fbpx

Urazy nadgarstka

Urazy nadgarstka

Najczęstszą konsekwencją upadku na dłoń lub próby uchronienia się przed upadkiem i podparcia dłonią jest uraz nadgarstka – złamanie kości nadgarstka lub nasady dalszej kości promieniowej. Potknięcia na chodnikach, poślizgnięcia na mokrej czy nieodśnieżonej nawierzchni, skutki potrącenia przez pojazd czy nawet upadki na rowerze często kończą się urazami nadgarstka. Stłuczenia czy skręcenia choć bardzo nieprzyjemne, goją się dużo łatwiej niż złamania kości, szczególnie przy osteoporozie i u osób starszych, wśród których najczęściej dochodzi do tego typu urazów.

Asekuracja upadku skupia się zazwyczaj na dłoni, a oparcie całego ciężaru ciała na nadgarstku powoduje pęknięcia lub złamanie kości. Długotrwałe utrzymywanie opatrunku gipsowego lub niewłaściwy zrost złamania jest przyczyną znacznych komplikacji – powodując ograniczenie ruchomości czy zaburzenia funkcji chwytnej dłoni. Dlatego zwykły upadek może spowodować nieodwracalne konsekwencje dla osoby Poszkodowanej i trwały uszczerbek na jej zdrowiu.

Skręcenie nadgarstka

Zwichnięcia, skręcenia lub wykręcenia nadgarstka czyli nagłe przemieszczenie struktur stawowych względem siebie, może powodować uszkodzenia więzadeł i ścięgien, a w konsekwencji spowodować problemy z poruszaniem ręką. Celem potwierdzenia diagnozy konieczne jest wykonanie badań obrazowych RTG – ból i obrzęk w stawie mogą być także objawem złamania.

Skręcenie nadgarstka nadwyręża delikatne struktury więzadeł, mięśni i ścięgien, co może powodować nawracające stany zapalne stawów, a w dalszym etapie, powodować ich trwałe ograniczenie ruchomości.

Leczenie wymaga stabilizacji (łącznie z palcami) celem odciążenia stawu oraz zaleczenia mikrouszkodzeń. Poważne zwichnięcia wymagają także przeprowadzenia usprawnienia, gdyż niezaleczone urazy mogą powodować ból całej dłoni oraz zapalenie stawu, które jest bardzo przykrą i bolesną dolegliwością,

Prawidłowo przeprowadzone leczenie i fizykoterapia są w stanie przywrócić staw do stanu sprzed wypadku, jednak nawet w przypadku skręcenia mogą wystąpić problemy z uzyskaniem pełnego zakresu ruchomości, podnoszeniem przedmiotów czy chwytliwością dłoni. Nigdy nie należy więc lekceważyć urazów skrętnych czy zwichnięć.

Tabela uszczerbku – skręcenie nadgarstka

Uraz Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu Możliwa kwota odszkodowania
Skręcenie, zwichnięcie w obrębie nadgarstka, uszkodzenie skóry, mięśni naczyń w zależności od ubytków czy zniekształceń:    
niewielkiego stopnia prawy 1-10 % lewy 1-8% 1 000 – 25 000zł
średniego stopnia prawy 10-20% lewy 8-15% 8 000 – 50 000zł
dużego stopnia prawy 20-30% lewy 15-25% 15 000 – 65 000zł
Ograniczenie ruchomości w obrębie nadgarstka w następstwie skręcenia, zwichnięcia – w zależności od zakresu ruchów i funkcji palców:    
ograniczenie ruchomości prawy 5-10 % lewy 3-8% 3 000 – 25 000zł
ograniczenie ruchomości dużego stopnia prawy 10-20% lewy 8-15% 8 000 – 50 000zł
ograniczenie ruchomości dużego stopnia z niekorzystnym ustawieniem ręki prawy 20-30% lewy 15-25% 15 000- 65 000zł

Złamanie kości nadgarstka

Nadgarstek składa się z 8 kości usytuowanych ściśle obok siebie, które tworzą połączenie kości śródręcza z kośćmi przedramienia. Właśnie dzięki nim możliwe jest wykonywanie tak znacznego zakresu ruchów w stawie.

Najczęściej dochodzi do złamania kości łódeczkowatej, księżycowatej lub haczykowatej w momencie, gdy upadek następuje na zgięty grzbietowo nadgarstek. Objawem złamania jest ból i obrzęk, ale łatwo pomylić go ze stłuczeniem lub skręceniem, dlatego potwierdzenie złamania wymaga wykonania badania RTG lub RM.

Leczenie złamania kości nadgarstka polega na zastosowaniu unieruchomienia gipsowego (całego nadgarstka). Po zroście złamania ręka wymaga rehabilitacji, przy czym znaczną uwagę należy zwrócić na uzyskanie pełnego zakresu ruchomości stawu i palców.

