fbpx

Urazy i uszczerbki narządów wewnętrznych

Urazy i uszczerbki narządów wewnętrznych

Urazy klatki piersiowej

Do urazów stłuczeniowych klatki piersiowej dochodzi najczęściej od ucisku pasem bezpieczeństwa, także na skutek upadku czy przygniecenia. Poważniejsze urazy, także złamania żeber czy mostka, mogą powodować ucisk narządów wewnętrznych, stłuczenie i odmę płuc lub nawet krwotok wewnętrzny.

Urazy płuc

Samo stłuczenie płuc może być już poważne w swoich skutkach, gdy doprowadzi do odmy opłucnowej – czyli przedostania się powietrza do jamy opłucnej. Od mocnego stłuczenia (na skutek tępego urazu klatki piersiowej) może dojść do rozerwania miąższu płuca czy krwiaka płuca. Jeśli uszkodzeniu ulegnie spore naczynie krwionośne może to powodować zbieranie się krwi, którą należy ewakuować chirurgicznie.

Objawy związane z urazem klatki piersiowej, których nie można lekceważyć

 • duszności czy problemy z oddychaniem, wzięciem głębszego oddechu
 • ból w klatce piersiowej, także przy oddychaniu
 • zasinienia okolicy klatki piersiowej lub sinica na ciele
 • plucie krwią – co może być objawem poważnego urazu

Każdy przypadek wymaga wykonania badania RTG klatki piersiowej lub rezonansu magnetycznego. Mikrourazy mogą nie powodować widocznych objawów, a mimo to stanowić zagrożenie dla życia osoby poszkodowanej w wypadku. Szczegółowe konsekwencje i ewentualną pourazową niewydolność oddechową potwierdzą badania spirometryczne lub gazometryczne.

Pourazowa odma opłucna – wymaga odessania powietrza znajdującego się w klatce piersiowej, za pomocą drenażu. Czasem wystarczy odessanie powietrza strzykawką. Jednak należy pozostać na obserwacji chirurgicznej, ze względu na możliwe powikłania.

Tabela uszczerbku – urazy płuc

Uraz Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu Możliwa kwota odszkodowania
Uszkodzenia płuc i opłucnej (zrosty opłucnowe, uszkodzenia tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce

itp.):

   
bez niewydolności oddechowej 10% 10 000 – 25 000zł
z niewydolnością oddechową – w zależności od stopnia 20-40% 20 000 – 85 000zł
Uszkodzenie tkanki płucnej powikłane przetokami oskrzelowymi, ropniem płuc – w zależności od stopnia niewydolności oddechowej:

40-80%

40 000 – 180 000zł

Uszkodzenie serca lub osierdzia

Mimo, że serce jest chronione przez żebra i mostek, w poważnych wypadkach komunikacyjnych, gdy pasy bezpieczeństwa bardzo silnie ściskają klatkę piersiową, lub od silnego uderzenia tępym narzędziem czy upadku może dojść do stłuczenia lub uszkodzenia serca. W przypadku tego narządu nawet drobne urazy mogą być zagrożeniem dla życia, należy więc przeprowadzić szczegółową diagnostykę – także EKG lub badanie echa serca.

Od ran kłutych, czasem nadziania się na ostre krawędzie czy części pojazdu może dojść do krwotoku, w przypadku braku szybkiej pomocy i transfuzji krwi może dojść do zatrzymania akcji serca i zgonu Poszkodowanego. Rana kłuta serca może także spowodować tamponadę serca lub wstrząs krwotoczny. Każda z nich jest wskazaniem do niezwłocznej operacji.

Stłuczenie serca

Wstrząśnienie mięśnia sercowego może dawać podobne objawy jak zawał serca, dlatego podczas badania należy użyć różnych metod diagnostycznych, by zapobiec negatywnym konsekwencjom stłuczenia.

Każdy, nawet drobny uraz w okolicach serca wymaga odpoczynku, oszczędnego trybu życia oraz wyłączenia stresu. Zaleca się także szczegółową diagnostykę na dalszym etapie lub konsultację kardiologiczną. Serce jest tak ważnym i kruchym organem, iż musimy o nie bardzo dbać.

