fbpx

Czy za śmierć babci należy się odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku

Czy za śmierć babci należy się odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku

Niestety często ubezpieczyciele odmawiają wypłaty zadośćuczynienia po śmierci babci czy dziadka z OC sprawcy. TU wskazuje na wątpliwości co do zaliczenia wnucząt do najbliższych członków rodziny lub na brak relacji poszkodowanego z uprawnionym. Bardzo często takie sprawy kończą się dopiero na etapie sądowym.

Podstawa prawna zadośćuczynienia

Temat zadośćuczynienia za cierpienie i ból po stracie najbliższej osoby reguluje art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego (kc). Najbliżsi zmarłemu to krąg osób charakteryzujących się poczuciem bliskości i wspólności, które łączą więzi emocjonalne i uczuciowe, wynikające nie tylko ze ścisłego pokrewieństwa (np. matka, żona).

Zadośćuczynienie dla wnuka lub wnuczki

Wnuczęta zaraz za dziadkiem i dziećmi babci są kolejnymi uprawnionymi aby ubiegać się o zadośćuczynienie po śmierci babci np. w wypadku komunikacyjnym.

Podstawowymi elementami jaki należy udowodnić ubezpieczycielowi w procesie likwidacji szkody są:

  • silny związek emocjonalny;
  • fakt utrzymywania stałych relacji z poszkodowaną;
  • w niektórych przypadkach nawet otrzymywanie od wnuka wsparcia finansowego i na odwrót;
  • śmierć babci okazała się dla wnuczka traumatycznym przeżyciem i wywarła negatywny wpływ na jego stan psychiczny oraz emocjonalny;
  • mimo przeżytej żałoby wnuk nadal odczuwa pustkę i żal;
  • po śmierci babci życie wnuka nie wróciło do stanu przed wypadkiem.

Jakie dokumenty należy złożyć aby uzyskać zadośćuczynienie po śmierci babci?

  • akt zgonu poszkodowanej;
  • dokumenty potwierdzające związek koligacyjny – skrócony akt urodzenia rodzica, skrócony odpis aktu małżeństwa rodziców, akt urodzenia wnuka itp.;
  • dokumenty potwierdzające odpowiedzialność (notatkę policyjną czy wyrok sądowy);
  • oświadczenie o relacjach wnuka ze zmarłą babcią, zdjęcia potwierdzające relacje, oświadczenia świadków. W przypadku zależności finansowej między babcią a wnukiem odpowiednie oświadczenie o pogorszeniu sytuacji materialnej.

Wysokość zadośćuczynienia dla wnucząt

Wnuki po śmieci babci mogą liczyć na zadośćuczynienie nawet do 15-20 tyś złotych. Na wysokość odszkodowania wpływa głównie fakt zamieszkiwania razem lub nie oraz więzi i relacje. Bardzo ciekawie podszedł do tego tematu Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie nr VI ACa 559/15; (…)biorąc pod uwagę średnią długość życia – śmierć osoby w wieku około 70 lat jest zjawiskiem naturalnym. Co więcej, naturalne jest również to, że rodzice (dziadkowie) umierają wcześniej niż dzieci (wnuki).

Zatem z punktu widzenia art. 446 § 4 kc inaczej należy ocenić rozmiar krzywdy rodzica w wypadku utraty dziecka, czy też babci lub dziadka w wypadku utraty wnuka, a inaczej dziecka (wnuka) w razie śmieci rodzica (babci lub dziadka). Z tych samych przyczyn obiektywnie zupełnie inny jest rozmiar krzywdy w wypadku utraty rodziców przez kilkuletnie dziecko i osobę w wieku 40 lat. Czym innym jest bowiem pozbawienie dziecka unikalnej relacji z rodzicami, dorastania pod ich opieką, wzajemnej miłości itp., a czym innym sytuacja dorosłego człowieka, znajdującego oparcie we własnej rodzinie, który traci rodziców po 40 latach wspólnego życia (…)”.

Sprawdź kiedy można uzyskać odszkodowanie za śmierć rodzica w wyniku wypadku komunikacyjnego z OC sprawcy.

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby

Po stracie bliskiej osoby często jesteśmy w szoku i nie wiemy jak oraz gdzie szukać pomocy. Sprawdź komu należy się zadośćuczynienie a komu stosowne odszkodowanie. Zweryfikuj, czy należy Ci się renta. Dowiedz się jak i gdzie zgłosić szkodę oraz jak wygląd proces uzyskania świadczenia. Przeczytaj nasze Vademecum dochodzenia roszczeń po śmierci bliskiej osoby.

Aktualizacja z 13.09.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.