fbpx

Obszar ograniczonego użytkowania – kto, kiedy i jak tworzy OOU

Obszar ograniczonego użytkowania – kto, kiedy i jak tworzy OOU

Cytując wyrok WSA w Gliwicach z 24 sierpnia 2009 r., II SA/Gl 139/09  „W ustawie Prawo ochrony środowiska i innych aktach prawnych brak jest legalnej definicji obszaru ograniczonego użytkowania. Nie ulega jednak wątpliwości, że są to obszary charakteryzujące się ograniczeniami w sposobie korzystania z nieruchomości położonych w jego obrębie. Dotyczą przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dla budynków, oraz sposobów korzystania z terenów”

Podstawa prawna utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

OOU czyli obszar ograniczonego użytkowania tworzy się na podstawie art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz.U. z 2013r. Poz. 1232). Obszar powołuje się aktem prawa miejscowego czyli uchwałą rady powiatu lub sejmiku województwa. Uchwała taka wchodzi w życie czyli zaczyna obowiązywać po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Kto i jak tworzy obszar ograniczonego użytkowania?

OOU mogą tworzyć lub powoływać w drodze uchwały sejmiki wojewódzkie oraz rady powiatów.

Tworząc obszar ograniczonego użytkowania, określa się:

 • granicę obszaru A oraz B,
 • ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu,
 • wymagania techniczne dotyczące budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych,
 • sposób korzystania z terenów.

Dowiedź się więcej o obszarze ograniczonego użytkowania wokół lotniska w Gdańsku. Przeczytaj artykuł: Wartość nieruchomości w pobliżu lotniska w Gdańsku spada 9%. Jest wyrok sądu.

Zaskarżenie uchwały OOU

Uchwałę po jej wejściu w życie może zaskarżyć każdy, kogo interes prawny bądź uprawnienia zostały naruszone taką uchwałą. Procedura nakazuje najpierw wezwać organ do uchylenia uchwały a dopiero następnie zaskarżyć ją do sądu administracyjnego.

Uchwałę można zaskarżyć na podstawie art. 87 i 88 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 90 i 91 ustawy o samorządzie województwa.

Kiedy tworzony jest obszar ograniczonego użytkowania?

Prawo ochrony środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001, art. 135 ust.1 tej ustawy) reguluje zasady powstania i funkcjonowania obszarów ograniczonego użytkowania. Wskazuje również potrzeby jego utworzenia, wpływ mają tutaj wyniki oraz wnioski:

 • przeglądu ekologicznego oraz analizy porealizacyjnej,
 • oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obszar organicznego użytkowania tworzy się dla:

 • lotnisk cywilnych oraz lotnisk wojskowych,
 • oczyszczalni ścieków a także tras komunikacyjnych,
 • składowisk odpadów komunalnych i kompostowni,
 • instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej oraz radiolokacyjnej,
 • linii i stacji elektroenergetycznej.

Obszar ograniczonego użytkowania najczęściej dzieli się na 2 strefy czyli zewnętrzną i wewnętrzną. Rozróżnia je zakres ograniczeń, jak również możliwych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do właściciela czy zarządcy np. lotniska czy wysypiska śmieci itd.

Prawa właściciela nieruchomości, która znajduje się w obszarze ograniczonego użytkowania

Właściciel nieruchomości objętych OOU mogą domagać się:

 • odszkodowania z tytułu spadku wartości nieruchomości,
 • odszkodowania w związku z ograniczeniami w ich użytkowaniu czy rozbudowie,
 • wykupu nieruchomości,
 • sfinansowanie modernizacji akustycznej.

Jak wygląda droga sądowa w przypadku OOU?

Osoby mieszkające w obszarze ograniczonego użytkowania wokół lotniska lub innego punktu muszą się liczyć z wejściem na drogę sądową. Niestety lotniska nie są zainteresowane ugodami czy zakończeniem spraw na etapach przed sądowych. Warto więc dowiedzieć się kiedy przedawniają się roszczenia czy jaka jest różnica między strefą A i B. Poznaj też etapy postępowania sądowego i dowiedź się z jakimi kosztami trzeba się liczyć. Na to i na wiele innych pytań uzyskasz odpowiedź czytając nasze Vademecum. Lektura tego artykułu pozwoli na zrozumienie tematu oraz zapoznanie się z możliwościami uzyskania rekompensaty za liczne niedogodności.

Aktualizacja z 20.01.2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.