fbpx

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) to rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego pojazdów, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym daje możliwość ochrony ubezpieczonego przed odpowiedzialnością finansową za określone rodzaje czynów. Poprzez umowę ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód.

Ubezpieczenia OC można podzielić na obowiązkowe ale również i dobrowolne. Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń stanowi tzw. suma gwarancyjna. Zakład ubezpieczeń może także dochodzić od ubezpieczającego zwrotu wypłaconego osobie trzeciej odszkodowania na zasadzie regresu. Ma to jednak miejsce tylko w niektórych przypadkach określonych prawem. Ten rodzaj ubezpieczenia jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla niektórych grup zawodowych (lekarzy czy też mechaników).

Dowiedź się więcej z naszych artykułów: