fbpx

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej z OC sprawcy

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej z OC sprawcy

Mimo tego, że wypadki i kolizje na polskich drogach są coraz częstszym zjawiskiem, to w dalszym ciągu wiele osób nie wie, jak się zachować w przypadku takiej sytuacji. Corocznie opłacamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ma to nam i innym użytkownikom dróg zapewnić możliwość uzyskania rekompensaty za szkodę na zdrowiu czy szkodę na mieniu. Większość z nas jeździ samochodem codziennie i nie zastanawiamy się nad tym, że może nam się przydarzyć wypadek. Dopiero w momencie zdarzenia i szkody na pojeździe zastanawiamy się co robić. Czy trzeba napisać oświadczenie, czy wezwać policję, gdzie zadzwonić i jak uzyskać odszkodowanie. Jest kilka kroków które należy wykonać aby uzyskać pieniądze za uszkodzony przez innego kierowcę samochód.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia szkody na pojeździe z OC sprawcy

Jeżeli dojdzie do kolizji lub wypadku w którym przez innego kierowcę został uszkodzony nasz samochód powinniśmy przede wszystkim pozyskać oświadczenie sprawcy. Powinno ono zawierać przyznanie się sprawcy do spowodowania kolizji lub wypadku. Ważne są także jego dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, pesel) oraz dane pojazdu sprawcy (numer rejestracyjny, numer polisy ubezpieczeniowej i informacja w jakim Towarzystwie Ubezpieczeniowym wykupiono ubezpieczenie OC). Dobrze jest wskazać w tym dokumencie również zakres uszkodzeń obu samochodów. Jeżeli mamy taką możliwość, powinniśmy również wykonać zdjęcia przedstawiające miejsce zdarzenia oraz uszkodzenia pojazdów.

Wezwanie policji jest konieczne, gdy są osoby ranne. Jeżeli uszkodzony został tylko  samochód, to policja nie jest potrzebna na miejscu zdarzenia. Aczkolwiek przy dużej szkodzie notatka policyjna może być naszą gwarancją bezpieczeństwa i dodatkowym dokumentem pozwalającym na przyznanie odszkodowania. Niestety zdarza się czasami, że sprawca mimo podpisania oświadczenia później wycofuje się z tych zeznań i twierdzi, że nie spowodował kolizji. Wtedy też notatka policyjna ze wskazaniem sprawcy może ułatwić likwidację szkody. Musimy wezwać policję także wtedy, gdy sprawca nie chce się przyznać do spowodowania kolizji.

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela OC sprawcy

Na zgłoszenie szkody na pojeździe mamy czas przez 3 lata. Potem następuje przedawnienie roszczeń. Jednak im szybciej to zrobimy, tym lepiej. W przypadku popełnienia przestępstwa okres ten przedłuża się do 20 lat. Na „świeżo” ubezpieczyciel ma większą szansę na dokładne zbadanie sprawy i szybką wypłatę odszkodowania bez dodatkowych komplikacji. Szkodę możemy zgłosić w placówce, telefonicznie lub przez internet. Dane potrzebne do zgłoszenia szkody to dane poszkodowanego, dane sprawcy zdarzenia, numer polisy OC sprawcy, dane obu pojazdów. Należy również podać datę i okoliczności zdarzenia.

Oprócz zgłoszenia szkody bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy mamy także możliwość zgłoszenia szkody do swojego ubezpieczyciela poprzez bezpośrednią likwidację szkody. Nasz ubezpieczyciel wtedy zajmuje się likwidacją szkody oraz wypłaca nam odszkodowanie, które później uzyskuje od TU sprawcy. Bezpośrednią likwidację szkody oferują tacy ubezpieczyciele jak PZU, Warta, Uniqa, Allianz, Ergo Hestia i kilka innych. Warto spytać o taką możliwość przy zawieraniu umowy z OC. Jednakże wiele poszkodowanych twierdzi, że procedura jest taka sama. Tyle samo czasu czeka się na odszkodowanie i również są one mocno zaniżone.

Dodatkowe roszczenia przy szkodzie na pojeździe

Zgłaszając szkodę powinniśmy poinformować ubezpieczyciela jakie dokładnie roszczenia wnosimy. Szkoda na pojeździe i związana z nią naprawa to główne roszczenie. Możemy również uzyskać roszczenie za poboczne szkody takie jak: poniesione koszty holowania, koszty parkingu, uszkodzone w trakcie zdarzenia przedmioty czy utrata wartości pojazdu. Jeżeli nie zgłosimy ich na początku to na późniejszym etapie dalej mamy taką możliwość.

Przy pierwszym kontakcie z ubezpieczycielem powinniśmy też poinformować o ewentualnej chęci wynajęcia pojazdu zastępczego. Możemy dostać za niego rekompensatę jeżeli nie posiadamy innego samochodu, który mógłby nam codziennie służyć do dojazdów do pracy i innych czynności. W przypadku pojazdu uszkodzonego zdatnego do bezpiecznej jazdy możemy wynająć samochód tylko na czas naprawy. W przypadku pojazdu niezdolnego do jazdy po szkodzie, mamy czas od momentu zgłoszenia szkody do chwili wypłaty odszkodowania wraz z dniami potrzebnymi na naprawę.

Oględziny rzeczoznawcy i decyzja ubezpieczyciela

W kilka dni po zgłoszeniu szkody, ale nie dłużej niż w siedem dni przyjeżdża do nas rzeczoznawca na oględziny pojazdu. Właściciel pojazdu powinien być przy oględzinach, aby w razie potrzeby odpowiedzieć na pytania czy wskazać dodatkowe uszkodzenia. Rzeczoznawca przedstawi nam raport z oględzin, który powinniśmy dokładnie sprawdzić i podpisać w przypadku, gdy wszystko będzie się zgadzać. Uważajmy także na dokumenty przekazane przez rzeczoznawcę do podpisu. W wielu przypadkach ubezpieczyciele chcąc zakończyć sprawę przygotowują druk ugody lub porozumienia i dają do podpisu poszkodowanego. Zawarcie ugody jest zrzeczeniem się wszelkich dalszych roszczeń, więc w przypadku zaniżenia odszkodowania nie otrzymamy dopłaty.

Warto być ostrożnym i czytać każdy dokument przed podpisaniem. Na podstawie zdjęć i oględzin wykonywany jest kosztorys. Jeżeli koszt naprawy będzie mniejszy niż wartość pojazdu, to będzie to szkoda częściowa. Jeżeli koszt naprawy przekroczy wartość pojazdu to zostanie uznana szkoda całkowita, a wtedy rzeczoznawca przygotuje dodatkowe dokumenty takie jak wycena wartości pojazdu przed szkodą oraz wycena pojazdu uszkodzonego.

Prawo do poznania podstawy decyzji – kosztorysu

Po sporządzeniu kosztorysu ubezpieczyciel ma obowiązek przedstawić nam dokument. Mamy wtedy możliwość zdecydowania, czy zlikwidujemy kosztorys metodą kosztorysową (przyjmując kwotę bezsporną zgodną z kosztorysem ubezpieczyciela) czy metodą serwisową (naprawiając pojazd w serwisie i przedstawiając fakturę).

Decyzja o wypłacie odszkodowania w ciągu 30 dni

Ubezpieczyciel ma obowiązek wydać decyzję w 30 dni od momentu zgłoszenia szkody. Jeżeli jednak nie uda się pozyskać wszystkich dokumentów i danych potrzebnych do podjęcia decyzji, to powinniśmy zostać poinformowani na piśmie, że okres ten zostaje przedłużony do 90 dni. Po otrzymaniu decyzji powinniśmy się zastanowić nad różnymi opcjami. Jeżeli uważamy, ze kwota odszkodowania wystarczy nam na pokrycie dobrej jakościowo naprawy, to mamy sprawę zamkniętą. Jeżeli jednak uważamy odszkodowanie za zaniżone, to możemy złożyć odwołanie od decyzji, a potem w razie konieczności udać się na drogę sądową. Możemy jednak nie mieć czasu na takie działania, więc możemy rozważyć zlecenie sprawy adwokatowi bądź sprzedaż szkody kancelarii odszkodowawczej.

Droga Sądowa

Niestety aby uzyskać pełne odszkodowanie za szkodę na pojeździe, musimy zdecydować się na drogę sądową. Podpisując ugodę godzimy się na ustępstwa. Sprzedając szkodę dostajemy tylko część należności. Jeśli z jakiś względów nie chcemy naprawić samochodu bezgotówkowo, to przemyślmy drogę sądową. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedź się jakie są etapy postępowania sądowego, jakich kosztów musisz się spodziewać i ile trzeba czekać na zakończenie sprawy.

Aktualizacja z 30.12.2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.