fbpx

Bezpłatne leczenie dla poszkodowanego w wypadku z OC sprawcy?

Bezpłatne leczenie dla poszkodowanego w wypadku z OC sprawcy?

Ubezpieczyciel sprawcy zapłaci za Twoje leczenie po wypadku. Zwrot kosztów leczenia przez TU

Jeżeli uległeś wypadkowi z nie swojej winy, standardem jest, że TU sprawcy powinno zwrócić Ci koszty, jakie poniosłeś na leczenie oraz rehabilitację. Jednak jak się okazuje, większość Poszkodowanych nie ma pojęcia, że takie roszczenie w ogóle im przysługuje! Często sądzą, że samo zadośćuczynienie to wszystko co Ubezpieczyciel sprawcy wypadku może im wypłacić. Tymczasem można uzyskać o wiele więcej.

Na podstawie art.444§ 1 k.c: W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty(…)”

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym ma prawo żądać od TU sprawcy nie tylko zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu, lecz także zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji czy też zakupu pomocy ortopedycznych, typu kule czy wózek inwalidzki. Koszty mogą obejmować także zwrot sum wydanych na przystosowanie pomieszczeń dla osoby niepełnosprawnej. Poszkodowany może starać się też o zwrot kosztów dojazdów na leczenie i zabiegi oraz kosztów związanych z opieką nad Poszkodowanym czy też utratą wartościowych rzeczy osobistych podczas wypadku.

W przypadku trwałego, szpecącego uszkodzenia ciała, typu blizny czy zniekształcenia, TU powinno ponieść również koszty ewentualnych korekt plastycznych. Jeżeli z powodu wypadku Poszkodowany jest niezdolny do dalszej pracy, przysługuje mu zwrot utraconych dochodów a nawet renta (tymczasowa lub stała).

Wszystkie powyższe założenia wyglądają na dość proste oraz klarowne. Jednak w praktyce okazuje się, że uznanie powyższych roszczeń przez TU z reguły jest bardzo rzadko występującym zjawiskiem, a czasami staje się wręcz niemożliwe.

Sprawdź kiedy można odzyskać koszty leczenia powypadkowego.

Zwrot kosztów prywatnego leczenia – najczęstsza odmowa uznania przez TU sprawcy

Odmowa uznania najczęściej dotyczy kosztów poniesionych w związku z prywatnymi wizytami lekarskimi oraz badaniami. Tu najczęściej tłumaczy swoje stanowisko stwierdzeniem, że wizyta u specjalisty „na pewno” nie była aż taka pilna, a Poszkodowany mógł spokojnie zaczeka na wyznaczenie terminu badania/wizyty w ramach NFZ. O ile czasami, w przypadku błahych urazów wizyta u specjalisty na „cito” może zaczekać, to niestety nie w każdym przypadku można sobie pozwolić na minimum kilkumiesięczne oczekiwanie. Czy pacjent z bardzo poważnym urazem, np. wieloodłamowego złamania kończyny czy kręgosłupa lub po urazie czaszkowo-mózgowym, wymagającym pilnej dalszej diagnostyki w celu określenia uszczerbku może zaczekać kilka miesięcy na rehabilitację czy badanie RM czy też TK w ramach NFZ? Drugie tyle na wizytę u specjalisty typu ortopeda, chirurg czy neurolog? Odpowiedź brzmi: NIE. Dla własnego zdrowia nawet nie powinien tyle czekać.

Poszkodowani nie liczą się więc z kosztami i ratując swoje zdrowie bardzo często pokrywają je z własnej kieszeni. Dobrze chociaż jeżeli posiadają na to fundusze. Gorzej mają Ci, których nie stać na prywatne leczenie. Z braku środków czekają biernie na termin z NFZ, niejednokrotnie doprowadzając do pogorszenia swojego stanu zdrowia, co czasami powoduje nieodwracalne skutki. A TU w dalszym ciągu najczęściej odmawia uznania roszczeń.

Tymczasem cytując dalej art. 444 § 1 k.c.: Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia.

Inne roszczenia do uzyskania przez poszkodowanego

Inne wspomnianej już wyżej roszczenia o jakie może wystąpić do TU osoba Poszkodowana to:

  • zadośćuczynienie za krzywdę, cierpienie fizyczne i psychiczne. Art. 445 § 1 k.c (w związku z art. 444 k.c.): W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Jeżeli Poszkodowany na skutek zdarzenia został inwalidą oraz miał długą przerwę w pracy zawodowej, tudzież został pozbawiony możliwości jej wykonywania w przyszłości może wnosić do TU również o:

  • zwrot dochodów utraconych z powodu wypadku i leczenia – art. 361 § 2 k.c.: W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
  • renta na potrzeby związane z leczeniem (np. koszty lekarstw, dieta), rehabilitacją czy opieką (tzw. zwiększone potrzeby) oraz renta tzw uzupełniająca. Ma ona wyrównać różnicę w dochodach Poszkodowanego (tych które uzyskiwał przed wypadkiem a tych, które otrzymuje po wypadku). Na podstawie art. 444 § 2 k.c.: Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Czasami, w określonych przypadkach, gdzie Poszkodowany z powodu, np. trwałego inwalidztwa musi się przekwalifikować, zamiast renty (albo jej części) może mu zostać przyznane jednorazowe świadczenie, które pomoże mu zrealizować i ułatwić dalsze funkcjonowanie na rynku pracy.

Koszty rehabilitacji

Po wypadkach poszkodowany ponosi nie tylko koszty leczenia ale też koszty rehabilitacji. Po wielu urazach szybkie podjęcie działania ma duże znaczenie. Rehabilitacja podjęta szybko daje większe szanse na powrót do zdrowia. Niestety w ramach NFZ na rehabilitację czeka się miesiącami. Warto więc dowiedzieć się, co zrobić, ale aby odzyskać koszty leczenia i rehabilitacji.

Aktualizacja z 06.12.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.