fbpx

Kapitalizacja renty z OC sprawcy

Kapitalizacja renty z OC sprawcy

Poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym czy też wypadku przy pracy należy się szereg roszczeń, jednym z nich jest renta z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia. Podstawowym warunkiem jej przyznania jest zwiększenie się potrzeby osoby poszkodowanej i zmniejszenie się jej możliwości finansowych.

Kiedy przysługuje renta?

Rentę ustala się w momencie, gdy poszkodowany jest zmuszony do zwiększenia wydatków lub w wyniku wypadku zmniejszyły się jego dochody. Renta najczęściej przyznawana jest na stałe, jednakże czasem ma ona charakter czasowy, gdy poszkodowany ma szansę powrotu do pełnego zdrowia.

Rodzaje rent z OC sprawcy

  • Renta na zwiększone potrzeby – jak sama nazwa wskazuje może o nią starać się poszkodowany, u którego w związku ze zdarzeniem pojawiły się zwiększenie potrzeb, z tytułu odbywanego procesu leczenia i rehabilitacji itd.;
  • Na zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość – świadczenie to pojawia się, gdy u osoby poszkodowanej pojawia się pogorszenie perspektywy na przyszłość;
  • Z tytułu utraconego dochodu – z roszczeniem tym występują do zakładu ubezpieczeń poszkodowani, którzy w wyniku wypadku utracili możliwość wykonywania pracy zarobkowej;
  • Alimentacyjna – przysługuje osobom uprawnionym do odszkodowania OC, którzy to przed śmiercią osoby poszkodowane regularnie dostarczały środki do życia.

Co to jest kapitalizacja renty?

Kapitalizacja renty to zamiana przyszłego świadczenia rentowego na jednorazowe odszkodowanie. Zostaje ona wypłacona przez zakład ubezpieczeń poszkodowanemu. Poszkodowany wówczas zrzeka się roszczeń o wypłatę renty na przyszłość, w zamian za to ubezpieczyciel wypłaca jednorazowo większą sumę pieniędzy.

Podstawa prawna kapitalizacji renty

Art. 447 Kodeksu cywilnego mówi „Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu”.

Co wpływa na wysokość skapitalizowanej renty?

Ustalając kwotę kapitalizacji renty bierze się pod uwagę:

  • szacowany czas pobierania renty (określany na podstawie statystyk GUS);
  • wysokość renty przyznanej poszkodowanemu.

Uzyskane w związku ze skapitalizowaniem renty środki to kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy, a nawet kilku milionów złotych.

Forma kapitalizacji renty

Kapitalizacja najczęściej następuje w formie ugody (poszkodowany-zakład ubezpieczeń). Ugoda charakteryzuje się tym, że obie strony idą ustępstwa, które mają usatysfakcjonować każdą ze stron. Renta może również zostać skapitalizowana na etapie postępowania sądowego, poprzez orzeczenie sądu. Ubezpieczyciel może wypłacić pierwszą część renty w formie skapitalizowanej. Kolejne normalnie w miesięcznych czy kwartalnych odstępach czasowych w okresie, na który została przyznana.

Kiedy opłaca się skapitalizować rentę

Ubezpieczyciel ma prawo w każdym momencie zweryfikować stan zdrowia poszkodowanego i wprowadzić zmiany w niewypłacanych świadczeniach:

  • poprzez zmiany z renty stałej na czasową, 
  • zmniejszenie jej wysokości i na odwrót,
  • może również wstrzymać jej wypłacanie.

Przed podjęciem decyzji osoba poszkodowana musi zawsze zweryfikować czy otrzymywana renta zgadza się z jego wydatkami i potrzebami związanymi z leczeniem powypadkowym. Gdy koszt leczenia poszkodowanego po wypadku z roku na rok jest mniejszy, wówczas warto jest zastanowić się nad skapitalizowaniem renty.

Inną sytuacją, w której warto jest rozważyć pójście z ubezpieczycielem na ugodę w temacie skapitalizowania renty jest przyjęcie większej gotówki, która pozwoli na przekwalifikowanie się pod kątem zawodowym. Podjęcie pracy, może pozwolić na osiąganie większych środków. Czyli skapitalizowana renta ma za zadanie umożliwić dokonanie zmian w sytuacji życiowej poszkodowanego. Pieniądze dają możliwość poczynienia inwestycji np. zakup nieruchomości na wynajem.

Renta dla bliskich osoby zmarłej

Niestety czasami skutkiem wypadku jest śmierć jednego lub kilku poszkodowanych. Gdy taka osoba ma dzieci lub małżonkę to te osoby bliskie mają prawo ubiegać się o rentę. Sprawdź komu należy się renta dla bliskich osób zmarłego oraz jak ją uzyskać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.