fbpx

Odszkodowanie od sprzedającego?

Odszkodowanie od sprzedającego?

Każdy właściciel samochodu marzy o tym, aby prędzej czy później kupić nowszy pojazd. Gdy już dojdzie do sprzedaży samochodu, jednym z obowiązków zbywcy jest przekazanie kupującemu dokumentów. Między innymi to dokument potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Trzeba również powiadomić o sprzedaży zakład ubezpieczeń w 30 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego. W rzeczywistości często zapominamy o tym.

Obawy sprzedającego pojawiają się, gdy nie zdążył poinformować zakładu ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu, a nowy właściciel miał wypadek, którego był sprawcą. Wtedy dotychczasowy właściciel zastanawia się czy będzie ponosił finansowe skutki wypadku. Czy będzie odpowiadał za skutki błędu innej osoby?

Na szczęście ustawodawca przewidział takie sytuacje. Chroni tym samym zbywcę od skutków zdarzenia, na którego zaistnienie nie miał wpływu. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 124 poz. 1152 ze zm.) skutki wyrządzenia szkody po dniu zbycia pojazdu mechanicznego nie obciążają zbywcy tego pojazdu.

Od kiedy do kiedy działa odpowiedzialność za szkodę

Podkreślić należy, że datą graniczną odpowiedzialności jest data zbycia pojazdu. Jednakże sprzedając pojazd, którym wcześniej spowodowany był wypadek, sprzedający nie przenosi odpowiedzialność na kupującego. Sprzedający nadal będzie ponosił odpowiedzialność za szkodę spowodowaną pojazdem także po dniu zbycia pojazdu. Za szkody powstałe po tym dniu nie ponosi już żadnej odpowiedzialności.

Czy niepowiadomienie w terminie ubezpieczyciela może powodować odpowiedzialność lub współodpowiedzialność sprzedającego? Z pewnością nie. Jednak dla spokoju ducha warto poinformować o zbyciu pojazdu swojego ubezpieczyciela. Warto to zrobić, żeby potem nie dostawać pism o szkodzie, która nie ma z nami nic wspólnego. Dzięki temu zaoszczędzimy sobie niepotrzebnych zmartwień, a przede wszystkim czasu.

Szkoda na pojeździe

Na naszych drogach co roku jest więcej samochodów. Na bieżąco bardzo wiele osób sprzedaje i kupuje samochody. W związku z kolizjami i wypadkami mamy do czynienia ze szkodami na pojeździe. Radzę przeczytać nasze Vademecum szkody na pojeździe po wypadku z OC sprawcy. Można tam znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tym temacie.

Aktualizacja z 16.09.2019 r.