fbpx

Jak zaksięgować odszkodowanie oraz VAT?

Jak zaksięgować odszkodowanie oraz VAT?

Jeżeli w wypadku komunikacyjnym ulegnie uszkodzeniu samochód firmowy czyli pojazd wciągnięty w środki trwałe firmy, wówczas przedsiębiorcy przysługuje prawo do wypłaty odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku lub własnego AC. Otrzymanie odszkodowanie za naprawę pojazdu wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej jest dla przedsiębiorcy przychodem, również w przypadku odszkodowania z AC.

Zaksięgowanie odszkodowania w Książce Przychodów i Rozchodów

Otrzymane odszkodowanie za szkodę na pojeździe przedsiębiorca powinien zaksięgować w 8 kolumnie KPiR czyli pozostałe przychody takie jak:

 • odpłatne zbycie składników majątku;
 • dotacje;
 • subwencje;
 • różnice kursowe;
 • otrzymane kary umowne;
 • odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych;
 • umorzone lub przedawnione zobowiązania;
 • wartość zwróconych wierzytelności opisanych jako nieściągalne lub na które utworzono rezerwy zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
 • otrzymane świadczenia w naturze;
 • wynagrodzenie za obsługę pracowniczego programu emerytalnego uczestnika;
 • środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki;
 • odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

Odszkodowanie zawsze księguje się po stronie przychodów.

Jak rozliczyć VAT za naprawę samochodu firmowego po wypadku komunikacyjnym lub stłuczce

W związku nowelizacją w kwietniu 2014 roku ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy VAT odliczają od napraw powypadkowych 50% albo 100% podatku naliczonego. Dlatego też ubezpieczyciele wydają decyzję pomniejszoną o zapłacony przez przedsiębiorcę VAT zgodnie z prawem do jego odliczenia.

Przedsiębiorca odlicza VAT z faktury dokumentującej powypadkową naprawę samochodu oraz z faktur za koszty dodatkowe. Są nimi np.  holowanie czyli parking. FV związane z wypadkiem komunikacyjnym w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę z warsztatu albo w deklaracji podatkowej VAT-7/VAT-7K za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Przedsiębiorca, który nie jest podatnikami podatku VAT (czyli nie może odliczyć VAT z faktury za naprawę pojazdu) otrzyma od ubezpieczyciela odszkodowanie w kwocie brutto. Dotyczy to zarówno rozliczenia kosztorysowego jak i fakturowego. 

Jak rozliczyć naprawę powypadkową pojazdu w KPIR?

 Koszty naprawy pojazdy po wypadku samochodowym:

 • będą stanowić koszt uzyskania przychodu, jeśli samochód został objęty ubezpieczeniem dobrowolnym (tj. jednostka posiada wykupione AC),
 • nie będą stanowić kosztu uzyskania przychodu, jeśli samochód nie jest objęty takim ubezpieczeniem dobrowolnym.

Szkoda na pojeździe

W związku z wieloma kolizjami czy wypadkami często dochodzi do szkody na pojeździe. Uszkodzeniu ulegają samochody prywatne jak i służbowe. Jedne i drugie osoby mogą po szkodzie skorzystać z pojazdu zastępczego, ale nie w każdym przypadku. Sprawdź kiedy przysługuje Ci pojazd zastępczy po wypadku lub kolizji.

Aktualizacja z 12.09.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.