fbpx

Agent Ubezpieczeniowy

Przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń. Agent ubezpieczeniowy powinien być również wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

Czynności agenta są podejmowane w imieniu lub na rzecz jednego bądź kilku zakładów ubezpieczeń. Agent działając na rzecz kilku zakładów ubezpieczeń (tzw. multi-agent) musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z podejmowanymi czynnościami agencyjnymi. Z kolei za agenta działającego na rzecz tylko jednego zakładu ubezpieczeń odpowiada ten zakład ubezpieczeń.

U agenta ubezpieczeniowego można wykupić między innymi: