fbpx

Czy za śmierć brata należy się odszkodowanie z PZU?

Czy za śmierć brata należy się odszkodowanie z PZU?

Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego (kc) za najbliższych członków rodziny uznaje się wszystkie osoby połączone pokrewieństwem. Przy czym stosowne świadczenie z OC sprawcy wypadku należy się członkom najbliższej rodziny zmarłego poszkodowanego w tym bratu oraz siostrze.

Termin przedawnienia czyli ile czasu rodzeństwo ma na dochodzenie zadośćuczynienia

Jeżeli poszkodowany w wypadku (np. komunikacyjnym czy przy pracy z winy pracodawcy) poniósł śmierć, wówczas zgodnie z prawem sprawca zdarzenia popełnił przestępstwo a co za tym idzie najbliżsi zmarłego mają 20-letni okres przedawnienia. Czyli mają 20 lat od momentu zdarzenia na zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi zarówno w kwestii stosownego odszkodowania, zadośćuczynienia, zwrotu kosztów pochówku czy renty. W okresie tym mogą również złożyć odwołanie (reklamację) od decyzji ubezpieczyciela oraz wnieść sprawę o odszkodowanie na etap sądowy.

Stosowne odszkodowanie po śmierci brata lub siostry 

Stosownie odszkodowanie za śmierć brata (siostry) pojawia się gdy rodzeństwu zmarłej osoby w związku ze zdarzeniem znaczenie pogorszyła się sytuacja finansowa, tzn. zmarły wspierał ich finansowo lub nawet utrzymywał. Podczas wydawania decyzji ubezpieczyciel OC sprawcy zdarzenia jak również sąd wydając wyrok bierze pod uwagę art. 446 § 3 kc, czyli zwraca uwagę na okoliczności sprawy oraz ekonomiczną wartość odszkodowania. Odszkodowanie jest rekompensatą  i musi wyrażać kwotę, tak aby była odczuwalna jako tak zwane „prawdziwe przysporzenie pomocy”.

Zadośćuczynienie z OC PZU po śmierci rodzeństwa w wypadku

Zadośćuczynienie po śmierci rodzeństwa jak również inne świadczenia można dochodzić od PZU jak również innego ubezpieczyciela np. ALLIANZ, AVIVA, AXA, BENEFIA, COMPENSA, EUROPA, GENERALI, Gothaer, HDI, HESTIA, INTER Polska, InterRisk, LIBERTY UBEZPIECZENIA, LINK4, MTU, Proama, TUW TUW, TUW TUZ, UNIQA, WARTA), o ile był ona ubezpieczycielem OC sprawcy zdarzenia.

Aby ubezpieczyciel wypłacił zadośćuczynienie niezbędne jest wykazanie przez brata czy siostrę zmarłego:

 • silnego związku emocjonalnego ze zmarłym;
 • faktu utrzymywania stałych relacji z poszkodowanym;
 • w niektórych przypadkach otrzymywania od poszkodowanego wsparcia finansowego i na odwrót;
 •  że śmierć brata/siostry była dla rodzeństwa traumatycznym przeżyciem i wywarła negatywny wpływ na stan psychiczny oraz emocjonalny;
 • uprawniony odczuwa pustkę i żal mimo przeżytej żałoby;
 • życie rodzeństwa nie wróciło do stanu przed wypadkiem.

Pozostałe roszczenia z OC sprawcy po śmierci brata lub siostry

Innym roszczeniem jakie dość często pojawia się po śmieci bliskiej osoby jest zwrot kosztów ceremonii pogrzebowej oraz stypy. Pod warunkiem, że dana osoba takowe poniosła i jest w stanie je udowodnić na podstawie rachunków i faktur.

Sprawdź jak uzyskać odszkodowanie za śmierć rodzica w wyniku wypadku z OC sprawcy.

Jakie dokumenty należy złożyć aby uzyskać zadośćuczynienie po śmierci brata?

 • akt zgonu poszkodowanego;
 • dokumenty potwierdzające relacje rodzinne np. skrócony akt urodzenia czy akt małżeństwa w przypadku zmienny nazwiska.
 • dokumenty potwierdzające odpowiedzialność sprawcy zdarzenia (postanowienie prokuratury np. o umorzeniu postępowania ze względu na śmierci sprawcy, akt oskarżenia czy wyrok sądowy);
 • oświadczenie o relacjach jakie łączyły poszkodowanego (który poniósł śmierć wskutek wypadku) z rodzeństwem plus zdjęcia potwierdzające relacje, oświadczenia świadków.

Wysokość odszkodowania dla rodzeństwa z OC sprawcy wypadku

Biorąc pod uwagę powyższe decydujące znaczenie na sam fakt przyznawania zadośćuczynienia mają wpływ nie więzy prawne a faktyczne relacje łączące poszkodowanego z uprawnionym a co za tym idzie:

 • stopień cierpienia psychicznego,
 • stopień krzywdy wynikający z utraty pomocy i opieki osoby bliskiej
 • uczucia osamotnienia, bezsilności wobec trudności życiowych,
 • stopień zażyłości, bliskości i wspólności,
 • wiek poszkodowanego i uprawnionego,
 • fakt zamieszkiwania pod wspólnym dachem lub posiadania odrębnych gospodarstw domowych oraz rodzin.

Wysokość zadośćuczynienia jest uzależniona od powyższych elementów i może wynosić od kilku tysięcy złotych (np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Kielcach, syg. akt II Ca 1037/16) do nawet 100 000 zł (np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, syg. akt I ACa 449/16).

Dochodzenie roszczeń po śmierci bliskiej osoby

Osoby najbliższe osobie zmarłej w wypadku komunikacyjnym mają możliwość uzyskania odszkodowania. Sprawdź kto może się starać o zadośćuczynienie oraz jak przeprowadzić procedurę likwidacji szkody. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym Vademecum.

Aktualizacja z 13.09.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.