fbpx

Pełnomocnik procesowy w postępowaniu o odszkodowanie

Pełnomocnik procesowy w postępowaniu o odszkodowanie

Dochodzenie odszkodowania i walka z ubezpieczycielem nie jest łatwym zadaniem. Jeśli nie mamy wiedzy o przysługujących nam prawach i możliwości ich skutecznego egzekwowania, możemy uzyskać odszkodowanie, które nie jest adekwatne do doznanej krzywdy. Nie znając prawa i nie mając doświadczenia profesjonalisty, możemy przystać na niekorzystne dla nas propozycje Towarzystw Ubezpieczeniowych. Internet jest źródłem wielu informacji o procesie uzyskiwania odszkodowań, jednak bez pomocy i doradztwa samodzielna walka może okazać się nieskuteczna.

Czy warto korzystać z profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej?

Prowadzenie sprawy o odszkodowanie możemy powierzyć kancelarii prawnej, odszkodowawczej lub bezpośrednio radcy prawnemu czy adwokatowi. Oczywiście każda z tych opcji ma swoje plusy i minusy. Zazwyczaj pomoc prawnika wymaga opłaty za poradę lub usługę prawną, zaś kancelaria odszkodowawcza nie pobiera opłat wstępnych ani kosztów postępowania w przypadku, gdy dochodzenie odszkodowania nie odniesie skutku finansowego. W zależności od złożoności sprawy oraz  możliwości możemy uzyskać poradę, pomoc lub profesjonalną obsługę prawno-sądową. 

Zgromadzenie dokumentacji i zgłoszenie roszczeń

Na wstępnym etapie dochodzenia roszczeń, profesjonalista oceni, czy mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie, z jakiej polisy możemy to uczynić, w jaki sposób zgłosić i udokumentować roszczenia, aby uzyskać należne odszkodowanie. Poza analizą i oceną sprawy Pełnomocnik służy wsparciem i poradą w chwili tuż po wypadku, kiedy jesteśmy zdezorientowani i zagubieni w nowej sytuacji.

Przekazując prowadzenie sprawy do kancelarii jesteśmy informowani o wszystkich dokumentach, jakie należy zgromadzić, aby udowodnić szkodę i jej wysokość.

Profesjonalista doradzi jak lub samodzielnie pozyska (jeśli jest do tego umocowany stosownym  pełnomocnictwem):

 • dokumentację medyczną z procesu leczenia
 • notatkę policyjną
 • dokumenty z postępowania w prokuraturze, sądzie
 • wyrok, opinię biegłych
 • kosztorysy i opinie specjalistów
 • dane zarządcy miejsca zdarzenia
 • dane sprawcy lub osoby odpowiedzialnej za zdarzenie
 • polisę sprawcy i dane jego Towarzystwa Ubezpieczeń
 • nagrania z monitoringu dot. zdarzenia
 • oświadczenia świadków
 • dane podmiotu odpowiedzialnego za zimowe utrzymanie miejsca zdarzenia

Zgromadzoną dokumentację podda analizie i dokona zgłoszenia szkody wraz z pisemnym sprecyzowaniem roszczenia (kwota odszkodowania, zadośćuczynienia, rent). Ocena wysokości roszczeń może zaważyć na dalszym procesie likwidacji (w tym także roszczeniach sądowych).

Zadba o to, aby zgłoszono wszystkie roszczenia związane z wypadkiem:

 • zadośćuczynienie za ból i cierpienie lub utratę bliskiej osoby
 • odszkodowanie – zwrot kosztów leczenia, dojazdów, rehabilitacji, opieki osób trzecich
 • utraconych dochodów lub korzyści – zarówno osób fizycznych, jak i firm
 • uszkodzonych lub zniszczonych rzeczy osobistych – ubioru, okularów, sprzętu telefonicznego, komputerowego, przewożonych ładunków lub bagażu
 • rent – na zwiększone potrzeby i wyrównawczej, także dla małoletnich dzieci osób zmarłych
 • kosztów pochówku i pogrzebu osoby zmarłej oraz pomnika

Przeprowadzenie procesu likwidacyjnego

Samo zgłoszenie roszczeń nie wystarczy, aby Towarzystwo Ubezpieczeń wydało decyzję prawidłowo i terminowo. Profesjonalista umie kontaktować się z osobą odpowiedzialną za likwidację szkody w TU – likwidatorem merytorycznym. Wie, jak najszybciej i najskuteczniej zainterweniować o stanowisko, zawnioskować o dokumenty i materiały na których oparto decyzję, jak umówić wizję lokalną czy komisję lekarską oraz jak złożyć skargę lub interwencję u zwierzchnika likwidatora. Poszkodowany często podchodząc do sprawy zbyt emocjonalnie i osobiście, może dać ponieść się nerwom, co w ostatecznym rozrachunku może jedynie zaszkodzić sprawie. Profesjonalista rzeczowo i rzetelnie będzie prowadził korespondencję z Ubezpieczycielem znając ich praktyki i dostępne mu możliwości. Znając terminowość i procedury likwidacyjne kontakt z likwidatorami i Towarzystwem ubezpieczeń będzie dla profesjonalisty szybki i skuteczny.

Ocena wysokości przyznanego odszkodowania oraz możliwości odwoławczych

Kancelarie prawne lub odszkodowawcze mają wiedzę i doświadczenie pozwalające na ocenę uzyskanego odszkodowania. Analizując przypadek Poszkodowanego, doznane obrażenia oraz wszelkie negatywne konsekwencje w jego życiu, mogą potwierdzić czy przyznane świadczenie jest adekwatne i stosowne do doznanej krzywdy. W przypadku możliwości uzyskania wyższego świadczenia wskazują możliwości odwoławcze i konieczność prawidłowego udokumentowania dodatkowych roszczeń. Również w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania analizują przypadek, wskazując, czy odwołanie od stanowiska ubezpieczyciela jest możliwe.

Reklamacja i ocena prawna

Poszkodowany może oczywiście kierować samodzielnie odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela, często korzystając z wzorów odwołań. Jednak nie ma wiedzy, czy uzyskane odszkodowanie jest zaniżone w stopniu znacznym, czy jedynie sprawa wymaga ponownej wnikliwej analizy i dosłania dalszych dokumentów. Pełnomocnik oceni wydaną decyzję na podstawie zgromadzonych materiałów i dowodów w sprawie. Oceni możliwości odwoławcze, zgromadzi konieczną do tego dokumentację i sporządzi pismo reklamacyjne (odwołanie od decyzji).

Jeśli będzie to konieczne, może posiłkować się również dokumentacją z procesu dochodzenia policyjnego czy sądowego (opinia biegłego z zakresu medycyny, biegłego od rekonstrukcji wypadków, oświadczenia świadków i opinie specjalistów). Podda także analizie orzeczenia lub opinie medyczne wydane na potrzeby samego procesu likwidacyjnego, oceniając ich profesjonalizm i zgodność z rzeczywistością.

Nawet jeśli samodzielnie zgłaszaliśmy szkodę, na etapie odwoławczym warto zasięgnąć opinii specjalisty lub porady prawnej. 

Kancelaria pomoże nam skierować nie tylko odwołanie do Ubezpieczyciela, ale także instytucji nadzorującej podmioty rynku finansowego – Rzecznika Finansowego lub Komisji Nadzoru Finansowego. 

Prowadzenie postępowania na etapie sądowym

Jeśli mimo przeprowadzenia w sprawie reklamacji, uzyskane odszkodowanie nie jest satysfakcjonujące, lub co gorsza Towarzystwo nadal uparcie odmawia przyznania odszkodowania – należy ocenić możliwość skierowania roszczeń na drogę sądową.

Postępowanie sądowe wiąże się ze sporym kosztem obsługi prawnej oraz opłatami sądowymi (wpis sądowy, opłaty za biegłych, koszty zastępstwa procesowego). Zanim zdecydujemy się na skierowanie sprawy do sądu, warto ocenić szanse i ryzyko związane z prowadzeniem sprawy.

Dzięki kancelariom odszkodowawczym lub kancelariom prawnym mamy możliwość zminimalizowania kosztów prowadzenia takiej sprawy, przez realną oceną roszczeń i ryzyka oddalenia powództwa. Niejednokrotnie istnieje możliwość zapewnienia obsługi prawnej na etapie sądowym lub finansowania takiego procesu. Kancelaria rozważy możliwość zwolnienia z opłat sądowych oraz sposób uzyskania takiego zwolnienia przez sąd. Doradzi jak wypełnić oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz uzasadnić swój wniosek.

Udokumentowanie roszczeń na etapie sądowym wymaga profesjonalnej wiedzy i znajomości prawa oraz wymogów formalnych w sprawach o odszkodowanie. Jedynie radca prawny lub adwokat zna szczegółowo przepisy, procedury sądowe oraz orzecznictwo sądów powszechnych w tożsamych sprawach.

Pełnomocnik w postępowaniu sądowym może zapewnić bezpłatną obsługę prawną, dla osób najbardziej pokrzywdzonych i potrzebujących. Jeśli nie stać nas na wynajęcie prawnika warto rozważyć pomoc kancelarii odszkodowawczej. Pełnomocnik może również reprezentować Poszkodowanego w postępowaniu karnym lub przed sądem rodzinnym.

Co więcej radca prawny i adwokat to zawody zaufania publicznego zobowiązane do rzetelnego wykonywania swego zawodu pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej przepisami prawa.

Czym kierować się wybierając pełnomocnika? 

Rynek odszkodowawczy oferuje wiele form pomocy i prowadzenia spraw. Jak więc wybrać pełnomocnika, który będzie miał wiedzę, doświadczenie i rzetelnie poprowadzi naszą sprawę? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, jak długo firma działa w branży – im dłużej funkcjonuje, tym ma większe doświadczenie i jest stabilna. Należy uzyskać informację, czy korzysta z pomocy radcy prawnego, adwokata lub posiada własną kancelarię prawną prowadzącą sprawy. Jeśli działanie firmy jest uczciwe, umowa sporządzona w sposób przejrzysty, bez niedozwolonych prawnie klauzul abuzywnych a przedstawiciele służą wsparciem i pomocą na każdym etapie dochodzenia roszczeń – warto zaufać profesjonaliście. Razem można uzyskać najwyższe możliwe odszkodowanie.

Prawnik, adwokat czy radca prawny

Nie wiesz jaka jest różnica między prawnikiem, adwokatem a radcą prawnym? Chcesz się dowiedzieć jak wygląda likwidacja szkody przy pomocy pełnomocnika i jakie niesie to za sobą koszty? A może pełnomocnik oszukał Cię i to od niego chcesz uzyskać odszkodowanie? Dowiedz się więcej w artykule: Jak może Ci pomóc prawnik w dochodzeniu odszkodowania?

Aktualizacja z 19.09.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.