fbpx

Urazy żeber – złamania podczas wypadku, objawy oraz powikłania

Urazy żeber – złamania podczas wypadku, objawy oraz powikłania

W obrażeniach dotyczących klatki piersiowej urazy żeber należą do najczęściej występujących. Dochodzi do nich z reguły pod wpływem gwałtownego, silnego uderzenia czy nacisku, które powodują zmiażdżenia oraz złamania. Wbrew pozorom nie potrzeba wiele aby do tego doszło. Wystarczy zwykły upadek (z wysokości lub nie), poślizgnięcie, uderzenie w coś twardego podczas upadku oraz co jest najbardziej powszechne – wypadek komunikacyjny. Nie musi on być nawet bardzo ciężki, niejednokrotnie wystarczy niewielka kolizja aby doszło do urazu. Powodem może być tutaj uderzenie spowodowane brakiem zapięcia pasów, albo wręcz przeciwnie i paradoksalnie – ich zapięcie i spowodowany nimi ucisk podczas zderzenia.

Do urazów, tj pęknięcia czy też złamania żeber może dojść również przy udzielaniu pierwszej pomocy, tj. przy masażu serca. Wtedy jednakże jest to procedura ratująca życie i złamane żebro stanowi w tym przypadku niewielki problem.

Objawy złamania żebra/żeber

 • zasinienie, zaczerwienienie w miejscu urazu,
 • ból podczas głębszego wdechu,
 • ból w miejscu urazu (dotykowy),
 • patologiczna ruchomość żebra,
 • towarzyszący powyższym kaszel albo duszność.

Najbardziej ogólny podział złamań

 • proste (bez przemieszczeń, powikłań, w jednym miejscu żebra),
 • wieloodłamowe (w kilku miejscach żebra),
 • złamania z powikłaniami.

Powikłania w przypadku tych ostatnich są najbardziej groźne, gdyż żebra chronią narządy wewnątrz klatki piersiowej. Ich złamania mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń tych narządów co może spowodować ciężki uszczerbek na zdrowiu albo nawet zgon Poszkodowanego.

Warto zaznaczyć, że objawy niekoniecznie muszą wystąpić bezpośrednio po wypadku. Bywa, że możemy zacząć je odczuwać po kilku/kilkunastu godzinach. Dlatego istotna jest obserwacja i szybka reakcja w przypadku każdego pojawiającego się nowego objawu, mogącego wskazywać na niebezpieczeństwo powikłań.

Najczęściej występujące uszkodzenia przy złamaniu żebra

 • uszkodzenia płuc i układu oddechowego (najczęściej przebicia), skutkujące kłopotami z oddychaniem lub odmą (złamania górnych żeber),
 • urazy nerwów międzyżebrowych oraz naczyń,
 • uszkodzenia serca i osierdzia,
 • urazy wątroby i śledziony (złamania dolnych żeber)

Najgroźniejsze i najtrudniejsze do opanowania i wyleczenia są powikłania związane z układem krążeniowo-oddechowym. Bardzo często mogą prowadzić do zatrzymania zatrzymania jego funkcji co stanowi zagrożenie życia i wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej.

Złamania żeber a procent uszczerbku i odszkodowanie możliwe do uzyskania

W przypadku urazów żeber określenie procentu uszczerbku na zdrowiu zależy oczywiście od rodzaju uszkodzenia oraz powikłań jeżeli takowe wystąpiły. 

Uszczerbek z OC sprawcy

Warto zaznaczyć, że podane wartości odnoszą się głównie do potencjalnych kwot odszkodowania możliwych do uzyskania z OC. Nie stanowią one jednak ich precyzyjnego wyliczenia, gdyż trzeba podkreślić, że zadośćuczynienie w tym przypadku ma mieć charakter kompensacyjny. Oznacza to, że przyznana kwota ma za zadanie częściowo wynagrodzić doznane cierpienia fizyczne i psychiczne oraz przywrócić równowagę zakłóconą na skutek zdarzenia. Nie może być nadmierna w stosunku do krzywdy, lecz ma odpowiadać jej wysokości. Dlatego też przyznane kwoty mogą się różnić zasadniczo, w zależności od indywidualnego, konkretnego przypadku osoby pokrzywdzonej. Sam procent uszczerbku to tylko jeden z elementów składowych. Równie istotne są m.in. : charakter uszczerbku, jego konsekwencja na przyszłość, wiek poszkodowanego, jego zawód oraz wiek. Dowiedz się co jeszcze należy Ci się po wypadku komunikacyjnym i przeczytaj Vademecum poszkodowanego po wypadku drogowym.

Złamanie żeber w NNW

W przypadku tzw. NNW, kwota wypłacona zależy od ogólnej kwoty ubezpieczenia zaznaczonej w polisie oraz (w przeliczeniu na 1% uszczerbku). Niewątpliwie kwota możliwa do uzyskania z OC znacznie przewyższa sumę gwarantowaną przy polisach indywidualnych, warunkowanych przez Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Tabela uszczerbku na zdrowiu

Złamania żeber i ich następstwa Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu Możliwa kwota świadczenia (widełki)
Złamanie żebra – bez zniekształceń i powikłań 1 1500 – 2000
Złamania żeber – bez zniekształceń, bez zaburzeń wydolności oddechowej i powikłań 2 – 5 3000 – 7500
Złamania żebra/żeber bez zmniejszenia wydolności oddechowej+zniekształcenia 2 -10 3000 – 15000
Złamania żeber z małym ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej i niedużym zmniejszeniem wydolności oddechowej 5 – 10 7500 – 15000
Złamania żeber z ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej i zmniejszeniem wydolności oddechowej (jedno i drugie w stopniu średnim) 10 – 25 15000 – 37500
Złamania żeber z ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej i zmniejszeniem wydolności oddechowej (obydwa w stopniu znacznym) 25 – 40 37500 – 60000
Możliwe inne urazy oraz powikłania w obrębie narządów klatki piersiowej    
Złamanie mostka – bez zniekształceń / z występującymi zniekształceniami 1 – 3 / 3 – 10 1500-4500/4500-15000
Uszkodzenie płuc i opłucnej (zrosty, uszkodzenie tkanki,ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.) – w zależności od stopnia zmniejszenia wydolności oddechowej 1 – 40 1500 – 60000
Uszkodzenie tkanki płucnej powikłane przetokami oskrzelowymi, ropniem płuc – w zależności od stopnia niewydolności oddechowej (złamania żeber lub mostka powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciał obcych (z wyjątkiem tych stosowanych podczas operacji)oraz przetokami – ocenia się według powyższych pozycji zwiększając stopień uszczerbku – w zależności od stopnia powikłań i upośledzenia funkcji o 1 -15%) 40 – 80 60000 – 120000
Uszkodzenie serca lub osierdzia (w zależności od stopnia wydolności układu krążenia (klasa NYHA) oraz stopnia zaburzeń kurczliwości (od ich braku do znacznych) 5 – 90 7500 – 135000
Uszkodzenia przepony – rozerwanie, przepuklina – w zależności od stopnia zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego oraz zaburzeń oddychania i krążenia 1 – 40 1500 – 60000
Uszkodzenia śledziony (z zachowaniem narządu lub jego utratą) 2 – 20 3000 – 30000
Uszkodzenie wątroby i przewodów żółciowych, pęcherzyka żółciowego lub trzustki – w zależności od powikłań i zaburzeń funkcji 1 – 60 1500 – 90000

Więcej o urazach i uszczerbkach narządów wewnętrznych

Odszkodowanie z ZUSu za złamane żebro

W trakcie wypadków przy pracy bardzo często dochodzi do złamania żeber. Jeżeli w zdarzeniu nie było winy pracodawcy, to jako ubezpieczony w Polsce mamy możliwość uzyskania jednorazowego odszkodowania z ZUSu za stały uszczerbek na zdrowiu (917 zł za 1%). Zgłosić szkodę można po zakończeniu leczeni. Niestety tak jak ubezpieczyciele, ZUS często zaniża odszkodowania, więc pamiętajmy, że możemy odwołać się od decyzji ZUS. Za złamane jedno żebro powinniśmy otrzymać 1% uszczerbku na zdrowiu, ale oczywiście przy większych powikłaniach może być on większy.

Aktualizacja z 28.08.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.