Tabela uszczerbku – złamanie nadgarstka

Uraz Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu Możliwa kwota odszkodowania
Złamanie kości nadgarstka, uszkodzenia skóry, mięśni, naczyń – w zależności od blizn, ubytków, zniekształceń, niestabilności, rozległości uszkodzenia, upośledzenia funkcji, zmian troficznych i innych zmian wtórnych    
niewielkiego stopnia prawy 1-10 % lewy 1-8% 1 000 – 25 000zł
średniego stopnia prawy 10-20% lewy 8-15% 8 000 – 50 000zł
dużego stopnia prawy 20-30% lewy 15-25% 15 000 – 65 000zł
Ograniczenie ruchomości w obrębie nadgarstka w następstwie złamania kości nadgarstka:    
ograniczenie ruchomości prawy 5-10 % lewy 3-8% 3 000 – 25 000zł
ograniczenie ruchomości dużego stopnia prawy 10-20% lewy 8-15% 8 000 – 50 000zł

Złamanie nasady dalszej kości promieniowej i łokciowej

Złamanie w obrębie nadgarstka obejmuje także nasady dalsze kości promieniowej i łokciowej, ze względu na ich ścisłe połączenie z kośćmi nadgarstka. Szczególnie przy podparciu się na dłoni podczas upadku, powoduje przeniesienie całego ciężaru ciała na kości przedramienia, które nie wytrzymują siły nacisku i pękają. Podczas upadków na chodnikach, w komunikacji miejskiej, poślizgnięć – taki rodzaj złamania jest złamaniem spotykanym bardzo często, szczególnie u osób starszych. Więcej możesz dowiedzieć się w artykule dotyczącym urazów przedramienia i łokcia.

Złamanie kości promieniowej w miejscu typowym bez przemieszczenia – to złamanie kości promieniowej w okolicy ok 2-2,5cm od nadgarstka, gdy złamaniu ulega jedynie kość promieniowa i nie dochodzi do znacznego przemieszczenia odłamów. Opatrunek gipsowy utrzymany na 4-6 tygodni wystarcza, aby uzyskać prawidłowy zrost złamania. Leczenie nie zawsze wymaga rehabilitacji, jeśli po usunięciu gipsu ruchomość ręki jest pełna. Warto jednak zawsze stosować ćwiczenia usprawniające we własnym zakresie(chwytanie piłeczki, ruchy nadgarstka, podnoszenie przedmiotów), aby wzmocnić nadgarstek .

Konieczność leczenia operacyjnego

W przypadku poważniejszych złamań (obu kości przedramienia lub złamania z przemieszczeniem) konieczne jest przeprowadzenie zabiegu operacyjnego ze stabilizacją złamania śrubami lub metalową płytką. Przy utrzymaniu unieruchomienia koniecznie należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie ruchomości palców i ich prawidłowe ukrwienie.. Powrót do sprawności wymaga przeprowadzenia ćwiczeń usprawniających, które można kontynuować także w domu.

Tabela uszczerbku – złamania dalszej kości promieniowej i łokciowej

Uraz Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu Możliwa kwota odszkodowania
Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka, ruchów obrotowych przedramienia, ruchomości palców i zniekształcenia – w zależności od stopnia zaburzeń czynnościowych:    
bez lub z niewielkim zniekształceniem bez istotnych zaburzeń ruchomości, złamania bez przemieszczenia

r. prawa 1-3 % r. lewa 1-2%

1 000 – 10 000zł

średniego stopnia ze średnim ograniczeniem r. prawa 3-10% lewy 2-8% 2 000 – 25 000zł

Powikłania po złamaniu w obrębie nadgarstka

Przy złamaniach zmiażdżeniowych, z przemieszczeniem odłamów kostnych lub braku prawidłowego ustawienia i zrostu złamania może dojść do poważnych powikłań. Ścięgna i więzadła w nadgarstku mogą ulec uszkodzeniu, co może powodować ograniczenie ruchomości, brak chwytliwości palców lub problemy z podnoszeniem cięższych przedmiotów.

Przy zbyt ciasnym opatrunku gipsowym jego utrzymanie może powodować zesztywnienie w nadgarstku. Przywrócenie jego zgięcia i ruchów obrotowych będzie wymagało nie tylko zabiegów fizjoterapeutycznych, ale czasem także interwencji chirurgicznej.

