fbpx

Vademecum szkody na pojeździe po wypadku drogowym z OC sprawcy

Vademecum szkody na pojeździe po wypadku drogowym z OC sprawcy

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez osoby, których pojazdy (np. samochody czy motocykle) uległy zniszczeniu w zdarzeniach drogowych.

Jak zachować się po wypadku komunikacyjnym?

 • udzielić pomocy poszkodowanym i wezwać w razie potrzeby odpowiednie służby;
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia;
 • wykonać dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia oraz uszkodzeń pojazdów;
 • spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.

Kolizja czy wypadek?

Różnica pomiędzy wypadkiem a kolizją zazwyczaj jest też powiązana ze stopniem zniszczenia pojazdu, jednakże nie jest to regułą. O kolizji najczęściej mówimy w przypadku zdarzeń, w których nie ma ofiar w ludziach, czyli nikt z kierowców i pasażów nie doznał rozstroju zdrowia powyżej 7 dni. Więcej o różnicach pomiędzy kolizją a wypadkiem dowiesz się w opracowaniu Różnica między postępowaniem po zdarzeniu w przypadku kolizji drogowej i wypadku drogowego

Kiedy należy wezwać policję po wypadku?

Na nr 112 należy zadzwonić przede wszystkim w przypadku, gdy ktoś z uczestników zdarzenia dozna obrażeń ciała, jak również, gdy strony zdarzenia nie potrafią dojść do porozumienia w temacie kto jest sprawcą zaistniałej sytuacji.

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym – co powinno zawierać?

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym to forma oświadczenia spisywana między sprawcą i poszkodowanym, nie ma ono ściśle ustalonego druku, jednakże powinno zawierać takie elementy jak:

 • dane sprawcy zdarzenia (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nr rejestracyjny pojazdu oraz dane polisy OC);
 • dane poszkodowanego (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nr rejestracyjny pojazdu);
 • dane pasażerów obu pojazdów (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania)
 • opis okoliczności zdarzenia wraz z mapką (szkicem sytuacyjnym);
 • wskazane uszkodzenia obu pojazdów.

Wzór: oświadczenie o zdarzeniu drogowy.

Kiedy policja może zabrać dowód rejestracyjny po wypadku?

Gdy dalsze poruszanie się uszkodzonym autem:

 • zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia czy ramy;
 • zagraża porządkowi ruchu drogowemu;
 • pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych;
 • narusza wymagania ochrony środowiska.

Co to jest ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych?

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tzw. OC komunikacyjne, jest to ubezpieczenie chroniące przede wszystkim osoby, które mogą zostać poszkodowane wskutek wypadku komunikacyjnego. Jednocześnie daje komfort finansowy sprawcy, który nie musi ponosić konsekwencji finansowych w związku ze spowodowanym zdarzaniem.

Czy posiadanie OC na pojazd jest obowiązkowe?

Tak, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany wykupić polisę na pojazd, którego jest właścicielem. Za brak aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przewidziana jest spora kara pieniężna.

Jakie świadczenia przysługują z OC?

 • odszkodowanie za naprawę uszkodzonego mienia, w tym uszkodzonego pojazdu, mowa tu m.in. takich pojazdach jak samochód motocykl, motorower, rower, ciągnik siodłowy, naczepa itd.;
 • samochód zastępczy;
 • holowanie pojazdu;
 • utrata wartości handlowej pojazdu;
 • zwrot utraconych korzyści;
 • zwrot kosztów leczenia;
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne;
 • renta wyrównawcza i tymczasowa;
 • zwrot innych kosztów (np. za zniszczoną nawigację samochodową, zniszczony fotelik itd.).

Jak przebiega likwidacja szkody na pojeździe w OC?

 • zgłoszenie szkody przez poszkodowanego;
 • oględziny pojazdy przez rzeczoznawcę;
 • wykonanie kosztorysu naprawy;
 • wydanie decyzji.

Co to jest szkoda częściowa?

