fbpx

Wypadek samochodowy w Holandii

Wypadek samochodowy w Holandii

Poszkodowany na skutek wypadku samochodowego w Holandii ma możliwość dochodzenia roszczeń od osoby odpowiedzialnej za szkodę na podstawie prawa holenderskiego. Do roszczeń, o które może się starać należą m.in. koszty naprawy pojazdu czy straty spowodowane niemożnością użytkowania pojazdu. Jest to szczególnie istotne w przypadku firm przewozowych, gdzie pojazd jest narzędziem zarobku dla przedsiębiorcy. Koszty wynajęcia pojazdu w czasie remontu własnego samochodu są zwracane wyłącznie w wysokości 75%. Wynika to z oszczędności wynikłej z braku użytkowania własnego pojazdu.

Jeżeli na skutek wypadku samochodowego pasażerowie lub kierowca (nie sprawca) doznali obrażeń, mogą liczyć m.in. na:

  • odszkodowanie za straty natury psychicznej – ból i cierpienie spowodowane wypadkiem. Przykładowo – utrata pracy, brak możliwości preferowanego spędzania wolnego czasu.
  • zwrot utraconych dochodów – jeżeli obrażenia wypadkowe spowodowały wyłączenie z pracy zarobkowej.
  • rekompensata utraconych korzyści zawodowych w wyniku długiego przebywania na zwolnieniu lekarskim. Występuje jeżeli poszkodowany przebywa na zwolnieniu długi okres i może być pozbawiony możliwości doszkalania, awansu a w konsekwencji wzrostu dochodu.
  • zwrot kosztów przystosowania domu lub mieszkania do warunków po wypadku – jeżeli poszkodowany stał się inwalidą lub pozostaje nie w pełni sprawny okresowo na skutek wypadku, koszty remontu mieszkania zostaną zwrócone.
  • wyrównanie kosztów wynajęcia pomocy domowej – wynajęcie osoby prowadzącej dom. Koszty zostaną zwrócone (od €7,50 do €10,00 za godzinę) jeżeli poszkodowany nie jest w stanie samodzielnie zajmować się dotychczasowymi obowiązkami. Opiekun zajmuje się m.in. gotowaniem, sprzątaniem, praniem).

Jakie są zobowiązania pracodawcy wobec poszkodowanego w wypadku?

W konsekwencji wypadku poszkodowany może zostać wyłączony z możliwości kontynuowania zatrudnienia. Osoby pracujące legalnie, posiadające zawarty kontrakt z pracodawcą mogą liczyć na zasiłek chorobowy w wysokości od 70-100% stałego wynagrodzenia. Obowiązkiem pracodawcy jest regulowanie niniejszych zobowiązań. Za bezprawne należy uznać sytuacje, w których poszkodowany w wypadku (niezależnie czy w czasie pracy czy w czasie wolnym) zostaje z dnia na dzień zwolniony z pracy i pozbawiony wynagrodzenia chorobowego. Jeżeli pracodawca podpisał umowę (kontrakt) z pracownikiem, musi wypłacać chorobowe do momentu rozwiązania kontraktu. Natomiast w przypadku, gdy kontrakt został zawarty bezterminowo – wówczas pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe od roku do dwóch lat po wypadku.

Dowiedź się kiedy pracownik może uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy. Czy konieczna jest wina pracodawcy? Czy dostaniesz odszkodowanie za nieszczęśliwy wypadek? Sprawdź możliwości wypłaty odszkodowania za wypadek przy pracy w Holandii.

Jak postępować po wypadku samochodowym w Holandii

Poszkodowani przede wszystkim powinni spisać dane świadków, uczestników wypadku i sprawcy. Ważne są numery telefonów, adresy korespondencyjne itp. Pamiętajmy też o danych pojazdu sprawcy czyli o numerze rejestracyjnym, marce i roku produkcji pojazdu, nazwie ubezpieczyciela i numerze polisy OC. Po zdarzeniu należy sporządzić notatkę o wypadku. Powinna zawierać informacje w jaki sposób doszło do wypadku, kto odpowiada za wypadek, jakie szkody odniósł poszkodowany. Mogą to być szkody osobowe, na pojeździe i rzeczach osobistych, informacje o czasie i miejscu wypadku. Jeżeli sprawca wypadku nie zechce podpisać notatki o wypadku koniecznie należy wezwać policję na miejsce zdarzenia.

Pamiętaj też, że złym pomysłem jest dogadać się bez oświadczenia i zamknąć temat po zapłacie jakiejś kwoty przez sprawcę. Może Ci się wydawać, że uszkodzenia są niewielkie, ale po wizycie u mechanika mogą się ujawnić ukryte uszkodzenia.

Sprawca nie miał ubezpieczenia OC pojazdu?

W przypadku, gdy holenderski kierowca – sprawca wypadku nie posiada ważnego ubezpieczenia OC pojazdu, poszkodowany nadal ma prawo do uzyskania odszkodowania. Jest ono wypłacane przez utworzoną w tym celu instytucję – Waarborgfonds Motorverkeer. W przypadku składania roszczeń do Waarborgfonds Motorverkeer poszkodowany musi dysponować świadkami wypadku lub raportem policji, który potwierdzi okoliczności zdarzenia. Jeśli jesteś w takiej sytuacji i nie wiesz co zrobić i gdzie zgłosić szkodę, zgłoś się do Kancelarii która pomoże Ci uzyskać odszkodowanie.

Terminy prowadzenia spraw

Czas niezbędny na dochodzenie odszkodowania za szkody na pojeździe spowodowane wypadkiem drogowym jest znacznie krótszy niż w przypadku dochodzenia roszczeń za obrażenia fizyczne. Powodem przedłużenia terminu jest konieczność zakończenia leczenia przez poszkodowanego lub co najmniej ustabilizowanie się stanu zdrowia. Dopiero w tym momencie będzie możliwe oszacowanie doznanego uszczerbku. Rozpoczęcie procedury roszczeniowej jeszcze przed zakończeniem leczenia może spowodować nieuwzględnienie w roszczeniu późniejszych komplikacji. Przykładowy czas prowadzenia sprawy w przypadku złamań kości (bez komplikacji) wynosi około 2 lat. Terminy są jeszcze dłuższe (5 lat i więcej) jeżeli wypadek spowodował problemy neurologiczne.

Pamiętaj też że w przypadku samych szkód na pojeździe likwidacja szkody również trwa długo. Na decyzję ubezpieczyciela możesz czekać nawet ponad 3 miesiące.

Pomoc specjalisty w uzyskaniu odszkodowania

Wielu z nas nie ma pojęcia o prawie odszkodowawczym w Polsce a co dopiero za granicą. Wyjeżdżając do innego kraju musimy jednak pamiętać, że obowiązują nas inne prawa. Czy wyjeżdżając do Holandii zapoznałeś się z tamtejszym prawem drogowym czy pracy? A jak zawsze brak znajomości prawa nie jest żadnym usprawiedliwieniem. W sytuacji wystąpienia szkody zastanów się nad zleceniem sprawy Kancelarii Odszkodowawczej alko Kancelarii Adwokackiej. Specjalista od prawa holenderskiego wytłumaczy Ci jakie masz prawa i jak może przebiegać sprawa. Ekspert pomoże Ci pozyskać dokumentację potrzebą do likwidacji szkody. Jeżeli nie znasz dobrze języka niderlandzkiego ani angielskiego, to dobrym wyjściem będzie uzyskać pomoc Kancelarii, która ma obsługę w języku Polskim.

Skonsultuj bezpłatnie z ekspertami PrawoiOdszkodowania.pl.

Aktualizacja z 30.01.2020 r.