fbpx

Urazy obojczyka  

Urazy obojczyka   

Zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego

Staw barkowy jest jednym z bardziej funkcjonalnych stawów w naszym organizmie, gdyż odpowiada za ruchomość całego ramienia – w tym ruchy do przodu, do tyłu oraz jego obrotu i cofania. Składa się z więzadła barkowo-obojczykowego oraz kruczo-obojczykowego, dzięki którym mamy tak szeroki zakres ruchów ramienia.

Urazy stawu barkowego – zwichnięcia czy skręcenia – spowodowane są upadkiem na wyprostowaną rękę lub bezpośrednio na bark. Naruszone zostają delikatne struktury więzadłowe, czego objawem może być ból, obrzęk i krwiak, jak również problem z poruszaniem ramieniem (bolesność przy jego ruchach). Polecam dowiedzieć się czegoś więcej w temacie rodzaju wypadków oraz mechanizmów generowania urazów.

6 stopni szkodzenia stawu barkowego

  1. I stopień – gdy więzadło barkowo-obojczykowe jest jedynie nieznacznie naciągnięte, ale obojczyk nie zmienia swej pozycji
  2. II stopień – w wyniku rozerwania więzadła barkowo-obojczykowego i naciągnięcia kruczo-obojczykowego, gdy dochodzi do poszerzenia stawu barkowo-obojczykowego
  3. III stopień – w przypadku rozerwania więzadła barkowo-obojczykowego i kruczo-obojczykowego, gdy obojczyk przemieści się ku górze
  4. IV stopień – rozerwanie obu więzadeł z tylnym przemieszczeniem obojczyka oraz oddzieleniem mięśnia czworobocznego i naramiennego od dalszej części obojczyka
  5. V stopień – przemieszczenie dalszego końca obojczyka do góry z całkowitym rozerwaniem więzadeł i mięśni czworobocznego i naramiennego
  6. VI stopień – przemieszczenie ku dołowi obojczyka, aż pod wyrostek kruczy, również z możliwym uszkodzeniem mięśni

O ile pierwszy i drugi stopień wymaga jedynie leczenia zachowawczego, stosowania zimnych okładów i środków przeciwbólowych, tak w trzecim konieczne jest unieruchomienie a IV-VI stopień wymaga już zabiegu operacyjnego oraz rehabilitacji. Jeśli uraz barku był bardzo poważny, z rozerwaniem więzadeł i mięśni możliwe jest wystąpienie powikłań pourazowych w postaci zwyrodnienia stawu. Obok urazu barku często dochodzi do urazków ramienia i stawu barkowego z łopatką.

Tabela uszczerbku – staw barkowy

Uraz Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu Możliwa kwota odszkodowania
Podwichnięcie, zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego – w zależności od ograniczenia ruchów, stopnia zniekształcenia i upośledzenia funkcji    
zmiany niewielkiego stopnia prawy 1-5 % lewy 1-3% 1 000 – 15 000zł
zmiany średniego stopnia prawy 5-15% lewy 3-12% 3 000 – 35 000zł
znaczne zmiany prawy 15-25% lewy 12-20% 12 000 – 55 000zł

Złamanie obojczyka

Obojczyk łączy mostek z łopatką i mierzy ok 15 cm. U osób szczupłych jest dobrze widoczny a jego deformacja wyczuwalna pod palcami. Urazy obojczyka, szczególnie niewłaściwie wygojone , powodują opadnięcie ramienia oraz widoczną różnicę w wysokości podnoszonych do góry rąk.

Złamanie lub pęknięcie obojczyka najczęściej powstaje przy upadku na bark albo silnym uderzeniu tępym przedmiotem. Czasem zdarzają się złamania od bardzo silnego szarpnięcia pasem bezpieczeństwa.

Złamanie wymaga przeprowadzenia badań obrazowych RTG. W przypadku złamania najczęściej towarzyszy mu silny ból promieniujący do barku, obrzęk w miejscu urazu, problemy z podnoszeniem ręki oraz ruchami ramienia. Czasami gołym okiem widoczne jest przemieszczenie obojczyka lub opadnięcia barku. Przy złamaniu otwartym może wystąpić znaczny krwotok od uszkodzenia tętnicy szyjnej. Choć najczęściej złamaniu ulega trzon obojczyka (jego środek), to przy urazach barku może mu towarzyszyć podwichnięcie końca barkowego obojczyka.

Leczenie złamanego obojczyka

Na złamanie obojczyka stosuje się opatrunek gipsowy Dessaulta lub kamizelkę (u małych dzieci jedynie usztywnienie ósemkowe, nie stosuje się gipsu). Aby kość mogła się zrosnąć unieruchomienie musi objąć ramię i cały staw. Złamania otwarte lub z przemieszczeniem odłamów wymagają przeprowadzenia zabiegu operacyjnego i stabilizacji metalową płytką. Po usunięciu unieruchomienia staw wymaga ćwiczeń i usprawniania, aby przywrócić pełen zakres ruchomości i sprawności ramienia.

Powikłaniem skomplikowanego złamania może być uszkodzenie splotu barkowego, uszkodzenia nerwów, skrócenie lub deformacja obojczyka lub nawet osłabienie ramienia i jego ruchomości.

Tabela uszczerbku – złamanie obojczyka

Uraz Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu Możliwa kwota odszkodowania
Stan po złamaniu obojczyka – w zależności od stopnia znie­kształcenia i/lub ograniczenia ruchów:    
niewielkie zniekształcenie, bez ograniczenia ruchów prawy 1-3 % lewy 1-2% 1 000 – 8 000zł
średniego stopnia zniekształcenie i ograniczenie ruchu miernego stopnia prawy 3-10% lewy 2-5% 2 000 – 15 000zł
duże zniekształcenie i ograniczenie ruchu prawy 10-25% lewy 5-20% 5 000 – 55 000zł
Staw rzekomy obojczyka – w zależności od zniekształceń, przemieszczeń, upośledzenia funkcji kończyny

r. prawa 10-25% r. lewa 5-20%

5 000 – 55 000zł

Uszkodzenia obojczyka powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciał obcych (z wyjątkiem ciał obcych związanych z zastosowaniem technik operacyjnych)

dodatkowo 1-5%

dodatkowo 1 000 – 15 000zł

Odszkodowanie za urazy obojczyka i stawu barkowo-obojczykowego

Podstawą uzyskania odszkodowania za jakikolwiek uraz jest pełna dokumentacja medyczna. Warto zbierać wszystkie skierowania, historie choroby czy dokumentację ze szpitala i rehabilitacji. Dodatkowo powinniśmy zbierać faktury lub rachunki za leczenie i lekarstwa, bo jako poszkodowany możemy żądać zwrotu pokrytych kosztów. Jeżeli do urazu doszło w trakcie wypadku przy pracy, to poszkodowany ma możliwość uzyskania jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy z ZUSu oraz od pracodawcy o ile w zdarzeniu można odnaleźć jego winę. Więcej o wypadkach przy pracy przeczytaj w naszym Vademecum.

Aktualizacja z 29.08.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.