fbpx

Centrum Likwidacji Szkód

Wydzielone jednostki zakładów czy też towarzystw ubezpieczeń, które zajmują się likwidacją szkód i wypłacaniem odszkodowań. W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej lub nieszczęśliwego wypadku poszkodowany lub osoba uprawniona do odszkodowania zgłasza swoje roszczenia do odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel musi ustalić przyczyny i skutki wypadku. Zadaniem Towarzystwa jest też oszacować wysokość odszkodowania należnego poszkodowanemu lub osobie upoważnionej.

Przeczytaj też jak wygląda likwidacja szkód w kilku przypadkach: