fbpx

Czy konieczne jest zakończenie leczenia aby otrzymać odszkodowanie?

Czy konieczne jest zakończenie leczenia aby otrzymać odszkodowanie?

Leczenie powypadkowe jest bardzo często procesem trwającym miesiące lub lata. Poszkodowana osoba nawet po tym czasie może nie powrócić do zdrowia sprzed wypadku. Okoliczność długotrwałego leczenia nie tylko przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu poszkodowanego, ale również daje niepewność co do wyleczenia i rzeczywistych oraz trwałych skutków zdarzenia.

Zakończenie leczenia nie jest konieczne aby uzyskać odszkodowanie

Z jednej strony poszkodowani nie rzadko oczekują na całkowite zakończenie leczenia, aby złożyć swoje roszczenie odszkodowawcze ubezpieczycielowi. Z drugiej strony ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowania do czasu, gdy leczenie zostanie zakończone. Taka praktyka jest błędna i w każdym przypadku działa na niekorzyść poszkodowanych.

Nie istnieje żaden przepis prawa, który nakazywałby poszkodowanemu wstrzymać się ze zgłoszeniem szkody do czasu pełnego wyleczenia, a ubezpieczycielowi na wstrzymanie likwidacji szkody. Zgodnie z art. 817§ 1 Kodeksu cywilnego ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Jest to jedyny termin obowiązujący ubezpieczyciela. Może być on przedłużony jedynie w szczególnych okolicznościach.

Skutki zdrowotne wypadku mogą ujawnić się nawet wiele lat po nim. Lekarze orzecznicy są jednak w stanie i powinni dokonać oceny stanu zdrowia na dzień wydawania opinii oraz przewidywać go w przyszłości wedle swojej najlepszej wiedzy. Stanowisko ubezpieczyciela, który odmawia likwidacji szkody wskazując na zakończenie leczenia uznać należy za działanie powodujące jedynie bezzasadne opóźnienie. W konsekwencji poszkodowany powinien rozważyć podjęcie interwencji u organów nadzoru lub skierować sprawę na drogę sądową.

Pamiętaj, że koszty leczenia po wypadku możesz odzyskać. Sprawdź i skonsultuj bezpłatnie.

Rehabilitacja

Niestety z długotrwałym leczeniem wiąże się także konieczność rehabilitacji. Terminy z NFZ są często bardzo długie, więc wiele poszkodowanych organizuje rehabilitację w ramach leczenia prywatnego. Szybkie zajęcie się urazem może zminimalizować wielkość szkody, więc jeżeli jest konieczność rehabilitacji, to czas ma kluczowe znaczenie. Sprawdź jak odzyskać koszty leczenia i rehabilitacji po wypadku.

Aktualizacja z 17.09.2019 r.