fbpx

Gra na zwłokę, czyli strategia likwidatora szkody

Gra na zwłokę, czyli strategia likwidatora szkody

Kodeks cywilny jednoznacznie określa termin spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela. Treść przepisu art. 817 Kodeksu cywilnego wskazuje, że zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie dni trzydziestu. Termin ten liczy się od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości świadczenia okazało się niewykonalne, świadczenie powinno być spełnione w ciągu czternastu dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez ubezpieczającego wskutek zwłoki w spełnieniu świadczenia z umowy ubezpieczenia.

Przeczytaj więcej o terminie likwidacji szkód komunikacyjnych z tytułu ubezpieczenia OC.

Skargi na ubezpieczyciela do KNF

Diagnoza wskazująca na opieszałość działań likwidatorów szkód w przypadku większości działających w Polsce ubezpieczycieli byłaby nietrafna. Obowiązujące procedury i przepisy wewnętrzne wpływają na podejmowanie decyzji w terminach określonych lub przynajmniej zbliżonych do tych, które są wskazane przez ustawodawcę. Nie zmienia to jednak faktu, że w minionym roku do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wpłynęło aż 8642 skarg na instytucje finansowe i spółki publiczne. Najwięcej spośród nich, dokładnie 3376, odnosiło się do zakładów ubezpieczeń. W tym obszarze rynku przeważały skargi dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Klienci skarżyli się przede wszystkim na opieszałość zakładów ubezpieczeń w wypłacie odszkodowania. Poszkodowani mają również wątpliwości co do wysokości wypłacanego świadczenia oraz odmowy jego wypłaty.

Sprawdź jak Komisja Nadzoru Finansowego może pomóc uzyskać odszkodowanie.

Nie ulega wątpliwości, że poszkodowany z chwilą zawiadomienia o wypadku niecierpliwie czeka na wypłatę odszkodowania. Jego sprawą zajmuje się likwidator szkody, który kompletuje dokumentację niezbędną do przygotowania decyzji. Niejednokrotnie dochodzi jednak do sytuacji, gdy mimo upływu trzydziestu dni, oczekiwane świadczenie nie zostaje zrealizowane. Poszkodowany w takim przypadku telefonuje na infolinię, której konsultanci najczęściej są zajęci. Uzyskawszy połączenie, często słyszy standardowe wyjaśnienia: „osoba zajmująca się sprawą jest poza biurem”, „sprawa zostanie rozpatrzona w późniejszym terminie”, albo „decyzję powinien zaakceptować przełożony”.

Obowiązki ubezpieczyciela

Praktyka przekonuje, że ubezpieczyciele czekają na uprawomocnienie się wyroku karnego ustalającego winę sprawcy wypadku. Wystawia to poszkodowanego na kolejną próbę cierpliwości. Dla likwidatora jest to wygodna sytuacja, chociaż niezgodna z orzecznictwem sądowym. Zakład ubezpieczeń, zgodnie ze wskazanym przepisem art. 817 Kodeksu cywilnego, po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku, ustaleniu przesłanek swojej odpowiedzialności, powinien dążyć do samodzielnego wyjaśnienia okoliczności wypadku i wysokości szkody. Nie może obowiązku tego przekazywać innym podmiotom i bezczynnie oczekiwać na rezultaty postępowania karnego.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Poszkodowany czeka na decyzję ubezpieczyciela i ma nadzieję, że otrzyma satysfakcjonujące odszkodowanie. Niestety nic bardziej mylnego. Bardzo duża część odszkodowań zdrowotnych, komunikacyjnych czy innych jest zaniżona. Po otrzymaniu zbyt niskiej kwoty odszkodowania poszkodowany może zrezygnować z dalszych roszczeń albo też złożyć odwołanie od decyzji. Można to zrobić samodzielnie przedstawiając ponownie dowody na większą szkodę niż stwierdziło Towarzystwo Ubezpieczeń. Poszkodowany powinien również dołączyć kolejne dowody i opisać negatywne skutki wypadku na życie i zdrowie. Dowiedź się jak napisać odwołanie w sprawie szkody całkowitej na pojeździe. Przeczytaj artykuł i zobacz wzór dotyczący odwołania od decyzji ZUS po wypadku przy pracy.

Jest również drugie wyjście. Można skorzystać z pomocy profesjonalisty – Kancelarii Odszkodowawczej albo adwokata lub radcy prawnego. Sprawdź jak może pomóc profesjonalny pełnomocnik w uzyskaniu odszkodowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.