fbpx

Utrata wartości rynkowej pojazdu po kolizji drogowej – kto i kiedy może uzyskać

Utrata wartości rynkowej pojazdu po kolizji drogowej – kto i kiedy może uzyskać

Myśląc o szkodzie na pojeździe większość z nas widzi tylko uszkodzony samochód i kwotę odszkodowania na jego naprawę. Jednak kolizja czy wypadek drogowy którego skutkiem jest uszkodzony samochód pociąga za sobą również innego rodzaju straty. Z ich tytułu też można starać się o odszkodowanie od ubezpieczyciela OC. Możemy żądać zwrotu kosztów poniesionych na holowanie, parkowanie samochodu czy wynajem pojazdu zastępczego. Dodatkowo, jeżeli samochód jest wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej i przynosi właścicielowi określony zysk, to za przestój pojazdu również można uzyskać odszkodowanie.

Większość poszkodowanych po szkodzie mówi, że samochód wcześniej był bezwypadkowy, posiadał wyłącznie części oryginalne. Teraz, po szkodzie, nawet po naprawie w serwisie albo dobrym warsztacie samochód będzie już traktowany jako powypadkowy. Zaniży to jego wartość. Wiele osób nie wie jednak, że można uzyskać od ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku odszkodowanie za utratę rynkowej wartości pojazdu po szkodzie i w jakich przypadkach się ona należy.

Czym w ogóle jest ubytek wartości rynkowej pojazdu po szkodzie i kiedy można uzyskać takie odszkodowanie?

Rynkowy ubytek wartości pojazdu jest utratą wartości tego pojazdu po wystąpieniu kolizji lub wypadku drogowego. Jest on różnicą między wartością pojazdu przed szkodą a wartością pojazdu po zdarzeniu. Warunkiem jest naprawa wykonana prawidłowo i zgodnie z technologią. Wysokość takiej kwoty może być uzależniona od wielu czynników. Są to między innymi:

 • zakres uszkodzeń samochodu (wielkość naprawy),
 • stan samochodu przed zdarzeniem (dbałość o stan pojazdu),
 • wiek samochodu (okres jego eksploatacji),
 • model samochodu,
 • popyt na rynku na dany model samochodu.

Odszkodowanie za rynkowy ubytek wartości pojazdu nie należy się każdemu poszkodowanemu. Przed przystąpieniem do walki o odszkodowanie należy dowiedzieć, kiedy można uzyskać odszkodowanie a kiedy nie.

Odszkodowanie za utratę wartości pojazdu można uzyskać gdy:

 • pojazd jest eksploatowany krócej niż 6 lat.
 • w chwili zdarzenia pojazd był bezwypadkowy i wszystkie części były oryginalne. Uzyskanie takiego odszkodowania jest możliwe jednorazowo.
 • warunkiem otrzymania takiego odszkodowania jest szkoda częściowa. Jest to taka szkoda na pojeździe, gdzie naprawa jest ekonomicznie uzasadniona a jej koszt nie przekroczy wartości pojazdu.

Odszkodowania za utratę wartości rynkowej pojazdu nie można uzyskać gdy:

 • pojazd w chwili zdarzenia miał więcej niż 6 lat. Może wtedy wystąpić utrata wartości pojazdu, ale są to na tyle niewielkie kwoty. W takich przypadkach uważa się, że odszkodowanie się nie zależy.
 • pojazd brał udział wcześniej w kolizji lub wypadku drogowym i poszkodowany otrzymał już jednorazowo odszkodowanie za utratę wartości pojazdu po szkodzie.
 • nie można uzyskać odszkodowania jeżeli okaże się, że koszt naprawy przekroczyłby wartość pojazdu, czyli wystąpiła szkoda całkowita.

Uwarunkowania prawne w przypadku utraty rynkowej wartości pojazdu po szkodzie

Odszkodowanie z tego tytułu jest wielu osobom nieznane. Ubezpieczyciele bardzo często nie informują poszkodowanych, że taka możliwość istnieje. Kwestia ta od dawna jest sporna. Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie chciały wypłacać takich odszkodowań twierdząc, że takie roszczenie przysługuje tylko wtedy, gdy poszkodowany faktycznie sprzeda samochód na niższą cenę niż cena która by obowiązywała przy samochodzie bezwypadkowym. Nie chciano wypłacać odszkodowań, jeśli pojazd po naprawie był dalej użytkowany przez poszkodowanego. Jednakże Sąd Najwyższy wielokrotnie w uchwałach potwierdził, że każdy właściciel uszkodzonego samochodu ma prawo żądać odszkodowania za utratę wartości rynkowej pojazdu. Nie ważne jest to czy po naprawie pojazd sprzeda czy będzie go dalej użytkował.

Obowiązek oceny tego roszczenia i wypłaty odszkodowania adekwatnego do rozmiaru szkody nakłada na ubezpieczyciela również Komisja Nadzoru Finansowego. Poszkodowany ma więc możliwość złożenia do KNFu skargi na działanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego, jeżeli bezpodstawnie odmówi on oceny roszczenia i wypłaty odszkodowania.

Jak uzyskać od ubezpieczyciela odszkodowanie za ubytek wartości rynkowej pojazdu?

Jak z każdym roszczeniem, nie zostaje nam ono przyznane automatycznie. Trzeba ubezpieczycielowi zgłosić daną szkodę telefonicznie lub mailowo i poinformować, że w danej sprawie żądamy wypłaty odszkodowania za ubytek wartości rynkowej pojazdu. Możemy się o to starać po naprawie pojazdu. Ważne jest to, że naprawa musi zostać wykonana w całości, poprawnie, zgodnie z technologią i z zastosowaniem części oryginalnych nowych. Niestety ubezpieczyciele często odmawiają wypłaty odszkodowania lub wypłacają mocno zaniżone kwoty.

Bez wiedzy specjalistycznej nie jesteśmy w stanie sami stwierdzić, jaka kwota nam się należy. Aukcje internetowe i wskazane na nich ceny samochodów bezwypadkowych i wypadkowych niestety nie są dowodem w sprawie. Wskazane na aukcjach ceny są często mocno zawyżone. Możemy więc zwrócić się do niezależnego rzeczoznawcy w celu wykonania opinii w tym temacie i przedstawić ją jako dowód w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela. Jeżeli jednak nie chcemy ponosić dodatkowych kosztów, możemy skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej. Specjalista sprawdzi jaką kwotę odszkodowania powinniśmy uzyskać. W naszym imieniu poprowadzi sprawę na etapie sądowym albo odkupi wierzytelność w stosunku do ubezpieczyciela.

Skonsultuj bezpłatnie swoją szkodę na pojeździe – cesja wierzytelności ze szkody OC i AC.

Szkoda na pojeździe z ubezpieczenia OC i AC

Wiele osób nie miało jeszcze żadnej szkody na pojeździe. Nawet osoby, które już tego doświadczyły, nie zawsze wiedzą co zrobić. Każda sytuacja jest inna. Wiedza o tym, jak się zachować po wypadku lub kolizji i jak uzyskać odszkodowanie jest bardzo ważna. Każdy kierowca powinien zapoznać się chociaż z podstawowymi informacjami. Czy wiesz jaka jest różnica między wypadkiem a kolizją? Kiedy występuje szkoda całkowita a kiedy częściowa? Co to jest rozliczenie szkody bezgotówkowe a gotówkowe? Dowiedz się, kiedy na miejsce zdarzenia trzeba wezwać policję. Czy wiesz jakie roszczenia przysługują Ci po zdarzeniu? Czy można uzyskać odszkodowanie jeśli sprawca zbiegnie z miejsca zdarzenia?

Na to i wiele innych pytań uzyskasz odpowiedź czytając nasze Vademecum.

Aktualizacja z 12.12.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.