fbpx

Ubezpieczenie Graniczne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przy wjeździe na obszar UE, EOG i Szwajcarii. Zawiera się je gdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego za granicą nie posiada ważnego ubezpieczenia OC lub ważnej Zielonej Karty. Czas zawarcia umowy jest nie krótszy niż 30 dni. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując ruchem wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

W momencie powstania wyrządzonej szkody towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. W przypadku szkody osobowej suma gwarancyjna nie może opiewać na wartość niższą niż 1.500,000 euro, a w przypadku szkód na mieniu 300.000 euro.

Przeczytaj również nasze artykuły: