fbpx

Delikt

Zawinione i niezgodne z prawem zachowanie, które wynika z czynu lub zaniechania sprawcy. Z tego powodu zostaje wyrządzona szkoda czyli inaczej mówiąc czyn niedozwolony. Warunkiem powstania deliktu jest sprzeczne z prawem zachowanie sprawcy. Jego skutkiem jest wyrządzenie szkody oraz związek przyczynowy między zachowaniem sprawcy a wyrządzeniem szkody. Przykłady deliktów to np.:

  • uszkodzenie cudzej rzeczy,
  • spowodowanie niekorzystnych zmian w cudzym zdrowiu,
  • pozbawienie kogoś przysługującego mu prawa majątkowego.

Dowiedź się więcej o sprawach, które mogą wynikać z deliktu. Sprawdź kiedy można uzyskać odszkodowanie: