fbpx

Odszkodowanie po wypadku na stoku narciarskim we Włoszech

Odszkodowanie po wypadku na stoku narciarskim we Włoszech

Wielu Polaków wyjeżdżając na narty, wybiera częściej włoskie Alpy niż polskie Tatry czy Bieszczady. Szacuje się, że Alpy goszczą w sezonie zimowym blisko 3 mln obcokrajowców, z czego ok 20% to Polacy. Niestety cześć z nich podczas uprawiania sportów zimowych na stoku ulega wypadkom bez lub z udziałem innego narciarza czy snowboardzisty.

Czy kask na włoskim stoku jest obowiązkowy?

Biorąc pod uwagę „dekalog narciarza”, czyli ustawę n. 363/2003 nieletni do 14. roku życia ma obowiązek używania kasku. Dekalog zobowiązuje każdego użytkownika stoku do zachowywania się rozsądnie i ostrożnie.

Rodzaje wypadków na stoku

  • nieszczęśliwy wypadek (NW), czyli zdarzenie przypadkowe w związku z zaistnieniem przypadkowego zbiegu okoliczności, bez odpowiedzialności osoby drugiej;
  • wypadek z winy innego podmiotu (zarządzający stokiem; instruktor/ szkółka narciarska; inny narciarz), gdzie zachodzi odpowiedzialność cywilna i/lub karna sprawcy.

Podstawa prawna odszkodowania za wypadek na stoku

Art. 2043 włoskiego kodeksu cywilnego: „jakikolwiek fakt umyślny lub nieumyślny, który spowodował niesłuszną szkodę, zobowiązuje sprawcę do wypłaty odszkodowania z tytułu tej szkody” mowa tu o przede wszystkim stratach materialnych, jak i niematerialnych np. zadośćuczynieniem za uszczerbek na zdrowiu.

Policja po wypadku na włoskim stoku narciarskim

Najczęściej na stoku odnotowuje się zdarzenia pomiędzy dwoma użytkownikami stoku narciarskiego/snowboardowego. Dlatego też najczęściej zastosowanie przy dochodzeniu roszczeń ma art. 2054 włoskiego kodeksu cywilnego. Reguluje on wypadki komunikacyjne, w tym współudział w winie wszystkich uczestników zdarzenia. Zainteresowana strona musi udowodnić nieostrożność, zaniedbanie oraz lekkomyślność strony przeciwnej. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest wezwanie policji, aby ta przygotowała protokół ze zajścia/zdarzenia.

Ubezpieczenie użytkownika stoku – dlaczego warto posiadać

Wyjeżdżając we włoskie Alpy, warto wykupić polisę ubezpieczeniową, która będzie zawierać pokrycie kosztów leczenia, assistance, czy kosztów poszukiwania i ratownictwa górskiego oraz OC.

Kiedy zdarzenie jest wynikiem błędu lub zaniedbania osoby trzeciej, to poszkodowany w myśl włoskiego prawa może zwrócić się do sprawcy o wypłatę odszkodowania. W takich sytuacjach najczęściej sprawca odsyła go do swojego ubezpieczyciela OC. Zakład ubezpieczeń wówczas w ciągu kilku miesięcy po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego szkodę wypłaca należną sumę odszkodowania. W przypadku braku ubezpieczanie OC poszkodowany może dochodzić roszczeń z „kieszeni”, czyli własnego majątku sprawcy.

Odszkodowanie w postępowaniu karnym

Jeżeli sprawca wypadku na stoku zostaje pociągnięty do odpowiedzialności karnej wówczas poszkodowany może dochodzić swych roszczeń nie tylko przed sądem cywilnym ale również przed sądem karnym zgodnym z miejscem zdarzenia.

Sprawdź jak może Ci pomóc pełnomocnik procesowy w postępowaniu o odszkodowanie.

Kiedy zgłosić roszczenia?

Poszkodowany, który uległ wypadkowi nie z władnej winy na terenie Włoch, ma 2 lata od dnia zdarzenia, aby zgłosić szkodę do firmy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku. Jeżeli zdarzenie za skutkowało ciężkimi urazami lub którykolwiek z uczestników wypadku poniósł śmierć, a postępowanie karne jest w toku, wówczas przedawnianie roszczeń wydłuża się. W takiej sytuacji termin na zgłoszenie roszczeń zostaje ustalone indywidualnie w zależności od wielkości szkód.

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania z polisy OC sprawcy jest uzależniona od rodzaju i wielkości obrażeń. Również od wysokości posiadanej polisy a dokładnie jej sumy gwarancyjnej. W przypadku wyczerpania roszczeń istnieje możliwość dochodzenia dalszych roszczeń z prywatnej kieszeni sprawcy jak w przypadku braku ubezpieczenia OC. Wysokość odszkodowania po wypadku na włoskim stoku może wahać się od kilkuset do nawet kilku milionów złotych. Dlatego też warto posiadać pełnomocnika, który będzie reprezentował interesy osoby poszkodowanej w procesie około odszkodowawczym.

Aktualizacja z 28.01.2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.