fbpx

Czy za skręcenie stawu skokowego należy się odszkodowanie?

Czy za skręcenie stawu skokowego należy się odszkodowanie?

Dość częstą kontuzją jest skręcenie stawu skokowego potocznie nazywane skręceniem kostki. Staw skokowy jest stabilny dzięki mięśniom przebiegającym od kości goleni aż do palców stóp oraz dużej ilości więzadeł, które łączą kości stępu, śródstopia i palców.

Najczęściej do urazów stawu skokowego dochodzi przy potknięciu lub poślizgnięciu się, położeniu stopy na nierównej powierzchni np. dziurze w drodze czy chodniku jak również zeskoku. Zdarzają się również urazy „kostki” podczas wypadku komunikacyjnego. Gdy pasażer mocno zaprze się nogami o podłogę samochodu w momencie silnego uderzenia mają miejsce duże przeciążenia. Niemniej jednak najwięcej tego typu urazów pojawia się w sporcie amatorskim i rekreacji, co wiąże się z brakiem regularności ćwiczeń czy pominięciem rozgrzewki.

Objawy skręcenia kostki oraz leczenie

Uraz stawu skokowego to uszkodzenie mięśni, torebek stawowych czy więzadeł. Objawami które wskazywałyby ma tego typu uraz jest ból, obrzęk, krwawy wylew (czyli krwiak inaczej nazywany siniakiem). Dodatkowo może wystąpić niestabilność stawowa oraz brak możliwości obciążania stopy. Uraz dzielimy na 3 stopnie (do których określenia jest koniecznie badanie palpacyjne oraz wykonanie zdjęcia RTG):

 • lekkie naciągnięcie bądź naderwanie więzadeł bez cech niestabilności;
 • częściowe zerwania włókien więzadłowych z cechami niestabilności;
 • całkowite zerwanie włókien więzadłowych ze znaczną niestabilnością, bólem i obrzękiem.

Po skręceniu stawu skokowego lekarze (ortopedzi) najczęściej zalecają RICE. Jest to skrót od Rest (odpoczynek), Ice (obłożenie lodem), Compression (kompresja), Elevation (podniesienie stopy powyżej stawu kolanowego).

Czy za skręcenie kostki jest odszkodowanie?

Jest to bardzo często zadawane pytanie na różnych forach poruszających tematykę prawną i odszkodowawczą. Jednakże odpowiedź nie jest prosta. Wszystko zależy od okoliczności zdarzenia a co za tym idzie czy jest odpowiedzialny na powstanie szkody. Odpowiadać może osoba która nie odśnieżyła chodnika i na nim poślizgnął się poszkodowany, właściciel drogi czy chodnika w której doszło do wpadnięcia w dziurę itd. Inaczej wygląda sytuacja, gdy zdarzenie miało charakter nieszczęśliwego wypadku.

Z jakiego tytułu można dochodzić odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego?

Jeżeli sprawcą zdarzenia był pracodawca wówczas poszkodowany może dochodzić swoich roszczeń z ZUS w postaci jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy. Jeżeli pracodawca przyczynił się do zdarzenia to również z polisy OC pracodawcy lub z jego prywatnej kieszeni. Natomiast jeżeli za sprawcę zdarzenia uznaje się właściciela drogi wówczas odszkodowania można dochodzić z jego OC lub majątku w przypadku nie posiadania odpowiedniej polisy. Właścicielem drogi może być osoba indywidualna, firma, gmina, miasto, powiat czy województwo. Jeżeli zdarzenie miało charakter nieszczęśliwego wypadku wówczas poszkodowany może dochodzi odszkodowania z własnej polisy NW lub NNW.

Jakie odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego oraz niezbędne dokumenty

W ramach odszkodowania z polisy OC poszkodowany może dochodzić od sprawcy zdarzenia:

 • zadośćuczynienia za ból i cierpienie (oświadczanie o negatywnych skutkach zdarzenia plus dokumentacja medyczna z leczenia);
 • zwrotu kosztów leczenia (faktury lub rachunki za zakup leków lub sprzętu ortopedycznego  plus dokumentacja medyczna potwierdzająca konieczność ich zakupu);
 • pokrycia koszów dojazdów do placówek medycznych; (wykaz tras wykonanych transportem własnym lub zbiór biletów na komunikację zbiorową plus dokumentacja medyczna potwierdzająca odbycie wizyt);
 • zwrot zniszczonych rzeczy (fv lub rachunki za ich zakup i zdjęcia zniszczonych rzeczy);
 • pokrycie kosztu utraconych dochodów (zaświadczania od pracodawcy o dochodach sprzed i po zdarzeniu);
 • zwrot kosztów opieki (oświadczanie osoby opiekującej się, rachunki lub faktury)

Dodatkowe roszczenia

Jeżeli uraz stawu skokowego spowodował długotrwały uszczerbek na zdrowiu lub był powodem pogorszenia się warunków materialnych, poszkodowany może wystosować to ubezpieczyciela poszkodowanego takie roszczenia jak:

 • rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • zwrot kosztów związanych z dalszym leczeniem i rehabilitacją (renta na zwiększone potrzeby);
 • rentę z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość gdy kontuzja wpłynęła na dalszy rozwój zawodowy.

Obiektywnie rzecz biorąc w przypadku skręcenia statu skokowego powyższe roszczenia występują bardzo rzadko.

Ile wynosi odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego?

Wysokość odszkodowania z OC sprawcy zdarzenia jest uzależniona od stopnia uszczerbku na zdrowiu. Liczy się to, czy doszło do ograniczenia ruchomości lub zniekształcenia w stawach skokowych bez zniekształceń czy skręcenia stawu skokowego z powikłaniami przewlekłymi. Częstymi powikłaniami są zapalenia kości i stawu, przetoki, martwica aseptyczna bądź zmiany neurologiczne itp. Wysokość zadośćuczynienia jest uzależniona od wielu czynników i może wynosić od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Odszkodowania z NW lub NNW jest uzależniony od faktu czy tabela uszczerbku, która jest integralną częścią polisy, przewiduje uraz jakim jest skręcenie stawu skokowego wraz z powikłaniami. Na wysokość odszkodowania ma wpływ kwota jaka została w polisie określona za 1% uszczerbku na zdrowiu.

Skręcenie stawu skokowego w pracy

Każda osoba pracująca spędza w pracy większość dnia. Nic dziwnego więc, że w czasie jej trwania dochodzi do wypadków. Pracownik może o coś zahaczyć, potknąć się na schodach lub poślizgnąć na umytej podłodze. Będąc ubezpieczonym w Polsce możemy uzyskać jednorazowe odszkodowanie z ZUSu. Niestety procent przyznanego uszczerbku jest często zaniżony. Na szczęście poszkodowany może się odwołać od decyzji ZUSu i walczyć o większe odszkodowanie. Zobacz wzór odwołania do ZUSu w sprawie jednorazowego odszkodowania.

Aktualizacja z 06.09.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.