fbpx

Odszkodowanie dla dziecka, które spowodowało szkodę

Odszkodowanie dla dziecka, które spowodowało szkodę

Zasadą prawa cywilnego jest, że odszkodowanie należy się wyłącznie poszkodowanemu od sprawcy wypadku, w którym poszkodowany ucierpiał. Zasada ta jednak nie zawsze może mieć zastosowanie, co dotyczy zwłaszcza sytuacji dzieci. Młody wiek dziecka sprawia, że często jego ocena zachowań i podejmowane decyzje rodzą tragiczne skutki. Mając to na uwadze prawo przewiduje szczególne rozwiązania dotyczące odpowiedzialności dzieci za spowodowane przez nich szkody.

Zgodnie z art. 426 kc „małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę”. Przepis ten wyłącza odpowiedzialność dzieci, których wiek nie przekroczył lat 13. Rozwiązanie to jest wyjątkowe, bo uniemożliwia przypisania dziecku odpowiedzialności.

Odszkodowanie dla dziecka poniżej 13 roku życia

W świetle powyższego ważne jest, że dziecko, które było sprawcą wypadku, a nie przekroczyło 13-go roku życia może dochodzić odszkodowania za swoją szkodę, pomimo tego, że był jej sprawcą. Nie oznacza to jednak, że ubezpieczyciel czy sąd, który rozpatruje sprawę o odszkodowanie nie uwzględni faktu, że to dziecko było sprawcą szkody. W takich przypadkach odszkodowanie należne dziecku będzie odpowiednio pomniejszone. Zakres pomniejszenia odszkodowania jest zależny od rozmiaru w jakim dziecko przyczyniło się do powstania szkody.

Inne konsekwencje szkody wyrządzonej przez dziecko

Często można usłyszeć o przypadkach, gdy małe, kilkuletnie dziecko porysowało sąsiadowi samochód kamykiem lub patykiem. W takiej sytuacji poszkodowany ma możliwość oczekiwać odszkodowania od rodziców dziecka bezpośrednio lub o ich ubezpieczyciela, jeśli osoby te mają wykupioną polisę OC w życiu prywatnym. Właściciel uszkodzonego samochodu może więc zgłosić szkodę i uzyskać odszkodowanie.

Fakt, że dziecko do 13 roku życia ma możliwość uzyskania odszkodowanie w przypadku spowodowania jakiejś szkody, jeżeli zostało poszkodowanym nie zwalnia rodzina od pilnowania, w szczególności małego dziecka. Jako rodzic odpowiadamy za swoje dziecko i jego bezpieczeństwo, więc w przypadku wystąpienia jakiejś szkody (np. dziecko samo szło do sklepu i wtargnęło na ulicę) możemy się liczyć z zainteresowaniem policji lub konsekwencji Sądu Rodzinnego jeżeli zostanie stwierdzone, że dziecko nie było pod odpowiednia opieką w chwili zdarzenia.

Aktualizacja z dnia 23.08.2019