fbpx

Wartość nieruchomości w pobliżu lotniska w Gdańsku spada 9%. Jest wyrok sądu

Wartość nieruchomości w pobliżu lotniska w Gdańsku spada 9%. Jest wyrok sądu

Właściciele nieruchomości położonych w pobliżu lotnisk cywilnych i  wojskowych, których nieruchomość znajdzie się w ustanowionym obszarze ograniczonego użytkowania (OOU), mają prawo do ubiegania się o  odszkodowania na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska, art. 129 ust.2.

Właściciele lotnisk już od dawna kwestionują prawa przysługujące właścicielom nieruchomości położonych w obszarze A oraz B. Sprawy tego typu były już analizowane w Warszawie i Poznaniu a zdecydowana większość z nich zakończyła się wygraną mieszkańców.

Niedawno rozpoczęły się procesy przeciwko Portowi Lotniczemu im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Dzisiaj (24.07.2019 r.) zapadł pierwszy zasądzający wyrok w sprawie.

Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał roszczenia właściciela nieruchomości i zasądził przeszło 60 tys. zł odszkodowania

Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt XV C 1047/18 zapadł pierwszy w pełni merytoryczny wyrok w sprawie o odszkodowanie z tytułu spadku wartości nieruchomości spowodowanego objęciem tej nieruchomości obszarem organicznego użytkowania utworzonego (OOU) chwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 203/XVIII/16 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

Przeczytaj więcej w temacie obszaru ograniczonego użytkowania.

Sprawa dotyczyła nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny, który znalazł się w strefie B OOU. W toku procesu został dopuszczony dowód z opinii biegłego sądowego do spraw wyceny nieruchomości i z opinii tej, poddanej wnikliwej analizie przez Sąd i strony oraz szeroko krytykowanej przez pozwanego, jednoznacznie wynikło, że ww. nieruchomość doznała spadku wartości na poziomie ok. 9%.

Sąd po rozpoznaniu sprawy uznał, że opinia biegłej jest spójna, jasna i przekonująca. Stwierdził też, że odpowiedzialność zarządcy lotniska za skutki wprowadzenia OOU powinna być, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, interpretowana szeroko. Na tej podstawie uwzględnił powództwo zasądzając od zarządcy lotniska na rzecz powoda kwotę ustaloną przez biegłą.

Zwrot kosztów procesu

W ramach roszczeń pozwu powód dochodził również zwrotu kosztu związanego z wydatkiem na sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego opinii przedsądowej, na podstawie której powód ustalił, że wartość należącej do niego nieruchomości spadła oraz oszacowała wartość tej szkody.

Sąd uznał, że również i to roszczenie zasługuje na uwzględnienie. Powód nie będący profesjonalistą miał prawo zwrócić się do rzeczoznawcy o dokonania takiej wyceny i koszt ten pozostaje w normalnym związku przyczynowym z doznaną przez niego szkodą.

Wskazać należy, iż o ile ww. wyrok jest jeszcze nieprawomocny i należy zakładać, że pozwany się od niego odwoła. To jednak nie tylko rozstrzygnięcie w nim zawarte odpowiada orzecznictwu innych sądów w przedmiotowej materii, lecz również odpowiada on zapatrywaniu, jakie na przedmiotową materię wyraził Sąd Okręgowy w Gdańsku w innej prowadzonej przez kancelarię sprawie, w której zapadł przeciwko zarządcy lotniska wyrok zaoczny w pełni uwzględniający żądanie pozwu.

Sprawę prowadzi Kancelaria Campter natomiast Klienta reprezentuje Adwokat Krzysztof Bigoszewski.

Postępowanie sądowe o odszkodowanie od Lotniska

Jak widać z powyższego artykułu, mieszkańcy ze strefy OOU mają szansę na pozytywny wyrok sądu. Warto więc zastanowić się nad możliwością uzyskania odszkodowania i przemyśleć plusy oraz minusy wejścia na drogę sądową. Polecam każdemu mieszkańcowi OOU przeczytać nasze Vademecum, bo może się to okazać bardzo pomocne. Sprawdź o jakie roszczenia można walczyć i kto może się domagać odszkodowania. Dowiedz się jakie są etapy drogi sądowej oraz na jakie koszty trzeba się przygotować.

Aktualizacja z 20.01.2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.