Szkoda częściowa to sytuacja, a raczej stan pojazdu po kolizji czy wypadku, w którym to możliwa jest jego naprawa i jest ona ekonomicznie uzasadniona, czyli nie przekracza 100% wartości pojazdu przed szkodą w przypadku obowiązkowego ubezpieczania OC. W przypadku AC procent ten określa OWU, czyli Ogólne warunki ubezpieczenia (najczęściej jest to 70% wartości pojazdu sprzed szkody). Można odwołać się od wyceny szkody częściowej – przeczyta opracowanie: Szkoda częściowa na pojeździe – jak się odwołać od decyzji

Co to jest szkoda całkowita?

O szkodzie całkowitej mówimy, gdy naprawa pojazdu po szkodzie jest ekonomicznie nieuzasadniona, tj. kwota naprawy przekracza wartość pojazdu sprzed szkody. W przypadku AC należy zweryfikować OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), w których znajduje się informacja na temat, od którego momentu pojawia się szkoda całkowita. Szkoda całkowita często stosowana jest przez ubezpieczycieli niezasadnie. Przeczytaj artykuł Szkoda całkowita na pojeździe z OC sprawcy – jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – i dowiedz się jak skutecznie się odwołać.

Kiedy należy zgłosić szkodę na pojeździe?

Szkodę na pojeździe należy zgłosić jak najszybciej, aby nie doszło do powiększenia szkody np. poprzez wystawianie pojazdu na czynniki atmosferyczne, w przypadku garażowania pojazdu na dworze. Jednakże zgodnie z prawem okres przedawnienia sprawy w przypadku szkody na pojeździe wynosi 3 lata, więc poszkodowany do tego czasu ma prawo zgłosić szkodę. Sprawa ma się nieco inaczej w przypadku szkód z AC, ponieważ w większości polis znajduje się informacja, że właściciel pojazdu ma obowiązek zgłosić szkodę w ciągu 48 godzin od zdarzenia.

Jak zgłosić szkodę na pojeździe?

Szkodę na pojeździe najlepiej jest zgłosić telefonicznie lub korzystając z gotowego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej ubezpieczyciela sprawcy. W naszym portalu odnajdziesz również darmowy wzór – zobacz wzór Zgłoszenia szkody na pojeździe z OC sprawcy.

Czy można samodzielnie sprawdzić jaki zakład ubezpiecza pojazd sprawcy?

Tak, można tego dokonać na stronie internetowej UFG, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Do weryfikacji OC należy podać nr rejestracyjny pojazdu sprawcy lub jego nr VIN oraz datę zdarzenia.

Czy brak prawa jazdy kierowcy pojazdu poszkodowanego wyklucza możliwość otrzymania odszkodowania z OC sprawcy?

Jeżeli poszkodowany pojazd prowadził kierowca bez uprawnień, czyli bez prawa jazdy to nie wyklucza to możliwości uzyskania odszkodowania, o ile nie był on sprawcą. Jeżeli natomiast przyczynił się w jakiś sposób do zdarzenia wówczas odszkodowanie w związku ze zniszczonym pojazdem zostanie pomniejszone o % przyczynienia.

Czy odszkodowanie za zniszczony pojazd powinno być wypłacone w kwocie netto czy brutto?

Wypłata netto z potrąceniem 100% lub 50% VAT pojawia się w momencie, gdy auto było wciągnięte w środki trwałe działalności gospodarczej. Wypłata brutto ma miejsce zawsze, gdy auto jest zarejestrowane na osobę fizyczną.

Kiedy VAT 50% a kiedy 100% – odszkodowanie z tytułu szkody na pojeździe

Wysokość potrąconego VATu w przypadku aut na firmę jest uzależniona od tego, w jakim poszkodowany przedsiębiorca nie może obniżyć podatku należnego.

Czy poszkodowany musi umówić się na spotkanie z rzeczoznawcą?

W praktyce oględziny pojazdu przez rzeczoznawcę są elementem obowiązkowym, bez tego elementu ubezpieczyciel nie wyda decyzji w sprawie, a co za tym idzie nie wypłaci odszkodowania. Jednakże czasem ubezpieczyciel pozwala na likwidację szkody na podstawie przedstawionych przez poszkodowanego zdjęć pojazdu i uszkodzeń.

Czy poszkodowanemu należy się możliwość wynajęcia pojazdu zastępczego?

Jeżeli poszkodowany nie ma innego pojazdu, który mógłby użytkować zamiast uszkodzonego, to ma możliwość wynajęcia samochodu zastępczego. W przypadku szkody całkowitej jest taka możliwość od momentu zgłoszenia szkody do otrzymania odszkodowania plus dodawane jest kilka dni na zakup nowego samochodu. W przypadku szkody częściowej okres wynajęcia pojazdu zależy od tego czy uszkodzenia są niewielkie i pozwalają na bezpieczną jazdę (wynajęcie pojazdu tylko na technologiczny czas naprawy plus dwa dni organizacyjne), czy nie ma możliwości jego użytkowania (wynajem od chwili zgłoszenia szkody do momentu wypłacenia odszkodowania plus czas na naprawę). Jednakże temat wynajęcia samochodu zastępczego jest skomplikowany a ubezpieczyciele bardzo wzbraniają się przed pokryciem takich kosztów. Temat jest obszerny, więc polecam zapoznać się z artykułem dotyczącym wynajmu pojazdu zastępczego po szkodzie.

Czym jest kosztorys rzeczoznawczy?

Kosztorys naprawy pojazdu to dokument będący kalkulacją i szczegółową specyfikacją przeprowadzonych działań naprawczych. Na podstawie tego dokumentu ubezpieczyciel określa jakiej wysokości odszkodowanie powinno być wypłacone poszkodowanemu – na podstawie oszacowanych kwot na naprawę pojazdu.

Na jakich częściach powinna być dokonana naprawa pojazdu i jak to sprawdzić w kosztorysie?

Uzyskanie odszkodowanie powinno pozwolić na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody. Najczęściej przyjmuje się, że powinny to być części oryginalne. W kosztorysie może pojawić się jeden 4 rodzajów części:

 • O (oryginalne/serwisowe) – części rekomendowane i dostarczana przez koncerny samochodowe, części O posiadają logo koncernu;
 • Q – są to części, które w większości posiadają te same właściwości technicznego co części O; produkowane są przez dostawców na tzw. pierwszy montaż z użyciem tej samej technologii, co w przypadku produkowania części dla koncernów samochodowych; nie posiadają loga producenta i są dostępne w niezależnych hurtowniach i sieciach sklepów;
 • P – części te odpowiadają jakością tym stosowane w trakcie montażu fabrycznego, jednak nie są dostarczane na pierwszy montaż, nie posiadają też loga producenta;
 • Z – tak oznaczane są zamienniki, które nie zostały uwzględnione w powyższych kategoriach.

Jakie oznaczenia części powinny wzbudzić niepokój u poszkodowanego?

 • Q – są to części oryginalne, jednak nie sygnowane logiem producenta pojazdu, są to te same części co na pierwszy montaż pojazdu,
 • P, PZ, PJ – są to części zamienne gorszej jakości, nie używane na pierwszy montaż pojazdu, nie produkowane przez producenta pojazdu.

Roboczogodzina mechanika, blacharza, lakiernika w kosztorysie rzeczoznawczym

RBH inaczej RBG, czyli roboczogodzina a dokładnie jej koszt jest uzależniony od regionu polski oraz kształtujących się tam cen. Jest to średnio 90-100zł za godzinę pracy. Wszelkie zaniżenia czy też zawyżenia powinny zaniepokoić poszkodowanego i powinien on zainterweniować w tym temacie u ubezpieczyciela.

Co to jest rozliczenie gotówkowe i bezgotówkowe w szkodzie na pojeździe?

