fbpx

Sprzedaż wraku przez ubezpieczyciela – czy jest konieczna? Czy można sprzedać wrak samodzielnie?

Sprzedaż wraku przez ubezpieczyciela – czy jest konieczna? Czy można sprzedać wrak samodzielnie?

Biorąc pod uwagę ilość samochodów poruszających się po polskich drogach oraz natężenie ruchu, bardzo często dochodzi do kolizji i wypadków drogowych, w których zostaje uszkodzony nasz samochód. Szkoda może zostać rozliczona na dwa sposoby, jako szkoda całkowita lub częściowa. Gdy naprawa pojazdu przekroczyłaby wartość samochodu, mamy do czynienia ze szkodą całkowitą. Poszkodowani zastanawiają się, co zrobić z wrakiem? Sprzedać na aukcji ubezpieczyciela? Sprzedać samodzielnie? A może mimo wszystko spróbować naprawić samochód? Ubezpieczyciel chce nam pomóc wystawiając samochód na aukcji internetowej i przedstawia nam  firmę, która za określoną kwotę mogłaby go kupić. Czy jest to korzystne dla poszkodowanego? Czy mamy inny wybór?

Szkoda całkowita na pojeździe

Po zgłoszeniu szkody u ubezpieczyciela OC sprawcy lub autocasco, w przeciągu kilku dni przyjeżdża do nas rzeczoznawca na oględziny pojazdu. Na ich podstawie w jednym z systemów eksperckich wykonuje kosztorys naprawy oraz jeżeli zachodzi taka konieczność, również wycenę wartość pojazdu przed szkodą i po szkodzie. Tak jak wspomniałam powyżej, szkoda całkowita występuje wtedy, gdy koszt naprawy uszkodzonego samochodu przekroczyłby wartość pojazdu.

Przykład: wartość samochodu przed szkodą to 10.000 zł. Koszt naprawy przywracający stan pojazdu to 11.500 zł. Tak więc koszt naprawy przewyższa wartość naprawy o 1.500 zł, czyniąc ją nieekonomiczną. Zgodnie z prawem poszkodowany musi się kierować rachunkiem ekonomicznym i nie zwiększać bezpodstawnie rozmiaru szkody. Nawet jeżeli planujemy mimo wszystko naprawić samochód, to nie możemy liczyć na pokrycie kosztów naprawy. Ubezpieczyciel więc wyliczy szkodę całkowitą. Wyjątkiem jest przedstawienie FV za naprawę, której kwota będzie niższa niż wartość pojazdu. Trzeba mieć jednak na względzie, że ubezpieczyciel będzie temu niechętny.

Wyliczenie szkody całkowitej i przykład

W takim wypadku odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela będzie różnicą między wartością pojazdu przed szkodą a wartością pojazdu uszkodzonego. Pieniądze te w połączeniu z kwotą sprzedaży wraku powinny nam dać kwotę równą wartości pojazdu sprzed szkody. Bardzo często zdarza się, że niestety to odszkodowanie jest przez ubezpieczyciela zaniżone. Jeżeli podejrzewacie, że tak właśnie stało się w Waszym przypadku, zachęcam do przeczytania innych artykułów dotyczących sposobów uzyskania wyższego odszkodowania.

Przykład: wartość pojazdu przed szkodą to 10.000 zł. Wartość wraku ustalona na aukcji internetowej ubezpieczyciela to 4.000 zł. Odszkodowanie wyniesie więc 10.000 zł – 4.000 zł = 6.000 zł. Jeżeli zdecydujemy się na sprzedaż wraku wskazanej przez ubezpieczyciela firmie otrzymamy 4.000 zł, co w sumie da nam 10.000 zł. Jest to kwota, która pozwoliłaby nam na zakup pojazdu o podobnych parametrach co nasz uszkodzony.

Wartość samochodu uszkodzonego po szkodzie

Wartość samochodu ubezpieczyciela może być ustalona na dwa sposoby:

  • Wyliczenie wartości wraku w programie eksperckim Info-Expert. Rzeczoznawca po oględzinach pojazdu wykonuje w systemie wyliczenie którego wynik jest określany jako wycena wartości wraku. Na jej wysokość mają wpływ takie parametry jak: wartość pojazdu przed szkodą, stan pojazdu, rozmiar uszkodzeń, części i elementy, które po szkodzie pozostały w stanie nieuszkodzonym.
  • Wystawienie samochodu uszkodzonego na aukcję internetową. Najwyższa zaproponowana kwota przez firmę lub osobę prywatną jest traktowana jako wartość pojazdu przed szkodą i ma wpływ na wysokość odszkodowania. Kwota ta może się znacznie różnić od wyliczenia wartości wraku w systemie eksperckim.

Niezależna wycena rzeczoznawcy

Ubezpieczyciele mogą ustalić wartość pojazdów na podstawie jednego z dwóch wymienionych wyżej sposobów. W przypadku wyliczenia wartości w systemie przez rzeczoznawcę i wypłacenia odszkodowania na tej podstawie nie możemy zmusić ubezpieczyciela do wystawienia wraku na aukcji, bo nie ma on takiego obowiązku. Jeżeli uważamy, że wartość wraku została zaniżona specjalnie przez ubezpieczyciela, to mamy kilka możliwości. Możemy się odwołać, zlecić wykonanie opinii niezależnemu rzeczoznawcy, przekazać sprawę do analizy kancelarii odszkodowawczej lub zwrócić się o pomoc do adwokata lub radcy prawnego.

Jeżeli nikt nie chce kupić wraku za podaną przez ubezpieczyciela cenę, mamy możliwość sprzedaży za najwyższą kwotę, którą uda nam się uzyskać. W przypadku wyliczenia wartości wraku w systemie eksperckim ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić różnicę między kwotą wyliczoną przez rzeczoznawcę, a kwotą, którą faktycznie uzyskaliśmy. Nie dotyczy to niestety przypadku, gdy samochód został przez TU wystawiony na aukcji.

Przykład: wartość samochodu przed szkodą to 10.000 zł, wyliczona w systemie wartość wraku to 4.000 zł, więc odszkodowanie wyniesie 6.000 zł. Jeśli sprzedamy samochód za 3.000 zł, bo nie udało nam się osiągnąć wyższej kwoty, to ubezpieczyciel po przedstawieniu umowy sprzedaży powinien nam 1.000 zł dopłacić.

Sprzedaż samochodu na aukcji zorganizowanej przez ubezpieczyciela

Nie wszyscy ubezpieczyciele pomagają w sprzedaży pojazdów uszkodzonych wystawiając je na aukcji. Jeżeli jednak zdarzy nam się taka sytuacja to nie wiemy często jak się zachować. Czy musimy sprzedać wrak przedstawionemu oferentowi? Czy możemy sprzedać samochód sami? Przede wszystkim musimy pamiętać o jednej najważniejszej rzeczy. Samochód uszkodzony jest własnością poszkodowanego i nikt nie ma prawa go zmusić do sprzedaży wraku. Jest to nasze dobro własne, którym dowolnie możemy dysponować. Jeżeli takie by było życzenie poszkodowanego, to miałby on prawo postawić pojazd w ogrodzie jako pamiątkę. Jednakże dobrze też znać konsekwencje swoich decyzji.

Jeżeli zdecydujemy się na sprzedaż wraku przedstawionemu oferentowi to jest to dla nas ułatwienie. Nie musimy sami wystawiać go na aukcji i przyjmować zainteresowanych kupnem samochodu. W tym przypadku odszkodowanie jest wypłacane jako różnica między wartością pojazdu przed szkodą a otrzymaną od oferenta kwotą. Jeżeli uważamy odszkodowanie za zaniżone, możemy zweryfikować, czy nie została zaniżona wartość pojazdu przed szkodą. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze tak się dzieje. To, że na aukcjach internetowych podobne do naszego pojazdu samochody stoją po wyższych cenach lub fakt, że sporo pieniędzy włożyliśmy we wcześniejsze naprawy pojazdu nie oznacza, że samochód faktycznie ma wyższą wartość. Jednakże zawsze warto zweryfikować sprawę w kancelarii odszkodowawczej lub u niezależnego rzeczoznawcy.

Samodzielna sprzedaż pojazdu po wystawieniu go na aukcji

Tak jak wspomniałam wcześniej, każdy ma prawo dysponować swoją własnością dowolnie, więc możemy sprzedać wrak samodzielnie wybranej przez siebie osobie. Różnica jest taka, że w tym przypadku w razie otrzymania niższej kwoty od naszego kupca ubezpieczyciel nie zwróci różnicy między tymi kwotami twierdząc, że dał poszkodowanemu możliwość otrzymania wyższej kwoty, ale poszkodowany nie chciał z niej skorzystać.

Przykład: wartość samochodu przed szkodą to 10.000 zł, zaproponowana na aukcji przez oferenta kwota najwyższa to 4.000 zł, więc odszkodowanie wyniesie 6.000 zł. Jeśli sprzedamy samochód za 3.000 zł, to łącznie uzyskamy kwotę 9.000 zł. Oznacza to, że będziemy mieć 1.000 zł mniej niż wyliczona wartość pojazdu, ale ubezpieczyciel nie ma obowiązku tej różnicy pokryć.

Nasz uszkodzony samochód jest naszą własności i możemy nią dowolnie dysponować, ale na podstawie doświadczeń i relacji wielu poszkodowanych mogę stwierdzić, że sprzedaż wraku na aukcji ubezpieczyciela jest najprostszym, najlepszym i najbezpieczniejszym wyjściem. Nie jest to opłacalne jedynie w momencie, gdy udałoby nam się samodzielnie sprzedać samochód za wyższą cenę (co zdarza się raczej rzadko) lub gdy planujemy mimo szkody całkowitej naprawić samochód.

Więcej informacji o tym jak zlikwidować szkodę na pojeździe odnajdziesz na w naszym Vademecum – tutaj.

Odwołanie od decyzji w sprawie szkody całkowitej na pojeździe

Czy w szkodach częściowych czy całkowitych nie możemy brać decyzji ubezpieczyciela za pewnik. Warto przeanalizować dokumenty samemu albo z pomocą specjalisty. Niestety wypłacone odszkodowania są często zaniżone. Rzeczoznawca zatrudniony przez ubezpieczyciela ma za zadanie zaniżyć wartość pojazdu przed szkodą, czy zawyżyć wartość wraku. Sprawdź kiedy występuje szkoda całkowita. Dowiedź się na co zwrócić uwagę w dokumentach. Przeczytaj jak przygotować odwołanie, aby przyniosło to skutek. Polecam lekturę artykułu: Szkoda całkowita na pojeździe z OC sprawcy – jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Aktualizacja z 18.12.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.