fbpx

Szkoda na pojeździe – jak dobrze zlikwidować szkodę?

Szkoda na pojeździe – jak dobrze zlikwidować szkodę?

Po kolizji lub wypadku drogowym zgłaszamy się do ubezpieczyciela sprawcy kolizji w celu uzyskania odszkodowania. Większość z nas ma podstawowe informacje na temat likwidacji szkody z OC. Wszystko jest w porządku, gdy sprawa jest standardowa. Zwracamy się do TU, dostarczamy dokumenty, otrzymujemy decyzję i odszkodowanie. Problem występuje, gdy nasza sprawa nie jest standardowa i nie znamy odpowiedzi na coraz to nowe pytania, które się nasuwają w trakcie likwidacji szkody. Nie mamy pewności, czy ubezpieczyciel nas o wszystkim poinformuje, ale nie mamy do kogo zwrócić się o poradę.

Dlatego też przygotowałam kilkanaście pytań i odpowiedzi dotyczących uzyskania odszkodowania z OC sprawcy w przypadkach rzadziej spotykanych. Mam nadzieję, że okażą się dla Ciebie pomocne. Niestety ubezpieczyciele robią co mogą aby zaniżyć nasze odszkodowania i utrudnić nam ich uzyskanie. Wiedza to potęga, więc jeśli wiemy jakie są nasze prawa i co nam się należy po szkodzie, to łatwiej nam będzie uzyskać rekompensatę na poniesioną szkodę.

Czy uzyskam odszkodowanie jeżeli sprawca nie posiadał prawa jazdy lub był pod wpływem alkoholu?

Tak, w takim wypadku zgłaszamy się standardowo do ubezpieczyciela OC sprawcy i czekamy na wydanie decyzji. Proces likwidacji szkody przebiega normalnie. Różnica polega na tym, że w przypadku kierowcy bez uprawnień lub pod wpływem alkoholu, ubezpieczyciel będzie żądał od sprawcy zwrotu wypłaconej kwoty. Zjawisk to nazywa się regresem ubezpieczeniowym nietypowym. Możemy spotkać się też z przypadkiem, gdy sprawca kolizji zbiegnie z miejsca zdarzenia. Więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ.

Czy sprzedaż szkody Kancelarii Odszkodowawczej jest opłacalna?

Niestety wielu poszkodowanych spotkało się z tym, że nawet przedstawienie kosztorysu niezależnego rzeczoznawcy czy wystosowanie odwołania od decyzji nie przynosi oczekiwanych skutków. Ubezpieczyciele w odpowiedzi na pismo najczęściej odmawiają dopłaty do odszkodowania. Informują, że poszkodowany może wejść na drogę sądową aby rościć o wyższą kwotę. Udanie się do sądu wiąże się jednak z ponoszeniem zarówno kosztów jak i ryzyka związanego z przegraną. Dodatkowo długo musimy czekać na zakończenie sprawy. Jeżeli nie mamy czasu, ochoty lub pieniędzy to bardzo dobrym wyjściem jest sprzedaż szkody kancelarii odszkodowawczej. Nie uzyskamy wtedy pełnego roszczenia, a około połowę. Otrzymujemy jednak pieniądze w kilka dni od zawarcia umowy cesji wierzytelności. Mamy więc pieniądze, które możemy przeznaczyć na naprawę samochodu lub kupno nowego a nie musimy brać udziału w sprawie sądowej. Warto jednak wysłać dokumenty do przeliczenia kilku firmom, żeby móc wybrać najlepszą ofertę.

Czy w przypadku udania się na drogę sądową mogę reprezentować się sam?

Poszkodowany może sam się reprezentować na drodze sądowej. Jednakże jeśli nie jesteśmy adwokatami i nie znamy się na prawie lub nie mamy w otoczeniu kogoś, kto mógłby nam pomoc od strony prawnej, to jest to raczej zły pomysł. Pamiętajmy, że ubezpieczyciela będzie reprezentował sztab specjalistów. Wtedy nasz mały błąd czy niedopatrzenie mogą spowodować, że sprawę przegramy. Profesjonalny pełnomocnik posiadając wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie będzie mógł reprezentować nas dużo bardziej efektywnie.

Czy po zawarciu ugody z ubezpieczycielem mogę uzyskać dopłatę?

Niestety nie. Ugoda jest zrzeczeniem się wszelkich dalszych roszczeń w stosunku do ubezpieczyciela. Przed jej zawarciem należy najpierw się zorientować, czy zaproponowana kwota będzie dla nas satysfakcjonująca. Wytłumaczenie, że nie wiedzieliśmy co oznacza jej zawarcie nie jest niestety podstawą do jej unieważnienia. Jak w każdym wypadku nieznajomość prawa szkodzi. Jeśli ubezpieczyciel proponuje nam ugodę, najpierw to dobrze przemyślmy i sprawdźmy jakie może to nieść za sobą konsekwencje. Zdarzają się przypadki, że ubezpieczyciel w nieuczciwy sposób uzyskał od nas zgodę na jej zawarcie. Są to jednak rzadkie przypadki i ciężko to udowodnić. Jedyna możliwość to wejście na drogę sądową.

Jakie koszty muszę wziąć pod uwagę chcąc walczyć o odszkodowanie na drodze sądowej?

Decydując się na drogę sądową musimy wziąć pod uwagę następujące koszty:

  • kosztorys wykonany przez niezależnego rzeczoznawcę może kosztować od 200 do 500 zł. Jest ważnym dowodem zaniżenia odszkodowania. Musisz więc zlecić jego wykonanie.
  • opłata sądowa wynosząca 5% wartości sporu. Przykładowo przy kwocie pozwu w wysokości 10.000 zł będzie to 500 zł,
  • opłata od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł o ile zdecydujesz się na profesjonalnego pełnomocnika,
  • w trakcie trwania procesu sąd może powołać biegłego sądowego. Wtedy też koniczne jest poniesienie tak zwanej „zaliczki na biegłego” w wysokości od 500 zł do nawet 2000 zł. Musisz być gotowy ją opłacić w każdej chwili,
  • koszty zastępstwa procesowego zależne od wysokości wartości sporu. Minimalna zapłata dla adwokata lub radcy prawnego jest ustalona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości (np. przy pozwie na kwotę 9.000 zł. KZP wyniesie 1800 zł).
  • WAŻNE: w razie wygranej sprawy koszty te zostaną zwrócone. W razie przegranej występuje konieczność zwrotu kosztów poniesionych przez stronę przeciwną. Decyzja o wejściu na drogę sadową powinna być przemyślana.

Czy należy mi się zwrot kosztów pojazdu zastępczego?

Tak, w przypadku gdy nasz pojazd został uszkodzony z winy innego sprawcy, mamy możliwość wynajęcia samochodu zastępczego. W zależności od stopnia uszkodzenia taka możliwość przysługuje nam albo na technologiczny czas naprawy pojazdu albo na czas od momentu zgłoszenia szkody do chwili otrzymania odszkodowania plus czas na naprawę samochodu. Należy jednak wykazać, że pojazd jest nam niezbędny do codziennego życia i nie mamy możliwości skorzystania z innego samochodu. Jeżeli posiadamy dwa pojazdy i jeden z nich nie jest użytkowany przez innego członka rodziny, to ubezpieczyciel nie zwróci ewentualnych kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego. Będzie to potraktowane jako bezpodstawne powiększenie rozmiaru szkody.

Czy można uzyskać odszkodowanie za kolizję z dziką zwierzyną?

Teoretycznie jest taka możliwość. Można starać się o odszkodowanie od zarządcy drogi jeżeli droga nie była oznakowana znakiem ostrzegającym o możliwości pojawienia się dzikiej zwierzyny lub pobocze drogi nie było zabezpieczone przed ich wejściem na drogę.

Można też starać się o odszkodowanie od nadleśnictwa lub koła łowieckiego, jeżeli zwierzyna została zapędzona na drogę. Praktycznie w większości przypadków uzyskanie pieniędzy od ubezpieczyciela OC za kolizję z dzikim zwierzęciem jest bardzo trudne. Ciężko udowodnić winę zarządcy drogi lub nadleśnictwu, tak więc mało komu udaje się w takim wypadku uzyskać odszkodowanie. Pamięta, aby jadąc przez las zachować szczególną ostrożność i nie przekraczać prędkości, aby w razie pojawienia się zwierzęcia na drodze odpowiednio szybko i uchronić się od kolizji.

Czy można uzyskać odszkodowanie na uszkodzenie samochodu na dziurze w drodze?

Tak, jak najbardziej! Po uszkodzeniu samochodu na dziurze znajdującej w drodze należy niezwłocznie się zatrzymać, wykonać dokumentację zdjęciową miejsca zdarzenia i najlepiej wezwać policję w celu uzyskania notatki urzędowej. Zgłoszenie szkody wraz z wezwaniem do zapłaty należy skierować bezpośrednio do Zarządcy Drogi. Powinien on odpowiedzieć na zgłoszenie i przedstawić nam dane ubezpieczyciela w którym wykupiono ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i przedstawić numer polisy, abyśmy mogli zgłosić szkodę bezpośrednio do ubezpieczyciela.

Czy opłacenie podatku dochodowego od sprzedaży wierzytelności jest konieczne?

Od odszkodowania uzyskanego za doznaną szkodę nie odprowadzamy podatku dochodowego. Te pieniądze nie stanowią dodatkowego dochodu a rekompensatę pewnej straty. Natomiast uzyskana od kancelarii odszkodowawczej kwota za sprzedaż wierzytelności związanej ze szkodą na pojeździe nie jest odszkodowaniem, tylko zapłatą za przekazanie prawa do tej wierzytelności. Zgodnie z prawem podatkowym opłacenie podatku dochodowego jest więc w tej sytuacji konieczne ale i zapewnia poszkodowanym bezpieczeństwo zawartej transakcji. Musisz się więc liczyć z tym, że kwota zaproponowana przez Kancelarię zawiera w sobie 18% podatku.

Czy jeśli uszkodzony pojazd był mieniem prywatnym, to czy odszkodowanie dostanę w kwocie brutto czy w netto?

Osoby posiadające samochód prywaty, czyli taki który nie został zakupiony na działalność gospodarczą i nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych jakiejkolwiek firmy uzyskują odszkodowanie w kwocie brutto. Natomiast w przypadku samochodów firmowych lub wprowadzonych do ewidencji środków trwałych poszkodowani otrzymują odszkodowanie w kwocie netto 100% VAT lub netto 50% VAT. Zdarza się jednak że ktoś mimo posiadania firmy i korzystania z pojazdu do celów zarobkowych, nie jest płatnikiem VATu i wtedy otrzymuje pieniądze w kwocie brutto.

Czy po szkodzie całkowitej muszę sprzedać pojazd uszkodzony?

Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczalni przyjeżdża do nas rzeczoznawca i wykonuje opinie w sprawie. Jeśli określona zostaje szkoda całkowita, to odszkodowanie jest różnicą między wartością pojazdu przed szkodą a po szkodzie. Łącząc kwotę odszkodowania i kwotę ze sprzedaży samochodu możemy sobie pozwolić na zakup nowego. Lecz pamiętajmy o tym, że samochód jest nasza własnością i możemy nim dysponować dowolnie. Nie masz obowiązku sprzedawać go go po szkodzie. Wielu poszkodowanych mimo wyliczenia szkody całkowitej decyduje się na naprawę. Jeśli włożymy w nasz samochód trochę serca i pieniędzy, jest on wygody i spełnia nasze inne wymagania, to czasami ciężko się z nim rozstać. Tym bardziej że naprawa u zaprzyjaźnionego mechanika może się okazać dobrym wyjściem nawet po szkodzie całkowitej.

Więcej o odszkodowaniu za uszkodzony pojazd

Wbrew pozorom tematyka odszkodowań za szkodę na pojeździe z ubezpieczenia OC lub AC jest bardzo obszerna. Oprócz standardowych sytuacji poszkodowani mają do czynienia z wieloma niestandardowymi i rzadkimi sytuacjami. Warto jednak mieć podstawową wiedzę w tym temacie. Dla uzupełnienia wiedzy polecam przeczytać artykuł dotyczący najczęstszych pytań zadawanych przez osoby poszkodowane.

Aktualizacja z 12.08.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.