fbpx

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

UFG czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to osoba prawna zajmująca się rejestracją umów ubezpieczenia. Nadzoruje także wykonanie tych umów oraz realizację roszczeń odszkodowawczych. UFG pomaga osobom poszkodowanym:

  • w razie nieposiadania ubezpieczenia obowiązkowego OC przez sprawcę szkody
  • upadłości zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody.

W przypadku likwidacji szkody, której sprawca nie miał wykupionego ubezpieczenia OC pojazdu, Fundusz po wypłacie odszkodowania będzie żądać zwrotu poniesionych kosztów od osoby, która nie dopełniła ustawowego obowiązku na zasadzie regresu.

Przeczytaj nasze artykuły i dowiedź się więcej o działalności UFG. Dowiedź się więcej o możliwościach uzyskania odszkodowania, terminach likwidacji szkody czy też karach za nieopłacenie obowiązkowego ubezpieczenia OC: