fbpx

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym w Belgii?

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym w Belgii?

Belgia jest niewielkim krajem zachodniej europy o powierzchni niewiele ponad 30 tysięcy km2. Dla porównania wskazać można, że województwo mazowieckie w Polsce zajmuje ponad 35 tysięcy km2. Mimo niedużych rozmiarów Belgia jest jednym z najlepiej rozwiniętych krajów w Europie. To sprawia, że tak wiele osób zza granicy szuka tam pracy stałej lub czasowej. Wielu Polaków w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy wybiera właśnie Belgię, jako miejsce docelowe. Położenie nad Morzem Północnym oraz piękna architektura sprawiają, że kraj ten jest również atrakcyjny turystycznie. W Belgii zarówno prywatnie, zawodowo jak i przejazdem (branża transportowa) przebywa wielu Polaków. Część z nich niestety bierze udział w wypadkach komunikacyjnych z winy osób prowadzących samochody objęte belgijskim ubezpieczeniem.

Jak należy zachować się po wypadku komunikacyjnym w Belgii?

Sławne powiedzenie mówi, że co kraj, to obyczaj. Oznacza to, że każdy kraj rządzi się innymi prawami. Dotyczy to również prawa cywilnego czy prawa drogowego. Wyjeżdżając za granicę, powinniśmy dowiedzieć się trochę więcej o panujących w danym kraju zasadach. Należy pamiętać, że nieznajomość prawa nie zwalnia od jego przestrzegania. Niewłaściwe zachowanie czy brak wiedzy poszkodowanego w przypadku wypadku komunikacyjnego może doprowadzić do wydłużenia postępowania likwidacyjnego, problemów z wypłatą odszkodowania czy nawet do odmówienia wypłaty przez ubezpieczyciela.

Chcąc zminimalizować ryzyko problemów z uzyskaniem odszkodowania, należy zebrać jak najwięcej dowodów dotyczących zdarzenia. Jeśli na terenie Belgii doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym jesteś osobą poszkodowaną, a sprawcą jest osoba prowadząca pojazd ubezpieczony w Belgii, powinieneś:

 • spisać ze sprawcą wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Zadbaj o to, aby znalazły się tam dane osobowe sprawcy, samochodu oraz jego ubezpieczyciela. Jeśli masz taką możliwość, zrób zdjęcie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie sprawcy;
 • wezwać policję – nie tylko w przypadku bariery językowej ze sprawcą czy problemów z ustaleniem sprawcy. Będąc na obczyźnie warto zdobyć notatkę policyjną, bo jest to niezbity dowód na winę drugiego kierowcy;
 • spisać dane i oświadczenia ewentualnych świadków zdarzenia, jeśli na miejsce nie wzywasz policji lub odmówiła ona przyjazdu. Sprawca mimo podpisania oświadczenia z potwierdzeniem swojej winy może się próbować się z tego wycofać;
 • zrobić zdjęcia z miejsca zdarzenia. Zwróć szczególną uwagę na uszkodzenia obu samochodów i ich wzajemne położenie, ale także na ślady hamowania na drodze oraz otoczenie miejsca zdarzenia;
 • jeśli konieczne jest holowanie samochodu, to pamiętaj żeby poprosić o rachunek czy fakturę za usługę. Zbieraj wszystkie dokumenty i potwierdzenia poniesionych kosztów związanych z wypadkiem;
 • jeśli Ty albo współpasażerowie doznaliście jakichkolwiek obrażeń – wezwijcie również pogotowie lub od razu po odjeździe policji jedźcie na pogotowie. Dokumentacja medyczna z dnia zdarzenia jest podstawą do uzyskania świadczenia również za szkodę osobową.

Czy szkodę powstałą w Belgii można zlikwidować w Polsce?

