fbpx

Sprawca kolizji zbiegł z miejsca zdarzenia. Jak walczyć o odszkodowanie?

Sprawca kolizji zbiegł z miejsca zdarzenia. Jak walczyć o odszkodowanie?

Jesteś poszkodowanym w kolizji lub wypadku drogowym a sprawca nie ma ważnego ubezpieczenia OC lub zbiegł z miejsca zdarzenia – nie martw się, są możliwości aby uzyskać odszkodowanie, wypłaca je Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

swojej pracy codziennie mam do czynienia z osobami poszkodowanymi w zdarzeniach komunikacyjnych. Duża część osób ma już podstawowe dokumenty, wiedzą oni jakie roszczenia im przysługują i chcą uzyskać pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Natomiast zdarza się również, że poszkodowani nie wiedzą czy w ogóle mogą liczyć na odszkodowanie – są to najczęściej przypadki, gdy sprawca zbiegnie z miejsca zdarzenia albo nie ma ważnego ubezpieczenia OC. Bo jak uzyskać rekompensatę od kogoś, kogo nie mamy żadnych danych, nawet numeru rejestracyjnego samochodu? Czy trzeba pozywać cywilnie osobę, która nie miała ubezpieczonego samochodu? A co jeśli ta osoba będzie niewypłacalna? Na szczęście w większości przypadków osoby poszkodowane mogą uzyskać odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – ale nie zawsze. Warto posiąść wiedzę na temat tego, jak się zachować w przypadku takiej, jakby nie było stresującej sytuacji. Mam nadzieję że poniższe informację pozwolą na uspokojenie wielu osób, które myślały, że odszkodowanie im się nie należy.

Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i czym się zajmuje?

UFG ma za zadanie chronić interesy osób poszkodowanych a jej członkami są działające w naszym kraju ubezpieczalnie umożliwiające wykup obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Fundusz zajmuje się wypłatą odszkodowań i innych świadczeń osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w przypadkach gdy:

 • sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i policji nie udało się go namierzyć,
 • sprawca nie posiada ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
 • podmiot odpowiedzialny, czyli ubezpieczalnia OC sprawy zbankrutuje.

Dodatkowo UFG odpowiada także za szkody spowodowane przez nieubezpieczonych rolników. Zarówno właściciele pojazdów jak i osoby posiadające gospodarstwo rolne mają obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w dowolnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Brak ważnego ubezpieczenia jest nielegalny i podlega karze. Od 1 stycznia 2019 roku właścicielowi nieubezpieczonego pojazdu grozi kara w wysokości nawet 4500 zł.

Jak wskazuje UFG, ich misją jest ograniczenie liczby nieubezpieczonych pojazdów oraz gospodarstw rolnych. Realizują ją za pomocą różnorodnych projektów i kontroli mających na celu wykrycie i ukaranie nieubezpieczonych kierowców i rolników. Instytucja ta ma zadanie również zbierać dane dotyczące umów ubezpieczeń OC i AC, wypadków i kolizji drogowych oraz ich skutków odszkodowawczych. Większość z tych danych UFG uzyskuje od Towarzystw Ubezpieczeniowych, które mają obowiązek je przekazywać. Od kilku lat na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego każdy ma możliwość zweryfikować ważność ubezpieczenia danego samochodu. Wystarczy numer rejestracyjny (lub numer VIN) i wpisanie daty, w której chcemy sprawdzić, czy pojazd jest ubezpieczony. Strona nie podaje oczywiście danych osobowych właściciela pojazdu, ale daje nam informację, czy i gdzie ewentualnie pojazd był ubezpieczony na dany dzień.

Kiedy osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie z UFG?

 • Szkody osobowe – Fundusz wypłaca pełne należne odszkodowanie, ale tylko wtedy, gdy rozstrój zdrowia przekracza 2 tygodnie. Czas ten nie jest jednoznaczny z dwutygodniowym zwolnieniem lekarskim, bo nawet przy niewielkich obrażeniach można takie otrzymać. UFG ma chronić przede wszystkim osoby, które odniosły trwałe i duże obrażenia. Tak więc niestety za potłuczenia, wstrząs mózgu, kilka szwów na przeciętej skórze i inne podobne obrażenia nie przysługuje odszkodowanie.
 • Szkody na pojeździe lub inne majątkowe – odszkodowanie jest wypłacane tylko wtedy, gdy w tym samym zdarzeniu doszło do obrażeń ciała poszkodowanego skutkujących ponad dwutygodniowym rozstrojem zdrowia, ale są one pomniejszane o 300 euro.
  • W przypadku uszkodzenia samochodu przez nieznanego sprawcę, UFG nie wypłaci odszkodowania, jeżeli poszkodowany posiadał w chwili zdarzenia ważne ubezpieczenia autocasco. Fundusz pokryje wtedy wyłącznie koszty utraconych zniżek.
  • Gdy szkoda jest spowodowana przez nieubezpieczonego kierowcę, wypłacana jest pełna kwota odszkodowania, ponieważ znając tożsamość sprawcy ubezpieczyciel będzie mógł ubiegać się od sprawcy zwrotu wszystkich kosztów na podstawie regresu ubezpieczeniowego.

Jak zgłosić i jak uzyskać odszkodowanie za szkodę na pojeździe z UFG?

Jeżeli sprawca zdarzenia ucieknie, to w pierwszej kolejności należy wezwać policję  i poczekać na jej przyjazd a w międzyczasie udokumentować przebieg zdarzenia:

 • wykonać zdjęcia miejsca zdarzenia, samochodu i jego uszkodzeń oraz śladów na drodze,
 • rozeznać się, czy są świadkowie zdarzenia i poprosić ich o dane kontaktowe lub napisanie oświadczenia dotyczącego przebiegu wypadku lub kolizji,
 • możemy się zwrócić z do policji z prośbą o wydanie notatki dotyczącej zdarzenia – jeżeli policji nie uda się zweryfikować danych pojazdu sprawcy, to sprawa zostanie umorzona i będziemy mogli ubiegać się o odszkodowanie.

W drugim przypadku, gdy sprawca nie będzie miał ważnego ubezpieczenia OC sprawcy, to nasze działania powinny wyglądać podobnie. Często możemy się spotkać z tym, że sprawca będzie chciał załatwić sprawę bez ubezpieczalni i zapłacić do reki kilkaset złotych. Nie warto się na to godzić, bo w przypadku, gdy po jakimś czasie okazałoby się, że uszkodzenia są rozleglejsze niż wyglądały na początku, to już nie odzyskamy za nie żadnej rekompensaty. Dla własnego bezpieczeństwa warto mimo wszystko wezwać policję, oraz zebrać dokumenty takie jak oświadczenie sprawcy, zeznania świadków i zdjęcia miejsca zdarzenia oraz uszkodzeń obu pojazdów.

Szkodę na pojeździe można zgłosić do dowolnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które ma obowiązek zebrać dokumentację i przekazać ją do UFG, które ostatecznie wydaje decyzję w sprawie w terminie 30 dni. Odszkodowanie jest natomiast wypłacane w terminie do 14 dni od momentu ustalenia i potwierdzenia wszystkich okoliczności zdarzenia.

Więcej o likwidacji szkód na pojazdach dowiesz się w opracowaniu zbiorczym Vademecum likwidacji szkód na pojazdach.

Więcej o szkodzie na pojeździe

Będąc pierwszy czy kolejny raz uczestnikiem kolizji czy wypadku drogowego nie zawsze wiemy jak się zachować i jakie mamy prawa. Sprawdź kiedy trzeba wezwać policję, kiedy zgłosić szkodę i ile czasu ma ubezpieczyciel na odpowiedź. Jaka jest różnica między szkodą całkowitą a częściową a jaka między rozliczenie gotówkowym a bezgotówkowym? Na to i na wiele innych pytań uzyskasz odpowiedź w artykule: Najczęstsze pytania i odpowiedzi w sprawie szkody na pojeździe z OC sprawcy.

Aktualizacja z 11.12.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.