fbpx

Sprzedaż samochodu a obowiązkowe OC pojazdu

Sprzedaż samochodu a obowiązkowe OC pojazdu

Jeżeli właściciel auta decyduje się na jego sprzedaż, wówczas musi przekazać nabywcy ubezpieczenie OC i zgłosić fakt sprzedaży do towarzystwa ubezpieczeniowego. Obowiązek przekazania dokumentów polisy OC wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ustawa ta również wskazuje, co z polisą może zrobić nowy właściciel auta.

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej czyli OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Od 2017 r. wysokość sum gwarancyjnych w obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych OC wygląda następująco:

  • do 1 220 000 euro na jednego poszkodowanego.
  • do 6 070 000 euro na jedno zdarzenie drogowe.

Kara za brak OC w 2018 i 2019 roku

Kara za brak OC samochodu jest uzależniona od średniej krajowej.

  samochód osobowy samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik samochodowy inny pojazd (np. motocykl lub motorower)
powyżej 14 dni 

(ukarany kierowca płaci 100% stawki)

4500 zł 

(w 2018 r.: 4200 zł)

6750 zł 

(w 2018 r.: 6300 zł)

750 zł 

(w 2018 r.: 700 zł)

od 4 do 14 dni 

(ukarany kierowca płaci 50% stawki)

2250 zł 

(w 2018 r.: 2100 zł)

3380 zł 

(w 2018 r.: 3150 zł)

380 zł 

(w 2018 r.: 350 zł)

do 3 dni 

(ukarany kierowca płaci 20% stawki)

900 zł 

(w 2018 r.: 840 zł)

1350 zł 

(w 2018 r.: 1260 zł)

150 zł 

(w 2018 r.: 140 zł)

Co można zrobić z polisą zbywcy pojazdu?

  • Nabywca może wypowiedzieć dotychczasową umowę w dowolnym momencie jej trwania.
  • Nabywca może korzystać z ochrony do końca jej trwania, z tym że ubezpieczyciel ma prawo do rekalkulacji składki, czyli powtórnego oszacowania ryzyka.

Warto pomiatać, że polisa automatycznie nie przechodzi na kolejny okres i w dacie zakończenia ochrony należy wykupić samodzielnie kolejną polisę OC.

Dopłata za czas gdy nie korzystałeś z ochrony, czyli zwrot nadpłaconej składki

Jeżeli nowy właściciel pojazdu zdecyduje się na wypowiedzenie umowy i zawarcie nowej może to zrobić w każdym momencie. Wtedy może starać się o dopłatę za czas, przez który korzystałby z ochrony. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej, najczęściej na druku wskazanym przez ubezpieczyciela ale możesz napisać oświadczenie sam. Można to zrobić drogą elektroniczną, pocztą lub faxem. Podobna procedura ma miejsce w przypadku zezłomowania pojazdu, wówczas do druku należy dołączyć dokument potwierdzający jego wyrejestrowanie oraz datę złomowania.

Jeżeli chcesz sprzedać pojazd po wypadku wzór umowy znajdziesz tutaj.

Szkoda na pojeździe

Każdemu kierowcy prędzej czy później przytrafi się szkoda na pojeździe. Czy to OC sprawcy, z autocasco czy z OC innego podmiotu. Posiadając samochód warto posiąść podstawową wiedzę w temacie likwidacji szkody na pojeździe z OC albo AC. Sprawdź kiedy i gdzie możesz się zgłosić po odszkodowanie. Dowiedź się kiedy należy Ci się odszkodowanie i o jakie roszczenia możesz walczyć. Warto sprawdzić kiedy wezwać policję i pogotowie, a kiedy wystarczy oświadczenie sprawcy. Czy wiesz kiedy możesz dostać zwrot kosztów za pojazd zastępczy albo za holowanie? Dowiedź się jakie są pułapki w kosztorysach ubezpieczyciela i jak z tym walczyć. Na te i na wiele innych pytań uzyskasz odpowiedź w naszym Vademecum. Nie daj się zaskoczyć i bądź przygotowany na każdą sytuację.

Aktualizacja z 30.12.2019.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.