Tabela uszczerbku – uraz serca lub osierdzia

Uraz Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu Możliwa kwota odszkodowania
Uszkodzenie serca lub osierdzia:    
z wydolnym układem krążenia 10% 10 000 – 25 000zł
z objawami względnej wydolności układu krążenia 30% 30 000 – 65 000zł
z objawami niewydolności krążenia – w zależności od stopnia niewydolności

40-90%

40 000 – 200 000zł

Uraz brzucha

Uszkodzenia brzucha od szarpnięcia pasem bezpieczeństwa, także od uderzenia tępym przedmiotem lub upadku może doprowadzić do uszkodzeń narządów wewnętrznych, krwotoków a nawet zgonu (bliscy zmarłej osoby w wypadku z winy innej osoby mogą uzyskać zadośćuczynienie – przeczytaj o tym więcej w naszym Vademecum). Każdy uraz w okolicy brzucha wymaga diagnostyki rezonansem magnetycznym lub tomografią komputerową, gdyż są one w stanie szczegółowo określić zakres uszkodzenia tak wrażliwych narządów wewnętrznych jak jelita, śledziona, wątroba czy nerki, a także narządy rozrodcze. Po wypadku lub upadku każdy ból w okolicy jamy brzusznej należy skonsultować z lekarzem, gdyż może być zagrożeniem dla naszego życia.

Uszkodzenia żołądka i jelit

O ile uraz żołądka czy układu pokarmowego następuje zazwyczaj od urazu bezpośredniego, tak uraz czy uszkodzenie jelit jest bardzo częste w przypadku wypadków komunikacyjnych.

Niestety wielu pasażerów nieprawidłowo układa pasy bezpieczeństwa, zaciśnięte na okolicy brzucha mogą powodować uszkodzenie tych bardzo rozległych narządów (jelita mogą osiągać długość nawet 6 metrów). Przerwanie, skręcenie czy perforacja jelit może powodować nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu, a w konsekwencji nawet prowadzić do ich martwicy. W przypadku nawet drobnego uszkodzenia żołądka lub jelit u Poszkodowanego dochodzi do zaburzeń odżywiania, konieczne bywa wdrożenie karmienia pozajelitowego lub jedynie za pomocą kroplówek.

Uszkodzenie jelita

Perforacja czyli przerwanie struktury jelit i wydostanie się ich zawartości do jamy brzusznej może być bardzo niebezpieczne i wymaga natychmiastowej operacji. Zwlekanie z zabiegiem może powodować poważne konsekwencje zdrowotne.

Uszkodzenie jelita może powodować:

 • zapalenie otrzewnej
 • ból i twardość brzucha
 • problemy z perystaltyką i wypróżnianiem
 • nieprawidłowe wchłanianie substancji odżywczych powodujące ich niedobory
 • wstrząs organizmu

Usunięcie jelita

W przypadku poważnego uszkodzenia jelita, konieczne bywa usunięcie jego fragmentu (resekcja), lub wyłonienie sztucznej przetoki (stomii). Jest to o tyle ciężkie, iż w takich wypadkach wypróżnianie następuje do worków stomijnych przyczepionych do brzucha. Po uzyskaniu prawidłowej pracy jelit można przywrócić normalne funkcjonowanie przeprowadzając ponowną operację. Niestety jest to dolegliwość bardzo wstydliwa, także dość uciążliwa.

Każde uszkodzenie związane z układem pokarmowym wymaga stosowania lekkostrawnej diety, czasem diety płynnej. Powrót do zdrowia i normalnego funkcjonowania jest w tym przypadku bardzo długotrwały. Bywa także, iż ze względu na rozległość doznanych obrażeń Poszkodowani już nigdy nie są w stanie powrócić do diety sprzed wypadku.

Tabela uszczerbku – urazy brzucha

Uraz Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu Możliwa kwota odszkodowania
Uszkodzenia powłok jamy brzusznej (przepukliny urazowe, przetoki itd.) – w zależności od umiejscowienia i rozmiarów uszkodzenia powłok jamy brzusznej.

5- 30%

5 000 – 65 000zł

Uszkodzenie żołądka, jelit i sieci:    
bez zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego i przy dostatecznym stanie odżywienia

10%

10 000 – 25 000zł

z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywienia – w zależności od stopnia zaburzeń i stanu odżywiania

15 – 50%

15 000 – 120 000zł

Przetoki jelitowe, kałowe i odbyt sztuczny – w zależności od stopnia zanieczyszczenia się i zmian zapalnych tkanek otaczających przetokę:
   
jelita cienkiego 30-80% 30 000 – 180 000zł
jelita grubego 20-50% 20 000 – 120 000zł
Przetoki okołoodbytnicze 15% 15 000 – 35 000zł

Urazy śledziony

Śledziona – to bardzo kruchy i podatny na uszkodzenia organ, który znajduje się wzdłuż 10 żebra. Odpowiada jednak za nasz układ odpornościowy, pełni więc ważną rolę w organizmie. Urazy doznane w wyniku wypadków komunikacyjnych, czy urazów bezpośrednich powodują jej stłuczenie lub pęknięcie.

Krwotok śledziony może mieć formę:

 • jednoczęściową – jest od razu widoczny i ujawnia się podczas wykonywanych badań obrazowych
 • dwuczęściową – krwiak jest umiejscowiony podtorebkowo i może się ujawnić dopiero po kilku dniach (nie dając wcześniej objawów)

W przypadku urazów brzucha w okolicy śledziony zaleca się wykonanie badania USG. Krwotok wymaga ewakuacji i leczenia operacyjnego. Podczas zabiegu, jeśli obrażenia są bardzo rozległe, lekarz może podjąć decyzję o usunięciu części uszkodzonej śledziony (resekcja) lub całkowitym usunięciu organu. Wiąże się to z pewnym ryzykiem oraz problemami z odpornością w przyszłości. Aby wykryć, czy doszło do powikłań pourazowych zaleca się wykonanie badania krwi.

Tabel uszczerbku – uraz śledziony

Uraz Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu Możliwa kwota odszkodowania
Uszkodzenia śledziony    
leczone zachowawczo (krwiak, pęknięcie narządu – potwierdzone badaniem obrazowym)

2%

2 000 – 5 000zł

leczone operacyjnie z zachowaniem narządu 5% 5 000 – 15 000zł
utrata u osób powyżej 18 roku życia 15% 15 000 – 35 000zł
utrata u osób poniżej 18 roku 20% 20 000 – 45 000zł
Utrata śledziony:    
bez większych zmian w obrazie krwi 15% 15 000 – 35 000zł
ze zmianami w obrazie krwi lub i ze zrostami otrzewnowymi 30% 30 000 – 65 000zł

Urazy i uszkodzenia wątroby

Wątroba odpowiedzialna za oczyszczanie organizmu z toksyn i filtrowanie krwi, znajduje się niemal całkowicie w prawym podżebrzu. To nie chroni jej jednak przed urazami, gdyż przy ścisku klatki piersiowej także ulega urazom.

Samo stłuczenie nie jest groźne i może samoistnie się zagoić. W przypadku rozległego urazu, któremu towarzyszy krwotok – konieczne jest chirurgiczne opracowanie uszkodzenia. Przy zmiażdżeniu konieczne jest wycięcie kawałka wątroby (składa się z 2 płatów), ale można żyć tylko z 1 płatem. Co więcej wątroba ma tak silne właściwości regeneracyjne, że wycięty płat może się odbudować.

Urazy trzustki

Trzustka współdziała w procesach metabolicznych organizmu – jest odpowiedzialna za produkcję insuliny, która pomaga w metabolizmie węglowodanów, białek i tłuszczów. Jest więc konieczna do prawidłowego wchłaniania wartości odżywczych. Jej zaburzenia w funkcjonowaniu i produkcji insuliny mogą powodować konieczność przyjmowania enzymów trawiennych w tabletkach, a nawet zastrzyków insuliny (jak w przypadku diabetyków).

Po urazach trzustki mogą występować także infekcje czy przedostanie się enzymów trzustkowych do jamy brzusznej, co z kolei może powodować uszkodzenie innych narządów wewnętrznych. Uraz w postaci przebicia lub zmiażdżenia trzustki jest wskazaniem do jej resekcji lub całkowitego usunięcia. Jest to bardzo trudny zabieg i niesie za sobą spore ryzyko powikłań. Można żyć bez trzustki, ale wymaga to przyjmowania leków i insuliny dożywotnio.

Tabel uszczerbku – urazy trzustki

Uraz Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu Możliwa kwota odszkodowania
Uszkodzenia wątroby, dróg żółciowych lub trzustki:    
bez zaburzeń ich czynności 5 – 10% 5 000 – 25 000zł
z zaburzeniami ich czynności w zależności od stopnia

20 – 60%

20 000 – 130 000zł

Uszkodzenia wątroby lub trzustki z utratą narządu:    
utrata części narządu 5 – 15% 5 000 – 35 000zł
utrata znacznej części narządu 15 – 40% 15 000 – 85 000zł

Uszkodzenia narządów moczowo-płciowych

Uszkodzenia nerek

Nerki znajdujące się w tylnej i bocznej części w okolicy lędźwiowej bardzo łatwo ulegają urazom szczególnie przy upadku czy stłuczeniach. Uderzenia w okolicach nerek mogą powodować ich stłuczenie lub obicie. Na nerce powstaje wtedy groźny krwiak, który wymaga usunięcia chirurgicznego.

Objawy uszkodzenia nerek to przede wszystkim ból okolicy bocznej lub dolnej pleców (zazwyczaj promieniujący) zasinienie miejsca urazu, krwiomocz lub kolka nerkowa.

Każde uszkodzenie nerki i moczowodu powoduje zaburzenia w postaci oddawania moczu, czasem może powodować także wystąpienie nadciśnienia tętniczego. W wielu przypadkach leczenie wymaga zabiegu operacyjnego a także antybiotykoterapii.

Tabela uszczerbku – uraz nerek

Uraz Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu Możliwa kwota odszkodowania
Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek powodujące upośledzenie ich funkcji – w zależności od stopnia

10 – 25%

10 000 – 55 000zł

Utrata nerki:    
utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej 35% 35 000 – 80 000zł
utrata jednej nerki przy upośledzeniu funkcjonowania drugiej nerki – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji pozostałej nerki

40 – 75%

40 000 – 160 000zł

Uszkodzenie moczowodu powodujące zwężenie jego światła 20% 20 000 – 45 000zł
Uszkodzenie pęcherza – w zależności od stopnia zmniejszenia jego pojemności, zaburzeń w oddawaniu moczu, przewlekłych stanów zapalnych

10 – 30%

10 000 – 65 000zł

Przetoki górnych dróg moczowych, pęcherza moczowego i cewki moczowej

10 – 50%

10 000 – 110 000zł

Uszkodzenia narządów płciowych i rozrodczych

Przy urazach brzucha, ranach kłutych lub uciśnięć pasem bezpieczeństwa, może także dojść do urazu narządów płciowo-rozrodczych. Obrażenia takie są niebywale uciążliwe, a przy poważnych urazach mogę prowadzić także do bezpłodności. Obok nich mogą często wystąpić urazy miednicy, o których przeczytasz TUTAJ.

O ile stłuczenie, nawet z obecnym krwiakiem mogą zagoić się bez uszczerbku na zdrowiu, tak uraz z krwotokiem czy uszkodzeniem tkanek wymaga już interwencji chirurgicznej. Każdy zabieg przeprowadzony na narządach rozrodczych może skutkować problemami ginekologicznymi, czy bliznowaceniem, które w przyszłości może utrudnić zajście w ciążę.

W przypadku bardzo poważnych urazów, krwotoków wewnętrznych czy zmiażdżenia organu (np rozwałkowania jąder) może zaistnieć konieczność usunięcia całego organu lub tylko części. Każda operacja może jednak nieść za sobą ryzyko powikłań.

Możliwe jest leczenie rekonstrukcyjne lub naprawcze, jednakże nigdy nie daje ono stuprocentowej pewności powrotu do stanu sprzed wypadku. Większość zaburzeń związanych z gospodarką hormonalną wymaga stosowania dożywotnio hormonalnej terapii zastępczej.

Tabela uszczerbku – urazy narządów płciowych i rozrodczych

Uraz Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu Możliwa kwota odszkodowania
Uszkodzenie krocza, worka mosznowego, sromu, pochwy, pośladków:    
blizny, ubytki, deformacje 1 – 10% 1 000 – 25 000zł
wypadanie pochwy lub/ i macicy 10 – 30% 10 000 – 65 000zł
Utrata lub uszkodzenie macicy / jajników:    
uszkodzenie lub częściowa utrata 5 – 20% 5 000 – 45 000zł
utrata w wieku do 50 lat 40% 40 000 – 85 000zł
utrata w wieku powyżej 50 lat 20% 20 000 – 45 000zł
utrata obu jajników 40% 40 000 – 85 000zł
Uszkodzenie lub utrata prącia / jądra – w zależności od stopnia uszkodzenia i zaburzenia funkcji:    
uszkodzenie lub częściowa utrata 5 – 20% 5 000 – 45 000zł
utrata prącia lub obu jąder 40% 40 000 – 85 000zł

Odszkodowanie za urazy narządów wewnętrznych

Tego typu obrażenia skutkują bardzo często długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Poszkodowany mający możliwość uzyskania odszkodowania z OC sprawcy, OC rolnika, ZUSu, Krusu czy ubezpieczyciela NNW może liczyć również na zaspokojenie innych roszczeń związanych ze zdarzeniem. Obok samego zadośćuczynienia poszkodowany może liczyć na zwrot kosztów opieki osoby trzeciej, dojazdów, leczenia czy utraconych dochodów. Sprawdź jak udowodnić ubezpieczycielowi utratę dochodów po wypadku.

Aktualizacja z 29.08.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.