fbpx

Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Irlandii

Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Irlandii

Irlandia Północna i Republika Irlandii od wielu lat są celem zarobkowych wyjazdów Polaków. Irlandzkie prawo restrykcyjnie reguluje obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownika. Dotyczy to rosnącej ilości wypadków przy pracy ze względu na zaniedbania ze strony pracodawców.

O wypadku przy pracy w Irlandii mówi się jeżeli do zdarzenia doszło z powodu zaniedbania pracodawcy, lub gdy wina leży po stronie innego pracownika. Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Irlandii należy się bez  względu czy pracownik zatrudniony był legalnie, czy pracował bez umowy „na czarno”.

Przedawnienie roszczeń w Irlandii Północnej i Republice Irlandii

Poszkodowany w wypadku przy pracy może starać się o wypłatę odszkodowania powypadkowego w Irlandii Północnej do 3 lat od momentu zdarzenia. W Republice Irlandii jest to okres do 2 lat od dnia wypadku.

Sprawdź też możliwość uzyskania odszkodowania za szkodę na pojeździe w Irlandii.

Roszczenia po wypadku przy pracy w Irlandii

Po wypadku przy pracy poszkodowany może liczyć na odszkodowanie za PSLA. Ten skrót to pain, suffering and loss of amenity, co oznacza odszkodowanie za ból, cierpienie i utrata jakości życia. Jest to rekompensata finansowa za ból i cierpienie odczuwane przez poszkodowanego bezpośrednio po zdarzeniu jak i w przyszłości. Kolejnym roszczeniem jest special damages, oznaczający odszkodowanie za wszystkie policzalne straty materialne. Zaliczamy do nich zniszczony pojazd czy rzeczy osobiste lub mienie.  Dotyczy to też strat finansowych po wypadku czyli utraconego dochódu oraz kosztów leczenia czy rehabilitacji.

Wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy w Irlandii

Wysokość odszkodowania powypadkowego uzależniona od wielu czynników. Mowa tu m. in. o wieku poszkodowanego, gdyż im młodszy poszkodowany ty dłużej musi zmagać się z danym obrażeniem. Wiąże się to z wyższą  rekompensatą. Suma świadczenia jest również uzależniona od czasu trwania uszczerbku na zdrowiu oraz od tego czy będzie trwał on do końca życia. Innym czynnikiem, który bierze się pod uwagę jest poziom odniesionych obrażeń w wypadku. Czyli im poważniejszy uszczerbek na zdrowiu (np. wieloodłamowe  złamania) tym kwota odszkodowania jest wyższa.

Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość odszkodowania jest stan zdrowia poszkodowanego przed i po odniesionym wypadku. Aby określić wysokość świadczenia należy dokonać oceny stanu zdrowia. Powinien ją przygotować niezależny specjalista medyczny. Innym elementem, który ma wpływ na wysokość odszkodowania, jest okres rehabilitacji czy rekonwalescencji. Podsumowując wysokość odszkodowania będzie wyższa, gdy w wyniku wypadku osoba poszkodowana stanie się na trwałe niepełnosprawna.

Co zrobić gdy dojdzie do wypadku przy pracy w Irlandii

Gdy ma miejsce wypadek w pracy należy niezwłocznie o zdarzeniu powiadomić swojego przełożonego lub kierownika. Wskazać okoliczności oraz urazy, których poszkodowany doznał. Jeżeli przyczynił się wypadku to należy wskazać w jaki sposób. Jeżeli pracownik w Irlandii, doznał w związku z wypadkiem w pracy obrażeń ciała i nie jest w stanie przez przynajmniej 3 kolejne dni (rozstrój zdrowia min 3 dni) wrócić do swoich codziennych obowiązków, pracodawca jest zmuszony zgłosić wypadek do Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Health and Safety Authority).

Najczęstsze rodzaje wypadków przy pracy w Irlandii

Pracownicy polscy pracujący w Irlandii doznają różnego rodzaju urazów na skutek wypadków w miejscu pracy. Najczęściej dochodzi do wypadków w takich miejscach jak:

  • w rolnictwie – przy pracy na maszynach rolniczych;
  • wypadki w fabrykach – urazy i amputacje kończyn spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem maszyn i urządzeń. Zdarzają się też wypadki z winą samego pracownika;
  • na budowach – poprzez uderzenia przez spadające przedmioty, potknięcie o sprzęt pozostawiony bez opieki. Mówimy tu też o upadkach z wysokości – z drabin czy przez niezabezpieczone otwory i dziury na budowie.

Sprawdź też jak wygląda proces uzyskania odszkodowania w Irlandii.

Aktualizacja 29.01.2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.