystwo ubezpieczeń jest zaniżona, zostanie wydana opinia zachęcająca do złożenia pozwu i skierowania dalszego postępowania na drogę sądową.

Koszty prawne prowadzenia spraw odszkodowawczych w Anglii

Niejednokrotnie poszkodowani, którzy są świadomi przysługujących im praw po wypadku w Anglii, rezygnują z dochodzenia roszczeń ze względu na nieznajomość języka lub skomplikowane procedury. Nie jest to słuszne postępowanie. Pomoc prawna profesjonalnej kancelarii adwokackiej zajmującej się sprawami odszkodowawczymi (personal injury solicitors) wolna jest od uiszczania jakichkolwiek opłat czy prowizji. Dzięki temu Poszkodowany uzyskuje 100% należnego odszkodowania. Adwokat prowadzący sprawę otrzymuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Takie rozwiązanie jest bardzo dogodne dla poszkodowanych i z pewnością warto z niego korzystać. Jeśli więc miałeś jakąś szkodę w Anglii, nie wahaj się i znajdź sobie pełnomocnika.

Wypadki komunikacyjne w UK

Za granicą często wybieramy dojazdy do pracy swoim samochodem a nie komunikacją miejską. Możemy wtedy szybciej dotrzeć do zakładu pracy. Jeżdżąc samochodem możemy w którymś momencie być uczestnikiem kolizji. Zobacz jak wygląda likwidacja szkody. Dowiedź się kiedy należy Ci się odszkodowanie. Sprawdź jakie są etapy prowadzenia sprawy. Przeczytaj artykuł o wypadach drogowych w Anglii i dowiedź się co zrobić po takim zdarzeniu.

Aktualizacja z 30.01.2020 r.