fbpx

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Pojęcie odszkodowanie za pobyt w szpitalu pojawia się w momencie posiadania odpowiedniego ubezpieczenia na taką ewentualność. Jednakże mimo ubezpieczenia na taką sytuację wypłata świadczenia może być niemożliwa. Warto wiedzieć podczas podpisywania polisy ubezpieczania NW lub NNW jakie czynniki mogą spowodować to, że wniosek ubezpieczonego spotka się z decyzją odmowną ubezpieczyciela.

Kiedy odszkodowanie za pobyt w szpitalu

To czy ubezpieczonemu należy się odszkodowanie jest uzależnione od podpisanej umowa z ubezpieczycielem czyli konkretniej jej treść oraz od OWU. Wskazano tam wyłączenia określających sytuacje, w których pieniądze nie zostaną wypłacone. Są one integralną częścią polisy. Najczęściej fakt przyznania odszkodowania uzależniony jest od czasu hospitalizacji oraz rodzaju placówek medycznych. Odszkodowanie za pobyt w szpitalu to dokładnie świadczenie, które odnosi się do szkód osobowych.

Sprawdź też, jak odzyskać koszty leczenia i rehabilitacji po wypadku.

Za jaki pobyt w szpitalu należy się odszkodowanie?

Firmy ubezpieczeniowe stosują najczęstszej 2 kryteria czyli powody pobytu w szpitalu. Są to pobyt w szpitalu po wypadku lub w wyniku choroby. Ubezpieczyciel oczywiście analizuje każdy przypadek czyli weryfikuje go z podpisaną polisą,  zanim podejmie ostateczną decyzję w temacie wypłaty świadczeń.

Towarzystwo ubezpieczeniowe zawsze definiuje pojęcie czyli nazwę szpital. Bardzo często wyłącza się z ubezpieczania takie placówki jak:

  • szpitale rehabilitacyjne;
  • szpitale uzdrowiskowe;
  • uzdrowiska.

Czas leczenia szpitalnego

Innym kryterium wypłaty roszczeń jest czas leczenie szpitalnego. Firma ubezpieczeniowa  może zastrzec sobie w OWU, że wypłaci odszkodowanie za pobyt w szpitalu uwzględniając dopiero czwarty dzień, inna już od pierwszego. Tak naprawdę jest to główny element od którego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej.

Ile wynosi odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Biorąc pod uwagę treści umów ubezpieczeniowych a dokładnie to, że często minimalizują one możliwość wypłaty odpowiednich świadczeń, wysokość odszkodowania może wynosić od kilkunastu złotych nawet do kilkuset złotych za każdy dzień pobytu w placówce. Niektóre zapisy niestety pozostawiają wiele do życzenia, jeśli chodzi o ich dostosowanie  do warunków życiowych ubezpieczonego. Niestety czasem zdarza się, że ubezpieczony latami opłaca składki i nie otrzymuje odszkodowania za pobyt w szpitalu.

Polisa NW przy ubezpieczeniu OC pojazdu

Niektóre firmy ubezpieczeniowe w pakiecie z obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oferują również inne usługi. Bardzo często zawarcie w umowie dodatkowo polisy NW nie ponosi za sobą zbyt dużych kosztów. W takim wypadku kierujący samochodem może liczyć na odszkodowanie za szkodę osobową i pobyt w szpitalu, nawet jak do zdarzenia dojdzie z jego winy. Dowiedz się więcej TUTAJ.

Aktualizacja 05.09.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.