Wiele osób obawiając się bariery językowej czy nie znając procedury likwidacji szkody w Belgii, woli załatwić sprawę uszkodzenia pojazdu czy szkody osobowej w Polsce. Jest to jak najbardziej możliwe. Na stronie PBUK, czyli Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych znaleźć można wyszukiwarkę polskich korespondentów zagranicznych ubezpieczycieli, którzy w Polsce mogą przeprowadzić likwidację szkody. Wystarczy znaleźć kraj właściwego ubezpieczyciela OC sprawcy (Belgia) oraz faktycznego ubezpieczyciela sprawcy. Po zatwierdzeniu otrzymamy informację, jaki polski ubezpieczyciel może zlikwidować szkodę jako korespondent tego zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń.

Taki rodzaj likwidacji ma mimo oczywistych plusów również sporo minusów.

 • Polski ubezpieczyciel ma aż 3 miesiące czasu na wydanie decyzji od momentu zgłoszenia szkody. W przypadku uszkodzeń niepozwalających na poruszanie się pojazdem oznacza to minimum 3 miesiące braku możliwości poruszania się własnym samochodem.
 • W razie zaniżonego odszkodowania, na każdą późniejszą odpowiedź od ubezpieczyciela (w odpowiedzi na odwołanie czy propozycję ugodową) długo się czeka. Polski korespondent musi każdą kwestię skonsultować z belgijskim ubezpieczycielem.
 • W przypadku nie uzyskania satysfakcjonującego odszkodowania na drodze przedsądowej, nie ma możliwości wejścia na drogę sądową w Polsce przeciwko korespondentowi. Chcąc walczyć o wyższe trzeba rozpocząć sprawę w Belgii przeciwko belgijskiemu ubezpieczycielowi OC.
 • Duża część belgijskich kancelarii prawnych może nie chcieć podjąć się sprawy sądowej w Belgii przeciwko ubezpieczycielowi, jeśli sprawa przedsądowa była prowadzona przez polskiego korespondenta.

Likwidacja szkody komunikacyjnej w Belgii

Zgłoszenie szkody do faktycznego ubezpieczyciela OC oraz likwidacja szkody w kraju, w którym doszło do zdarzenia daje szansę na szybsze uzyskanie odszkodowania i naprawienie samochodu oraz na wyższą kwotę odszkodowania np. za szkodę osobową. Poszkodowany może oczywiście samodzielnie zgłosić szkodę do belgijskiego ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku komunikacyjnego bez pomocy kancelarii czy adwokata. Jednakże brak znajomości zagranicznego prawa oraz bariera językowa mogą utrudnić samodzielne uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania.

Przy większych szkodach na pojeździe czy szkodach osobowych warto zdać się na pomoc specjalisty. Dobrym wyjściem wydaje się znalezienie polskojęzycznego adwokata lub współpraca z polską kancelarią odszkodowawczą współpracującą z kancelarią belgijską. Dzięki takiej współpracy poszkodowany otrzymuje:

 • koordynację sprawy w języku polskim, dzięki czemu nie musi się bać bariery językowej,
 • pomoc polskiej kancelarii w przygotowaniu pełnej dokumentacji potrzebnej do zgłoszenia szkody,
 • prowadzenie sprawy przez belgijskiego adwokata znającego belgijskie prawo oraz przepisy,
 • możliwość osobistego lub telefonicznego kontaktu z belgijskim mecenasem,
 • gwarancja uzyskania możliwie najwyższego odszkodowania,
 • brak opłat wstępnych – prowizja kancelarii jest pobierana jedynie w wypadku uzyskania odszkodowania,
 • jeśli to konieczne, poprowadzenie sprawy sądowej przeciwko belgijskiemu ubezpieczycielowi OC.

Okres likwidacji szkody przedsądowo w Belgii trwa od miesiąca do 1 roku, oczywiście w zależności od złożoności sprawy oraz od ilości działań przedsądowych. Decydując się na drogę sądową trzeba się nastawić na 2 lub nawet 3 lata do zakończenia sprawy. Okres przedawnienia sprawy w Belgii upływa po 5 latach od zdarzenia. Jeśli sprawca nie miał w chwili zdarzenia ważnego ubezpieczenia OC, to odszkodowanie wypłaca belgijski fundusz gwarancyjny.

Sprawdź również możliwości uzyskania odszkodowania po szkodzie komunikacyjnej w Holandii, Niemczech, AngliiNorwegii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.