fbpx

Czy za pobicie można dostać odszkodowanie?

Czy za pobicie można dostać odszkodowanie?

W obecnych czasach większość nas śledzi media. Oglądamy telewizję, słuchamy radia oraz korzystamy z internetu, w tym z mediów społecznościowych. Bardzo często słyszymy o pobiciach niewinnych osób. Słyszymy o przemocy domowej czy bójce pod klubem lub innym miejscu publicznym. Każdy z nas zna zapewne minimum jedną osobę, która została pobita lub brała udział w bójce. Do poważnych obrażeń dochodzi bardzo często, ale niestety droga do uzyskania odszkodowania lub innych roszczeń nie jest prosta. Bardzo często poszkodowany musi udać się na drogę sądową i pozwać osobę, która wyrządziła mu szkodę. Warto jednak walczyć o swoje prawa .

Jaka jest różnica między bójką a pobiciem?

Pobicie to fizyczna napaść przez kilka osób na poszkodowanego. Prowadzi ona do zagrożenia utraty zdrowia lub życia. Ważne jest to, że mimo tego, że bardzo często stosujemy słowa bójka oraz pobicie zamiennie, to definicje te różnią się od siebie. Artykuł 158 kodeksu karnego mówi o tym, że pobicie to napaść fizyczna co najmniej dwóch osób na jedną. Strona atakująca zawsze powinna posiadać przewagę liczebną. Bójka występuje wtedy, gdy każdy jej uczestnik jest jednocześnie osobą atakującą oraz atakowaną. Pobicie może przekształcić się w bójkę i na odwrót.

Przeczytaj więcej o odszkodowanie dla ofiary przestępstwa lub wykroczenia.

Pobicie nieletniego przez pijanych sprawców

Przykład pobicia: Chłopak idąc po ciemku do sklepu wpada na 3 pijanych mężczyzn. Chcą od niego dostać papierosa lub pieniądze aby je kupić. Po odmowie mężczyźni atakują chłopaka. Uderzają go i kopią a potem uciekają. Chłopak nie miał nawet szans na obronę lub oddanie ciosu.

Przykład bójki: W klubie mężczyzna rozmawia przy barze z siedzącą obok kobietą, gdy nagle podchodzi jej mąż będący pod wpływem alkoholu. Partner kobiety popycha drugiego mężczyznę, który upada na ziemię. Ten wstaje i uderza pięścią w twarz prowodyra i łamie mu nos. Obaj zaczynają zadawać sobie ciosy.

Co poszkodowany powinien zrobić po bójce lub pobiciu?

Oczywiście najważniejsze jest zgłoszenie sprawy na policję najszybciej jak to możliwe. Należy opisać zdarzenie i dane sprawcy (o ile znamy to imię, nazwisko, adres lub jeśli nie znamy to rysopis) oraz dane świadków. Po zdarzeniu warto zapytać osoby, które to widziały, czy będą mogły to poświadczyć oraz zebrać ich dane osobowe. Potem należy się udać na pogotowie w celu wykonania badań oraz obdukcji. Jeżeli obrażenia są bardzo duże to na miejsce zdarzenia zależy wezwać policję i pogotowie. Jeżeli poszkodowany najpierw uda się na pogotowie, to nawet w trakcie przebywania w placówce powinien zgłosić sytuację telefonicznie.

Podstawa prawna

Art. 415 kodeksu cywilnego mówi, że odpowiedzialność opiera na zasadzie winy. Czyn sprawcy pociąga za sobą odpowiedzialność i jest przestępstwem. Art. 444 kc wskazuje, że w przypadku wystąpienia uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Jednakże zastosowanie tego przepisu ma miejsce tylko wtedy, gdy odpowiedzialność odszkodowawcza opiera się na popełnieniu przestępstwa.

Po bójce bardzo często zdarza się, że jedna z osób zostanie niesłusznie wsadzona do aresztu lub skazana. Sprawdź, czy w takiej sytuacji można uzyskać odszkodowanie lub inną rekompensatę.

Odszkodowanie od sprawcy

Biorąc pod uwagę powyższe widzimy, że poszkodowanemu po uszkodzeniu ciała przysługuje jednorazowe odszkodowanie na pokrycie wszelkich wynikłych z powodu tego zdarzenia kosztów. Poszkodowanemu należy się też często renta dla wyrównania szkód o charakterze trwałym oraz inwalidztwo. Trzeba zaznaczyć, że uszkodzenia ciała rozumie się jako naruszenie integralności fizycznej oraz psychicznej człowieka. Aby uzyskać odszkodowanie, skutki muszą być bezpośrednim następstwem zdarzenia sprawczego. Poszkodowany może więc występować bezpośrednio do sprawcy z roszczeniem o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Niestety wypłata świadczenia przez sprawcę polubownie jest bardzo rzadka. Poszkodowany często musi więc dochodzić swoich praw na drodze sądowej w sprawie karnej lub cywilnej.

Procedura uzyskania odszkodowania przy sprawie karnej

Jeżeli przeciwko sprawcy jest prowadzone postępowanie karne, to aby uzyskać odszkodowanie za pobicie, poszkodowany powinien złożyć w sądzie odpowiedni wniosek. Bez niego sąd może orzec obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Uzyskanie odszkodowania w sprawie cywilnej

Odszkodowania za pobicie to sprawy bardzo trudne. Ma na to wpływ skomplikowany charakter prawny. Aby w procesie cywilnym dostać odszkodowanie, nie musi być prowadzona sprawa karna przeciwko sprawcy. Nie da się jednak ukryć, że prawomocny wyrok w sprawie karnej jasno wskazałby osobę sprawcy co ułatwiłoby proces uzyskania odszkodowania oraz przyspieszyłoby sprawę.

Kodeks Cywilny mówi, że „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Poszkodowany w postępowaniu cywilnym może dochodzić pełnego odszkodowania oraz zadośćuczynienia za szkodę powstałą w związku z pobiciem. Sąd orzekając o wysokości należności bierze pod uwagę stopień uszczerbku na zdrowiu, cierpienie fizyczne oraz cierpienia moralne. Dla przykładu można wskazać, że Sąd Rejonowy w Białymstoku zasądził od pozwanych na rzecz powoda (czyli pokrzywdzonego) kwotę 20 000 zł, jako odszkodowanie za pobicie. Poszkodowany w wyniku pobicia doznał złamania szczęki oraz licznych krwiaków.

Droga Sądowa

Czy w sprawie uzyskania odszkodowania od sprawcy czy od ubezpieczyciela OC trzeba wziąć pod uwagę konieczność wejścia na drogę sądową. Osoba prywatna może nie chcieć dobrowolnie wypłacić odszkodowania a ubezpieczyciel może zaniżyć odszkodowanie. Chcąc uzyskać pełną rekompensatę warto się zastanowić nad drogą sądową. Sprawdź jakie są jej etapy oraz z jakimi kosztami trzeba się liczyć.

Aktualizacja z 17.01.2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.