fbpx

Odszkodowanie za SPAM

Odszkodowanie za SPAM

W Polsce jest zarejestrowanych blisko 30 milionów adresów e-mailowych a na świecie co sekundę wysyłane jest ponad 2 miliony wiadomości e-mail. W tym roku głośno zrobiło się o SPMie i odszkodowaniu za SPAM. Co to jest SPAM oraz kiedy można starać się o odszkodowanie, znajdziesz w niniejszym artykule.

Co to jest SPAM?

Za SPAM uznaje się korespondencję przesyłana drogą elektroniczną, którą charakteryzują razem takie elementy jak:

  • kontekst i treść wiadomości są niezależne od tożsamości odbiorcy (potencjalnie może być adresowana do wielu różnych osób);
  • odbiorca nie wyraził wcześniej zgody na otrzymanie wiadomości;
  • wysyłający wiadomość odniesie większe korzyści z faktu wysłania wiadomości w stosunku do korzyści, jakie odniesie odbiorca w związku z jej odbiorem.

W skrócie Spam (z ang. spam to „mielonka”) to niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne mające na celu dotarcie do dużej liczby odbiorców, niezależnie od ich upodobań czy tożsamości.

Podstawy prawna uzyskania odszkodowania za SPAM

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) wymaga od nadawcy uzyskania wcześniejszej zgody odbiorcy na otrzymywanie informacji handlowej przekazywanej środkami komunikacji elektronicznej.

Art. 10 zakazuje przesyłania niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną ale również osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnikiem spółek cywilnych a także pozostałych przedsiębiorców.

Art. 13 ust. 5 dyrektywy 2002/58/WE zmienionej przepisami dyrektywy 2009/136/WE o prywatności i łączności elektronicznej, dotyczącej ochrony uzasadnionych interesów abonentów innych niż osoby fizyczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Inaczej wygląda to gdy „informacja handlowa”została zamówiona czyli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

Art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne zakazuje wykorzystywania automatycznych systemów wywołujących (bez ludzkiej ingerencji, o masowym charakterze) do celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

Art. 24 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wskazuje, że wysyłanie na adres mailowy niezamówionych informacji handlowych stanowi także wykroczenie i jest zagrożone jest karą grzywny.

Wysyłanie informacji reklamowych wbrew woli odbiorcy stanowi naruszenie dobra osobistego w postaci swobody korespondencji wg art. 448 kc.

Jak uzyskać odszkodowanie za SPAM

W pierwszej kolejności, gdy otrzymujemy wiadomości SPAM, należy złożyć wniosek o usunięcie danych osobowych i zaprzestanie ich dalszego przetwarzania do odpowiedniego administratora. W przypadku odmowy lub braku odpowiedzi ADO (administratora danych osobowych) można zwrócić się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Bez jego opinii ciężko będzie na dochodzenie odszkodowania.

Wniosek powinien zawierać żądanie o pisemne wskazanie:

  • w jaki sposób uzyskano zgodę od adresata maila na przesyłanie informacji handlowych;
  • źródła pochodzenia znajdujących się w bazie danych dotyczących adresata;
  • informacji od jakiego czasu dane są przetwarzane;
  • komu i w jakim zakresie zostały udostępnione.

Wezwanie do zaprzestania przesyłania niezamówionych informacji handlowych powinno wskazywać przepisy prawa na postawie, których wzywa się nadawcę niechcianych wiadomości (Spamera). Wezwanie często łączy się z wezwaniem do zapłaty odszkodowania, jeżeli adresat czuje się poszkodowany. Przykładem może być działanie polegające na nieuprawnionym i nielegalnym wysyłaniu na jego adres poczty elektronicznej niezamówionych informacji handlowych. Do wezwania do zapłaty dobrze jest załączyć otrzymane wiadomości w formie prt sc ze skrzynki mailowej lub wiadomości e-mail zapisanej do pdf.

W przypadku braku potwierdzenia, że wiadomość jest faktycznie SPAMem a Spamer nie chce wypłacić roszczeń wówczas istnieje możliwość dochodzenie swoich roszczeń na etapie sądowym. Niestety orzecznictwo w tym aspekcie jest dość ubogie. Sprawdź wysokość kosztów zastępstwa procesowego.

Wysokość odszkodowania za SPAM

Wysokość odszkodowania za SPAM jest uzależniona oczywiście od wielkości szkody przekładającej się m. in. na sam fakt, że działanie takie narusza dobra osobiste. Nie oznacza to jednak, że jest ono jednocześnie źródłem krzywdy lub dyskomfortu. Wysokość uzyskiwanych kwot to od kilkuset do nawet kilku lub kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Ostrożność w sieci

Często też okazuje się, że spamerzy mieli nasz adres internetowy, ponieważ udostępniliśmy gdzieś swoje dane. Wiele stron internetowych wymaga on nas logowania czy podawania danych lub adresu mailowego. Radzę zachować ostrożność i nie logować się na nieznanych stronach oraz nie podawać adresu mailowego jeśli nie jest to niezbędne.

Aktualizacja z 06.12.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.