fbpx

Odszkodowanie za boreliozę

Odszkodowanie za boreliozę

Każdego roku odnotowuje się kilka tysięcy nowych zachorowań na boreliozę. Najwięcej zachorowań ma miejsce wśród rolników, leśników, jak również pracowników energetyki. Po latach, po coraz większej zachorowalności, chorobę tę uznaje się za chorobę zawodową.

Co to jest borelioza?

Borelioza inaczej choroba z Lyme lub krętkowica kleszczowa to choroba wywołująca symptomy podobne do grypy. Objawami są drętwienie kończyn i języka, przewlekły ból stawów oraz wysypka skórna i stany depresyjne. Do zachorowania może dojść, gdy kleszcz zaczyna wydzielać ślinę i zawartość jelita środkowego do rany osoby, którą zaatakował.

Borelioza jako choroba zawodowa

Choroba zawodowa to jedna z chorób wymienionych w wykazie chorób zawodowych, o ile została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, tzw. „narażeniem zawodowym”.

Podstawa prawna odszkodowania za boreliozę

 • Kodeks pracy (art. 2351);
 • Rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych;
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach;
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Przesłankam uznania boreliozy za chorobę zawodową

 • pozytywny czyli dodatni wynik testu na boreliozę uzyskiwany np. badaniem Western-Blot lub ELISA;
 • „narażenie zawodowe” czyli kontakt z czynnikiem chorobotwórczym np. z kleszczem, w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Rodzaj czynnika biologicznego czyli kleszcze, ustalenie czasu kontaktu oraz stwierdzenie mechanizmu działania lub drogi szerzenia się czynnika.

Niezbędna dokumentacja (formalności) do uznania boreliozy za chorobę zawodową

 • opłacenie składek KRUS, tj. „zaświadczenie z KRUS o okresach opłacania składek emerytalnych”;
 • dodatkowo opłacanie składek ZUS w okresie pracy z narażeniem na kleszcze (przebywanie w terenie zielonym, trawy, łąki, las w czasie pracy). Może to być kserokopia świadectw pracy z tych okresów pracy lub kserokopia umowy o pracę,
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca objawy boreliozy świadczące o trwałym uszczerbku na zdrowiu.

Kto ustala czy borelioza jest chorobą zawodową?

Boreliozę jako chorobę zawodową zgłasza się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (WOMP) lub w niektórych przypadkach do Państwowego Inspektora Sanitarnego (Sanepid). Wszczyna to procedurę ustalenia choroby zawodowej. Procedura trwa zazwyczaj kilka miesięcy, w trakcie której najpierw WOMP lub Sanepid zapraszają wnioskodawcę na badanie lekarskie oraz ustalają, w jakich okolicznościach doszło do zakażenia chorobą.

Najczęściej występujące choroby zawodowe w Polsce

W kolejności od najczęstszych:

 • choroby zakaźne lub pasożytnicze;
 • pylice płuc;
 • przewlekłe choroby narządu głosy;
 • przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego.

Wysokość odszkodowania za chorobę zawodową w tym boreliozę lub wypadek przy pracy z ZUS

 • 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
 • 16 048 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
 • 16 048 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
 • 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 • 41 265 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
 • 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
 • 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
 • 16 048 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
 • 41 265 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Przeczytaj więcej o uzyskaniu jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy z ZUS.

Wysokość odszkodowania za chorobę zawodową w tym boreliozę lub wypadek przy pracy z KRUS

 • 809 zł – za każdy procent uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
 • 16 180 zł – z tytułu orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
 • 80 900 zł – z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego, zwiększone o kwotę 16.180 zł na drugiego i każdego uprawnionego, jeżeli do odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i dziecko/dzieci bądź tylko dzieci,
 • 40 450 zł – z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawnieni są tylko inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci zmarłego. A także 16.180 zł z tytułu zwiększenia odszkodowania na drugiego i każdego następnego uprawnionego,
 • 16 180 zł – z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania równocześnie z małżonkiem lub dziećmi zmarłego uprawnieni są inni członkowie rodziny. Każdemu z nich przysługuje ta kwota niezależnie od odszkodowania przypadającego małżonkowi lub dzieciom.

Dowiedź się więcej o uzyskaniu jednorazowego odszkodowania po wypadku w rolnictwie z KRUS.

Czy warto skorzystać z pomocy pełnomocnika procesowego?

Niestety nie możemy znać się na wszystkim. Każdy ma jakąś dziedzinę, na której się zna i w której jest specjalistą. W przypadku wystąpienia wypadku czy choroby zawodowej warto skonsultować sprawę z ekspertem, czyli prawnikiem lub Kancelarią odszkodowawczą. Pomoc pełnomocnika procesowego może być kluczowa dla uzyskania odszkodowania.

Sprawdź, czy warto skorzystać z pomocy pełnomocnika procesowego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.