fbpx

Wypadki na budowie w Stanach Zjednoczonych

Wypadki na budowie w Stanach Zjednoczonych

USA czyli United States of America to czwarty na świecie kraj pod względem powierzchni całkowitej. Co za tym idzie liczba mieszkańców tego kraju jest kilkadziesiąt razy większa niż w Polsce. Spory odsetek mieszkających i pracujących tam osób to obywatele Polski, którzy wyjechali do USA w poszukiwaniu lepszego życia. Wiele osób zakochuje się w tym kraju, trudno więc się dziwić, że tak wiele osób chce tam zostać na stałe.

Stany Zjednoczone Ameryki to Kraj mocno rozwijający się. W związku z tym prawie na każdym rogu widać prace budowlane nad coraz to nowymi domami, wieżowcami czy innymi budynkami. Bardzo wiele osób pracuje więc w branży budowlanej a niestety zarówno w USA jak i na całym świecie branża ta jest bardzo narażona na wystąpienie wypadku podczas pracy na budowie. Każdy pracownik pracujący na budowie powinien znać swoje prawa: wiedzieć jak zachować się po wypadku oraz jakie świadczenia należą mu się jako osobie poszkodowanej. Mam nadzieję, że ten artykuł pozwoli na zapoznanie się z tematem i uzyskanie niezbędnych informacji.

Jak nie dopuścić do wypadku na budowie w Stanach Zjednoczonych?

Praca na budowie jest niebezpieczna i właśnie w tej branży odnotowuje się najwięcej wypadków śmiertelnych po wypadkach przy pracy. Osoby pracujące na budowie pracują często z materiałami i maszynami, które stanowią realne zagrożenie. Wielu pracowników budowlanych zostaje poparzonych prądem. Dodatkowo praca ta wiąże się często z pracą na wysokościach, gdzie wystarczy błędne zabezpieczenie czy niestabilne rusztowanie aby spaść nawet z kilkunastu metrów.

Aby zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych najlepiej by było unikać sytuacji poprzez przewidywanie problemów, które mogą wystąpić. Tak więc każdy pracownik powinien:

 • uczestniczyć w szkoleniach BHP,
 • zawsze korzystać z odzieży ochronnej np. ze wzmocnionego obuwia ochronnego,
 • wykorzystywać sprzęt ochronny taki jak kask
 • śledzić przepisy OSHA czyli Administracji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy,
 • zgłaszać przełożonemu każdą usterkę czy sprzęt niespełniający wymogów BHP lub uszkodzony,
 • zapoznać się z planem bezpieczeństwa przy pracy na budowie,
 • zapoznać się z regulaminem BHP na miejscu pracy,
 • każdorazowo zgłaszać każdy wypadek, aby zapobiec kolejnym takim zdarzeniom.

Dowiedź się więcej o możliwościach uzyskania odszkodowania za błędy medyczne w USA.

Wypadek na budowie w Nowym Yorku

Niestety mimo ostrożności czy przestrzegania przepisów BHP nie każdą sytuację da się przewidzieć i nie każdego wypadku możemy uniknąć. Co roku w Nowym Yorku odnotowuje się coraz to więcej wypadków na budowie natomiast ilość kontroli w miejscach pracy spada. Tak więc pracownicy budowlani są bardzo narażeni na wypadki przy pracy.

Pamiętajmy o tym, że w USA, w tym W Nowym Yorku większość pracowników może starać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy na budowie za doznane obrażenia bez względu na narodowość czy status imigracyjny. Stanowe i federalne prawo chroni wszystkich pracowników bez względu na obywatelstwo, przynależność kulturową czy kolor skóry.

Sprawdź też, kiedy poszkodowany może się starać o odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym w USA.

W jakich wypadkach na budowie można uzyskać odszkodowanie w USA?

Odszkodowanie za wypadek na budowie w Ameryce można uzyskać w następujących sytuacjach:

 • upadek z wysokości,
 • spadnięcie ciężkiego przedmiotu z wysokości na pracownika,
 • niespełniające norm BHP maszyny i urządzenia,
 • niezabezpieczone linie wysokiego napięcia mogące spowodować porażenia prądem,
 • wadliwie ustawione i zabezpieczone rusztowania,
 • zawalenia budynków z powodu wad konstrukcyjnych,
 • wypadki spowodowane prze dźwigi,
 • doznanie urazu wskutek działania sprężonego gazu,
 • poślizgnięcie i potknięcia na budowie,
 • różnego rodzaju wybuchy podczas prac,
 • urazy doznane podczas spawania,
 • wypadki z winy koordynatora budowy.

Przestrzeganie Prawa Pracy w USA

Nie od dzisiaj wiadomo, że praca budowlana jest niebezpiecznym zawodem, ponieważ pracownicy są narażeni na wiele czynników mogących doprowadzić do wypadku. OSHA czyli Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy wskazuje, że w Stanach Zjednoczonych codziennie ponad 6 milionów osób pracuje na 250 tysiącach budowach. W związku z tym nie jest dziwne, że tak wiele osób z tej grupy zawodowej doznało wypadku przy pracy.

W Ameryce wykonawcy obiektów budowlanych mają obowiązek przestrzegać zasad i przepisów Prawa Pracy (Labor Law). Niestety z powodu braku czasu, chęci uzyskania wyższego dochodu czy wykonania zadań przed czasem wiele nadzorców generalnych prac budowlanych nie przestrzega tych zasad co może przyczynić się do utraty zdrowia i życia przez pracowników.

Przeczytaj więcej o prawach pracownika po wypadku przy pracy w USA.

Ubezpieczenie Workers Compensation w Stanach Zjednoczonych

Pracownicy w tym osoby pracujące na placach budowy powinny posiadać ubezpieczenia pracownicze a więc tak zwane Workers Compensation. Ubezpieczenie to pozwala na uzyskanie odszkodowania:

 • za powstałe szkody zdrowotne,
 • tytułem zwrotu poniesionych kosztów medycznych,
 • za utratę zarobków,
 • ból i cierpienie związane z obrażeniami fizycznymi i psychicznymi,
 • inne wydatki związane z wypadkiem na budowie.

Uzyskanie odszkodowania od generalnego wykonawcy za wypadek na budowie w USA

Niestety wyżej opisane ubezpieczenia pracownicze nie zawsze pokrywają wszystkich strat i wyrządzonych szkód. Dlatego też poszkodowany pracownik po wypadku i odniesieniu obrażeń może starać się o zadośćuczynienie od generalnego wykonawcy czy też właściciela obiektu (nie dotyczy to bezpośredniego pracodawcy). Jednakże dotyczy to tylko sytuacji w której osoby te są odpowiedzialne za powstanie szkody poprzez np. nieprzestrzeganie zasad BHP czy Prawa Pracy

Pomoc adwokata w Stanach Zjednoczonych

Problemy zdrowotne czy finansowe po wypadku podczas pracy na budowie mogą przytłoczyć niejednego poszkodowanego. Wiele osób zarówno w Polsce jak i w Stanach Zjednoczonych czy innych krajach nie zna swoich praw w razie wystąpienia wypadku. W związku z tym wiele osób decyduje się na współpracę z Kancelarią Adwokacką. Specjalista pomoże w rozwiązaniu problemów oraz uzyskaniu odszkodowania zarówno z ubezpieczenia pracowniczego jak i od generalnego wykonawcy jeżeli w zdarzeniu będzie jego wina.

Większość Kancelarii w USA, w tym w Nowym Yorku gwarantuje darmową analizę prawną a opłata jest pobierana dopiero po zakończeniu sprawy o odszkodowanie. Adwokaci w USA uzyskują dla poszkodowanych wielotysięczne i wielomilionowe odszkodowania. Mają doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw, tak więc zadbają o to, aby poszkodowany otrzymał odszkodowanie pozwalające na rekompensatę doznanych szkód.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.