fbpx

Odszkodowanie za wypadek samochodowy w Irlandii

Odszkodowanie za wypadek samochodowy w Irlandii

Wielu Polaków wyjeżdżając do Irlandii do pracy decyduje się na wyjazd własnym autem. W ten sposób zwiększają swoją niezależność ale także i ryzyko uczestnictwa w wypadku komunikacyjnemu. W takich sytuacjach warto pamiętać, że wysokość odszkodowania po wypadku komunikacyjnym gdzie sprawcą jest Irlandczyk jest odzwierciedleniem odszkodowania jakie można uzyskać w kraju w którym doszło do zdarzenia a nie kraju pochodzenia poszkodowanego.

Co zrobić po wypadku samochodowym w Irlandii?

  • zabezpieczyć miejsce zdarzenia;
  • wezwać Gardę czyli Irlandzką policję;
  • zebrać dane sprawcy zdarzenia (m. in. o jego ubezpieczycielu OC) oraz świadków itd.;
  • zrobić zdjęcia miejsca zdarzenia;
  • poinformować swojego ubezpieczyciela o okolicznościach zdarzenia;
  • udać się do najbliższej placówki medycznej jak doszło do obrażeń ciała.

Szkoda na pojeździe w Irlandii

Jeżeli do zdarzenia doszło z winy Irlandzkiego kierowcy, wówczas poszkodowany może otrzymać zwrot kosztów:

  • naprawy pojazdu;
  • wynajmu pojazdu zastępczego;
  • wartości zniszczonych rzeczy osobistych, które znajdowały się w samochodzie podczas wypadku;
  • holowanie i parking.

Odszkodowanie za szkody na osobie po wypadku komunikacyjnym w Irlandii

Wysokość odszkodowania  po wypadku komunikacyjnym w Irlandii jest określana na podstawie dokumentacji oraz tzw. księgi stawek odszkodowań (Book of Quantum). Book of Quantum jest pewnego rodzaju taryfikatorem przy szacowaniu szkody osobowej po wypadku w Irlandii. Pozwala na wskazanie kwoty zadośćuczynienia w ramach konkretnego urazu ciała będącym konsekwencją nieszczęśliwego wypadku. Księgą stawek odszkodowań posługuje się Komisja Oceny Szkód Osobowych (Injuries Board) oraz sądy.

W Irlandii  poszkodowany ma prawo do odszkodowania ogólnego czyli zadośćuczynienia za ból i cierpienia czyli związanego z obrażeniami poniesionymi podczas wypadku oraz odszkodowania szczególnego. Odszkodowanie szczególne obejmuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wypadkiem. Mówimy tu o kosztach leczenia, utracie zarobków, czy kosztach naprawy uszkodzonego pojazdu. Istnieje również możliwość dochodzenia kosztów przyszłych, czyli utraty zarobków w przyszłości czy kosztów leczenia.

Czas na wystąpienie o odszkodowanie za wypadek w Irlandii oraz jak długo trwa postępowanie likwidacyjne szkodę

W Irlandii pełnoletni poszkodowany ma prawo 2 lata od daty zdarzenia na złożenie roszczeń odszkodowawczych. Inne zasady przedawnienia roszczenia mają miejsce w przypadku dzieci oraz osób niepełnosprawnych. Likwidacja szkody trwa średnio od 9 do 24 miesięcy.

Sprawdź jak wygląda uzyskanie odszkodowania za wypadek w pracy w Irlandii.

Brak ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia lub gdy sprawca zbiegł

Jeżeli sprawca zdarzenia nie miał ubezpieczenia lub zbiegł z miejsca wypadku istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania w Irlandii z MIBI. The Motor Insurers Bureau of Ireland to odpowiednik polskiego UFG. MIBI pokrywa zawsze roszczenia w przypadku szkód osobowych. Jeżeli chodzi o szkody materialne to zostaną one pokryte, o ile będzie mieć miejsce rozpoznanie tablic rejestracyjnych sprawcy zdarzenia.

Proces odszkodowawczy w Irlandii

Skuteczne dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku drogowym w Irlandii może wymagać założenia procesu w sądzie. Jest to procedura równie skomplikowana jak procedura polska. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule Proces uzyskania odszkodowania za wypadek w Irlandii.

Aktualizacja: 29.01.2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.