Zespół cieśni nadgarstka

Zespół cieśni nadgarstka to następstwo przewlekłego ucisku nerwu pośrodkowego przez nieprawidłowo ułożone kości, które uległy przemieszczeniu wskutek złamania, niewłaściwy (zbyt ciasny) opatrunek gipsowy lub nieprawidłowo wygojone złamanie. Dlatego tak ważnym jest, aby przy unieruchomieniu utrzymać ruchomość i ukrwienie palców. W przypadku jakichkolwiek problemów z czuciem czy uciskiem należy od razu skonsultować się z lekarzem. Leczenie tej dolegliwości wymaga zabiegu operacyjnego, podczas którego następuje zwiększenie przestrzeni w kanale nadgarstka poprzez nacięcie więzadła poprzecznego. Czasem wymaga odbarczenia ucisku przez odłam kostny i przywrócenie jego prawidłowego ustawienia. Po operacji okres rekonwalescencji wynosi nawet do 3 miesięcy, ale nie wymaga dodatkowej rehabilitacji. Bywa, że powrót do zdrowia nie jest całkowicie możliwy i mimo zabiegu nadal występować będą problemy z ruchomością, ból ręki oraz drętwienie palców.

Zespół Sudecka

Pourazowy zanik kości, który może występować nie tylko w nadgarstku jest dość częstym powikłaniem przy jego złamaniach. Polega na zaniku mięśni i kości oraz zesztywnieniu całego stawu. W przypadku, gdy po urazie występuje bolesność uciskowa, problemy z krążeniem oraz stopniowy zanik mięśni – jest to wskazaniem do intensywnego leczenia. Polega ono na stosowaniu leków przeciwbólowych i przeciwzapalne lub uwapnianiu kości. Ważne są też zabiegi poprawiające miejscowe ukrwienie.

Amputacja dłoni na poziomie nadgarstka

Nieodwracalną konsekwencją urazów z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych w chwili wystąpienia wypadku w rolnictwie lub wypadków przy pracy jest odjęcie całej dłoni na poziomie nadgarstka. W zależności od opracowania kikuta możliwe jest przystosowanie protezy dłoni. W przypadku tak poważnego urazu, szczególnie gdy amputacja dotyczy wiodącej ręki – jest znacznym uszczerbkiem na zdrowiu.

Amputacja powoduje niebywałe komplikacje w życiu i funkcjonowaniu osoby Poszkodowanej. Zanim możliwe będzie przystosowanie protezy i korzystanie z niej to osoba taka wymaga pomocy ze strony osób trzecich. W przypadku amputacji może wystąpić trwała dysfunkcja zawodowa, co również wiąże się z problemami w życiu codzienny. Czasem powrót do pracy jest już niemożliwy, np. gdy Poszkodowany jest rolnikiem.

Tabela uszczerbku – amputacja dłoni do nadgarstka

Uraz Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu Możliwa kwota odszkodowania
Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka, ruchów obrotowych przedramienia, ruchomości palców i zniekształcenia – w zależności od stopnia zaburzeń czynnościowych:    
średnie lub duże zniekształcenia ze średnim ograniczeniem ruchomości, ze zmianami wtórnymi (np. zespół Sudecka i inne

r. prawa 10-20 % r. lewa 8-15%

8 000 – 50 000zł

bardzo duże zniekształcenia z dużym ograniczeniem ruchów, ze zmianami wtórnymi (np. zespół Sudecka i inne)

r. prawa 20-30% r. lewa 15-25%

15 000 – 75 000zł

Całkowite zesztywnienie w obrębie nadgarstka (stawu promieniowo – nadgarstkowego):    
w ustawieniu czynnościowo korzystnym r. prawa 15-30 % lewy 10-25% 10 000 – 75 000zł
w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym r. prawa 25-45% lewy 25-40% 25 000 – 100 000zł
Uszkodzenie nadgarstka powikłane głębokimi trwałymi zmianami tro­ficznymi, przewlekłym ropnym zapaleniem kości nadgarstka, przetoka­mi i zmianami neurologicznymi

r. prawa 1-10% ( dodatkowo ponad uszczerbek za uraz)

r. lewa 1-10% (dodatkowo ponad uszczerbek za uraz)

1 000- 25 000zł

(dodatkowo)

Utrata ręki na poziomie nadgarstka r. prawa 55% r. lewa 50% 50 000 – 150 000zł

Odszkodowanie za urazy nadgarstka

Zgłaszając szkodę do ubezpieczyciela OC sprawcy, OC rolnika lub do ubezpieczyciela u którego wykupiliśmy polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków często spotykamy się z zaniżonym odszkodowaniem. Poszkodowany może zgłosić się z prośbą o pomoc do specjalisty czyli adwokata lub kancelarii odszkodowawczej. Warto jednak spróbować samemu napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Dowiedz się więcej TUTAJ.

Aktualizacja z 29.08.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.