fbpx

Odszkodowanie za wypadek w pracy w Niemczech

Odszkodowanie za wypadek w pracy w Niemczech

Prawo niemieckie różni się od polskiego. Jednym z bardzo dobrych tego przykładów jest fakt, że w Niemczech nie ma pojęcia odszkodowanie za wypadek w pracy. Jednakże Kodeks socjalny czyli odpowiednik polskiego kodeksu cywilnego przewiduje inne świadczenia, takie jak:

 • pełne chorobowe;
 • bezpłatne leczenie;
 • rehabilitacja;
 • renta powypadkowa;
 • przekwalifikowanie do nowego zawodu.

Podstawa roszczeń po wypadku po pracy

Paragraf 8 niemieckiego Kodeksu Socjalnego (KsięgaVII) definiuje wypadek przy pracy jednoznacznie. Jest to zdarzenie z przyczyn zewnętrznych, czasowo ograniczone, które prowadzi do uszczerbku na zdrowiu albo do śmierci ubezpieczonego.

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy traktowane są tak samo jak wypadek w drodze do pracy i z pracy. Są one świadczeniami branżowych organizacji przedsiębiorstw (tzw. Berufsgenossenschaft).

Instytucjami ubezpieczenia wypadkowego na terenie Niemiec są tzw. branżowe organizacje przedsiębiorstw. Działają one jako zakład ubezpieczeń w zakresie ubezpieczenia od następstw wypadków przy pracy. Każdy pracodawca zobowiązany jest odprowadzać odpowiednie składki ubezpieczeniowe. Musi też każdorazowo zgłaszać wypadek przy pracy oraz wypadki w drodze do pracy i z pracy, jeżeli pracownik jest niezdolny do pracy dłużej niż trzy dni.

Ustawowe ubezpieczenie wypadkowe przysługuje:

 • pracownikom;
 • rolnikom i członkom ich rodzin;
 • dzieciom, które uczęszczają do ośrodków opieki dziennej;
 • uczniom i studentom;
 • osobom niepełnosprawnym w zakładach pracy chronionej;
 • pomagającym (ratującym) w sytuacjach katastrof i wypadków;
 • członkom cywilnej ochrony w przypadku katastrof;
 • dawcom krwi i narządów;
 • opiekunkom i pomocom domowym;
 • pomocnikom w pracach o charakterze niekomercyjnym;
 • wolontariuszom i świadkom w sądach;
 • bezrobotnym i korzystającym z opieki socjalnej;
 • więźniom.

Zakwalifikowanie zdarzenia jako wypadek przy pracy a wypłata świadczenia chorobowego

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, powinien powodować niezdolność do pracy na minimum 4 dni. Wówczas wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawce w wysokości 100% wynagrodzenia przez okres 6 tygodni. Wypłacane świadczenie jest średnią pensja z ostatnich 3 miesięcy z uwzględnieniem dodatków za pracę w weekendy.

Roszczenia wobec osób trzecich

Jeżeli szkodę pracownikowi wyrządziła osoba trzecia (np. kierowca/dostawca zatrudniony w innej firmie) to 106 SGB VII reguluje ten aspekt. Przykładowo mamy dwóch pracowników różnych firm pracujących przy rozładunku towaru czyli pracownik magazynu i kierowca. W takiej sytuacji są oni wzajemnie zwolnieni z odpowiedzialności, jeżeli jeden z nich wyrządzi szkodę drugiemu. Mamy tu do czynienia z wykluczeniem odpowiedzialność osób trzecich, o ile wykonują one przejściowo wspólnie zadania pracownicze. Pracodawca sprawcy wypadku w takiej sytuacji, jest również zwolniony z odpowiedzialności.

Inaczej wygląda to, jeżeli szkodę wyrządzi pracownik innej firmy świadczący całkowicie inną pracę. Np. kierowca potrącił pracownika produkcji który w momencie zdarzenia miał pauzę i szedł na przerwę obiadową. W takiej sytuacji poszkodowany pracownik ma prawo do wystąpienia z roszczeniami do kierowcy i ewentualnie jego pracodawcy.

Sprawdź też kiedy można uzyskać odszkodowanie po szkodzie na pojeździe w Niemczech.

Świadczenia po wypadku przy pracy w Niemczech z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia za wypadek w pracy w Niemczech są gwarantowane przez prawne ubezpieczenie wypadkowe według siódmej księgi niemieckiego kodeksu socjalnego. To ubezpieczenie chroni przed skutkami wypadków w pracy i chorób zawodowych.

Obejmuje ono przede wszystkim następujące świadczenia:

 • koszty związane z leczeniem;
 • tzw. odszkodowawcze, które wynosi 80% ostatniego zarobku brutto. Najwyżej jednak w wysokości wynagrodzenia netto, jeśli nie zostaje wypłacony zarobek, najdłużej jednak na 78 tygodni;
 • pomoc zawodowa, tzn. rehabilitacja, przeszkolenia itp.;
 • renta dla poszkodowanego, jeśli jest stwierdzenie utraty zdolności do pracy w wysokości przynajmniej 20%. W związku z tym trzeba wziąć również pod uwagę możliwość kapitalizacji renty, kiedy niezdolność do pracy poszkodowanego wynosi więcej niż 40%. Wtedy też istnieje możliwość kapitalizacji połowy renty na dziesięć lat;
 • świadczenia pielęgnacyjne;
 • w przypadku śmierci należy się jednorazowe świadczenie, tak renta dla małżonka/małżonki jak i renta dla dzieci;
 • odszkodowanie jako zadośćuczynienie za doznany ból jest według niemieckiego prawa socjalnego przewidziane tylko przy umyślnym spowodowaniu wypadku w pracy, dotyczy to również odszkodowań w wypadkach drogowych, które stanowią wypadki przy pracy w Niemczech.

Praca nielegalnie w Niemczech a wypadek

Trzeba brać pod uwagę, że również osoby pracujące nielegalnie na terenie Niemiec podlegają automatycznie pod w.w. ubezpieczenie. Świadczenia w związku z wypadkiem w pracy lub chorobą zawodową muszą zostać wypłacone pracownikowi, niezależnie od faktu, czy był on zatrudniony legalnie czy nielegalnie. W przypadku nielegalnego zatrudnienia koszty te podlegają zwrotowi do ubezpieczalni przez pracodawcę ponoszącego tzw. ryzyko przedsiębiorcze.

Najczęstsze urazy po wypadku przy pracy w Niemczech

Polacy pracują w Niemczech w różnych branżach. W każdej z tych branż dochodzi do wypadków powodujących szkodę. Poniżej znajdziesz spis najczęstszych wypadków z udziałem Polaków w Niemczech:

 • upadki z wysokości – w pracy na budowie, upadki z maszyn, dźwigów czy z rusztowań;
 • uderzenia przez spadające przedmioty – najczęściej w pracy na budowie i w halach produkcyjnych;
 • urazy dłoni i amputacje – na skutek pracy przy maszynach rolniczych i w produkcji.

Aktualizacja: 29.01.2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.