fbpx

Jak działają firmy i kancelarie odszkodowawcze?

Jak działają firmy i kancelarie odszkodowawcze?

Osoba, która została poszkodowana w wypadku bardzo często jest zagubiona i na początku nie świadoma czego może domagać się od sprawcy lub od jego ubezpieczyciela OC. Firmy odszkodowawcze w Polsce to dynamicznie rozwijający się rynek.Szacuje się, firm czy kancelarii odszkodowawczych jest obecnie kilkaset na runku. Trudno jednoznacznie określić ich liczbę. Wynika to z faktu, że istnieją firmy, które zajmują się wyłącznie egzekwowaniem odszkodowań dla klientów oraz kancelarie, których jedną z gałęzi jest uzyskiwanie satysfakcjonujących odszkodowań dla swoich klientów.

PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) a branża odszkodowawcza

W PKD 2007 wprowadzono podklasę 66.21.Z, czyli Działalność związaną z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat. Obejmuje ona m. in. dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Na podkreślenie zasługuje, że działalność ta jest oddzielona od działalności brokerskiej, gdyż brokerzy również mogą dochodzić roszczeń w imieniu klientów, jak również od działalności prawniczej.

Od 2014 roku do Klasyfikacji zawodów i specjalności, na potrzeby rynku pracy, wpisano Doradcę do spraw odszkodowań (kod 261909). Zajmuje się on kompleksową obsługą klientów w zakresie spraw odszkodowawczych poprzez:

 • udzielanie klientom porad, opinii i wyjaśnień oraz pomocy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych;
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy odszkodowawczej;
 • występowanie w imieniu i na rzecz klientów do firm ubezpieczeniowych;
 • współpracowanie z agencjami ubezpieczeniowymi oraz kancelariami prawnymi prowadzącymi sprawy o odszkodowanie.

Na jakich zasadach działają kancelarie i firmy odszkodowawcze?

Poszkodowanemu nie ze swojej winy np. w wypadku komunikacyjnym, przy pracy czy też w wyniku błędu lub zaniedbania medycznego, należy się odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie.

Aby uzyskać stosowne świadczenie, często trzeba poświęcić dużo własnego czasu i energii w walce z ubezpieczycielem. Z pomocą przychodzą właśnie kancelarie i firmy odszkodowawcze. W imieniu klienta załatwiają wszelkie formalności i pomagaj w uzyskaniu odszkodowania od:

 • prywatnego ubezpieczyciela (ubezpieczenia NNW);
 • ZUS-u lub MON-u, w przypadku wypadku w pracy;
 • szpitala lub innej placówki medycznej, w której popełniono błąd medyczny;
 • ubezpieczenia sprawcy zdarzenia (np. ubezpieczenia OC samochodu, komornika, notariusza, adwokata, radcy prawnego czy nawet Skarbu Państwa).

Kancelarie czy też firmy odszkodowawcze działają na zasadzie prowizji. Wysokość ich wynagrodzenia jest uzależniona od wysokości uzyskanej kwoty dla klienta. Prowizja zwykle waha się między kilkunastoma a kilkudziesięcioma procentami wywalczonej kwoty. A wysokość prowizji jest uzależniona od:

 • nakładu pracy kancelarii i wysokości możliwego odszkodowania;
 • tego czy kancelaria zapewnia opracowanie sprawy przez: adwokata/radcę prawnego, czy też prawnika, czyli osobę która ukończyła uczelnie na wydziale prawa ale nie ukończyła aplikacji adwokackiej lub radcowskiej, czy przez osobę która nabyła wiedzę odszkodowawczą a nie posiada niezbędnego wykształcenia;
 • czy kancelaria zapewnia pełnomocnika na etapie postępowania sądowego z pokryciem lub bez pokrycia kosztów za klienta;
 • tego, czy firma zapewnia klientowi pomoc medyczną lub rehabilitacyjną;
 • czy doradca odszkodowawczy oraz sama kancelaria pomaga klientowi w pozyskaniu dokumentacji medycznej czy też z policji i prokuratury;
 • tego, czy w ramach umowy z kancelarią klient może liczyć na wypłatę zaliczki na poczet przyszłego odszkodowania;
 • od tego, czy w ramach umowy kancelaria zapewnia pomoc prawną nie tylko związaną z odszkodowaniami ale pomoc np. w tematyce prawa spadkowego czy rodzinnego;
 • również od tego, czy kancelaria pobiera prowizję od zwrotu kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych czy rent.

Sprawdź co myśli Rzecznik Finansowy o kancelariach odszkodowawczych.

Jak wygląda proces likwidacji szkody przy pomocy kancelarii odszkodowawczej?

