fbpx

Zadośćuczynienie po śmieci teścia lub teściowej w wypadku komunikacyjnym

Zadośćuczynienie po śmieci teścia lub teściowej w wypadku komunikacyjnym

Relacje teść/teściowa – zięć/synowa nie raz są bardzo bliskie, szczególne i wyjątkowe. Czasami można je porównać nawet do relacji rodzic-dziecko. Nagła śmierć teściowej czy teścia w wypadku komunikacyjnym jest traumą nie tylko dla dzieci (parterów życiowych, wnuków czy małżonków) poszkodowanych ale również dla zięcia czy synowej. Aby mówić o zadośćuczynieniu po śmierci teścia czy teściowej, przeżycia psychiczne (zięcia/synowej) muszą wykraczać ponad typowy poziom.

Podstawa prawna

Art. 446 § 4 kc mówi że zadośćuczynienia za cierpienie i ból po stracie najbliższej osoby, należy się najbliższym zmarłemu. Do grupy uprawnionych do odszkodowania zaliczamy to krąg osób z dużym i wyjątkowym poczuciem bliskości i wspólności ze zmarłym teściem czy zmarłą teściową. Ogólnie do grupy uprawnionych zaliczamy zatem bliskich krewnych zmarłego czyli żonę, męża, córkę i syna jak również pasierbów, ojczymów, macochy, a także teściów i teściowe, zięciów oraz synowe.

Przedawnienie roszczeń

Kodeks cywilny określa 20-letni termin przedawnienia roszczeń (od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę), które są następstwem szkody wynikłej ze zbrodni lub występku czyli przestępstwa.

Dowiedź się również więcej o świadczeniach z ZUS po śmierci osoby bliskiej w trakcie pracy.

Dokumenty likwidacji szkody do zadośćuczynienie po śmierci teścia lub teściowej

 • Akt zgonu osoby poszkodowanej;
 • Akt małżeństwa oraz dowód osobisty czyli dokumenty potwierdzające związek koligacyjny;
 • Notatka policyjna lub opinia biegłego albo postanowienie o umorzeniu postępowania prokuratorskiego lub wyrok sądowy itd. A więc dokumenty potwierdzające odpowiedzialność ubezpieczyciela;
 • Oświadczenie o relacjach osoby uprawnionej do odszkodowania oraz zdjęcia potwierdzające relacje, oświadczenia świadków.

Jak wygląda likwidacja szkody – przedsądowa procedura

 • Zgłoszenie szkody;
 • 7 dni od otrzymania zgłoszenia ubezpieczyciel potwierdza przyjęcie szkody oraz wskazuje jakie elementy są niezbędne do wydania decyzji;
 • Wywiad pracownika terenowego ubezpieczyciela z synową lub zięciem osoby zmarłej w wypadku. Jest to procedura nie zawsze podejmowana;
 • Decyzja ubezpieczyciela (do 30 dni od momentu zarejestrowania szkody, jeżeli nie ma przeciwwskazań do wydania decyzji w ustawowym terminie);
 • Reklamacja czyli odwołanie od decyzji uprawnionego lub rozmowy ugodowe;
 • Decyzja po reklamacji (do 30 dni od zarejestrowania odwołania).

Postępowanie sądowe – procedura

 • Złożenie pozwu w sądzie właściwym dla uprawnionego do odszkodowania. Uiszczenie opłat lub wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych + opłata skarbowa od pełnomocnictwa;
 • Wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy;
 • Wyznaczenie opinii biegłego;
 • Min. jedna rozprawa ze słuchaniem powoda;
 • Zamknięcie przewodu;
 • Ogłoszenie wyroku;
 • Przygotowanie uzasadnienia do wyroku (tylko na wniosek powoda lub pozwanego);
 • Złożenie apelacji;
 • Ogłoszenie wyroku;
 • Kasacja (powyżej 50 000zł).

Sprawa na etapie sądowym trwa ok 2 lat. Zdarzają się postępowania, które trwają dłużej ale wpływa na to obłożenie sądu czy złożoność sprawy oraz ilość powodów.

Wysokość zadośćuczynienia

Znaczna większość spraw o zadośćuczynienie po śmierci teścia lub teściowej, ma swój finał na etapie sądowym. Wysokość zadośćuczynienia jest uzależniona od tego czy zięć i synowa zostają zakwalifikowani jako bliscy krewni i członkowie rodziny. Sad bierze zawsze pod uwagę takie elementy jak:

 • siłę pozytywnej więzi emocjonalnej;
 • nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny oraz znaczenie zmarłego dla rodziny jako całości oraz poszczególnych jej członków;
 • uczucie smutku, żalu, osamotnienia powstałe wskutek zerwania tej więzi;
 • rozmiar krzywdy wywołanej utratą pomocy i opieki świadczonej przez osobę zmarłą;
 • zanik bądź osłabienie chęci uczestnictwa w życiu rodzinnym, uroczystościach bądź świętach;
 • wiek osoby zmarłej, a także osoby uprawnionej;
 • silne przeżycia natury psychicznej wywołane śmiercią osoby bliskiej;
 • okres czasu wymagany do uporania się z trudnościami.

Przeczytaj więcej o roszczeniach po stracie bliskiej osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.