 • podpisanie umowy z poszkodowanym przy pomocy doradcy odszkodowawczego lub korespondencyjnie;
 • uzupełnienie dokumentacji potwierdzającej odpowiedzialność sprawcy (w przypadku OC), dokumentacji medycznej oraz oświadczeń (negatywne skutki zdarzenia, relacje psychiczne i finansowe ze zmarłym, dojazdy, przyczynienie itd.);
 • przygotowanie zgłoszenia szkody i nadania do ubezpieczyciela (zawsze przesyłka polecona);
 • korespondencja z ubezpieczycielem w trakcie likwidacji szkody w tym uzupełnienie dokumentacji na wezwanie TU;
 • analiza otrzymanej decyzji przyznającej świadczenia, jak również odmownej;
 • przygotowanie i nadanie reklamacji w tym zgłoszenie dodatkowych roszczeń niezgłoszonych w pierwszych zgłoszeniu szkody;
 • analiza otrzymanej decyzji wraz z analizą postępowania sądowego oraz ewentualna negocjacja ugody. Warto podkreślić że firma odszkodowawcza nie powinna zawierać ugody bez zgody poszkodowanego czy uprawnionego;
 • w przypadku potencjału sądowego przygotowanie i nadanie pozwu do sądu właściwego najczęściej dla poszkodowanego;
 • reprezentowanie poszkodowanego (osobiste adwokata lub radcy prawnego kancelarii lub substytuta) na etapie sądowym;
 • analiza wyroku wraz z analizą apelacji przygotowaniem.

Dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii lub firmy odszkodowawczej?

 • Wynagrodzenie kancelarii jest uzależnione od efektów pracy. Podczas nawiązywania współpracy osoba poszkodowana nie musi mieć wkładu własnego. Nawiązanie współpracy indywidualnie z radcą prawnym czy adwokatem wiążę się z kosztami już od pierwszego spotkania czyli zapłaty za poradę prawną poprzez przygotowanie każdego pisma;
 • Samodzielne dochodzenie roszczeń wymaga od poszkodowanego posiadanie niezbędnej wiedzy (np. przy wycenie własnego uszczerbku na zdrowiu czy znajomość orzecznictwa sądu właściwego dla siebie), cierpliwości i czasu;
 • Firmy odszkodowawcze często zapewniają rehabilitację w ramach umowy;
 • Osoba poszkodowana może otrzymać od kancelarii zaliczkę lub pożyczkę na poczet przyszłego odszkodowania, którą może wykorzystać w dowolny sposób nie tylko na leczenie;
 • Kancelarie często proponują umowy zapewniające pokrycie przez nie kosztów postępowania sądowego bez wkładu własnego klienta. Taka umowa zapewnia, że klient nie poniesie kosztów w przypadku przegrania postępowania sądowego (oddalenia powództwa). Sprawdź jakie są koszty zastępstwa procesowego.

Co wziąć pod uwagę wybierając firmę odszkodowawczą?

Wybierając kancelarię należy przede wszystkich zwrócić uwagę na to, czy nie jest to firma „krzak”. Dosadnie powiedziane, ale niestety prawdziwe. W każdej, czyli również i tej branży zdarzają się nieuczciwie podmioty. Przed podpisaniem umowy dobrze jest sprawdzić jak długo kancelaria działa na rynku np. NIP wskaże kiedy kancelaria została zarejestrowana. Czasem kancelarie zmieniają formę prawną (stają się spk. z o.o. czy spk. S.A) co wpływa oczywiście na fakt długości działania na rynku a co nie wpływa na jakość usług kancelarii.

Poza tym warto zwrócić uwagę:

 • Umowę i jej zapisy, w tym zapisy abuzywne, czyli zakazane, wysokość prowizji, nr konta na które ma wpłynąć odszkodowanie oraz zapisy dotyczące rozliczenie świadczenia;
 • Czy kancelaria specjalizuje się głównie w odszkodowaniach czy traktuje jak coś dodatkowego. Czyli np. czy firma nastawiona jest na odkup wierzytelności a odszkodowania pojawiają się jako coś dodatkowego, w takich przypadkach nie zawsze do spraw odszkodowawczych przykłada się należytą uwagę;
 • Jak wygląda strona internetowa firmy odszkodowawczej, pod kątem jej rozbudowania, zawartych informacji czy dokumentów do ściągnięcia, informacji o adresie i RODO;
 • na to, czy Kancelaria posiada numery telefonów stacjonarnych i komórkowych;
 • Czy kancelaria zapewnia osobisty kontakt z koordynatorem szody oraz adwokatem/radcą prawnym a nie tylko elektroniczny np. za pomocą specjalnego panelu;
 • Na oferowanie pozyskania dokumentów bez udziału klienta – dokumentacji medycznej czy notatki policyjnej.

Proces sądowy

Poważnie poszkodowane osoby często decydują się na drogę sądową. Oczywiście Kancelaria Odszkodowawcza wykonuje ocenę ryzyka sądowego oraz doradza w tej kwestii. Wtedy jest naszym pełnomocnikiem procesowym. Sprawdź jak wygląda droga sądowa, jakie jest ryzyko i jaki jest jej przebieg.

Aktualizacja z 06.12.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.