Poszkodowany może zlikwidować szkodę gotówkowo na podstawie przygotowanego kosztorysu (wówczas otrzymuje konkretną kwotę na dokonanie napraw) lub bezgotówkowo na podstawie przedstawionych faktur za naprawę, lub odstawiając pojazd do autoryzowanego serwisu, czy zakładu mechanicznego gdzie zostanie naprawiony i rozliczenie nastąpi między ubezpieczycielem a podmiotem wykonującym naprawy. Więcej o naprawie bezgotówkowej dowiesz się w opracowaniu eksperta: Naprawa bezgotówkowa pojazdu – czy warto?

Czy sprawca wypadku może dokonać naprawy pojazdu ze swojego OC?

Nie, nie ma takiej możliwości. Sprawca zdarzenia komunikacyjnego może naprawić swój pojazd w ramach posiadanego AC (jeżeli nie ma takiej polisy, to musi dokonać naprawy pojazdu ze swoich funduszy).

Co to jest ubezpieczenie Auto-Casco AC?

AC, czyli Autocasco lub auto-casco to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (np. samochodów, motocykli) od zdarzeń losowych. Ma ono na celu ochronę pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia czy kradzieży. Więcej o likwidacji szkody z AC: Szkoda na pojeździe z ubezpieczenia autocasco.

Jak działa ubezpieczenie Autocasco?

Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia AC daje właścicielowi pojazdu ochronę w przypadku uszkodzenia samochodu lub innego pojazdu z własnej winy. Jeżeli w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej spowodujemy kolizję, to możemy zgłosić szkodę na własnym pojeździe do swojego ubezpieczyciela. Sposób likwidacji szkody jest zależy od rodzaju zawartej umowy. Każdy ubezpieczyciel ma kilka rodzajów polis AC, które znacznie różnią się warunkami, które są dokładniej opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Czy odszkodowanie z AC działa tylko w przypadku kolizji z innym samochodem?

Zakres polisy AC wbrew pozorom jest dosyć szeroki, ale oczywiście zależy od rodzaju zawartej umowy. Umowa autocasco może nas jednak chronić w przypadku:

 • uszkodzenia samochodu w trakcie kolizji z innym samochodem z naszej winy,
 • uszkodzenia samochodu spowodowanego kolizją ze zwierzyną,
 • uszkodzenia samochodu spowodowanego działaniem sił atmosferycznych (gradobicie, zwalenie drzewa lub gałęzi),
 • kradzieży lub dewastacji samochodu przez osoby trzecie,
 • innego rodzaju uszkodzenia z naszej winy (uderzenie w drzewo, w latarnię, zarysowanie podczas wjazdu do garażu itp.).

Kiedy ubezpieczyciel AC może odmówić wypłaty odszkodowania?

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeżeli osoba prowadząca samochód, czyli jego ubezpieczony był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Dodatkowo wiele Towarzystw zastrzega sobie możliwość odmowy w przypadku tak zwanego rażącego niedbalstwa ubezpieczonego. Jeżeli przykładowo pojazd zostanie ukradziony, ale właściciel pojazdu zostawił w nim kluczyki i papiery, to odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Dodatkowo ubezpieczyciel stosuje inne obostrzenia, więc warto zwrócić na to uwagę. Często można spotkać się z napisem, że samochodu nie będzie prowadziła osoba poniżej 25 roku życia lub posiadająca prawo jazdy mniej niż 3 lata. Jeżeli właściciel pojazdu udostępniłby samochód takiej osobie, to również odszkodowanie by się nie należało.

Pułapki ubezpieczyciela w chwili zawierania umowy AC

Udział własny – zgadzamy się na pokrycie kosztów części szkody. Jeśli udział własny wynosi 15%, to w przypadku naprawy 2000 zł, dostaniemy od ubezpieczyciela 1700 zł.

Franczyza integralna – jest to kwota poniżej której nie zostanie nam wypłacone odszkodowanie. Jeżeli w umowie mamy franczyzę integralną w wysokości 500 zł, a koszt naprawy szkody wyniesie 400 zł, to ubezpieczyciel wyda decyzję odmowną.

Suma ubezpieczenia malejąca po szkodzie – w umowie AC mamy podaną sumę ubezpieczenia. Każda szkoda będzie obniżała sumę ubezpieczenia o wypłaconą kwotę odszkodowania.

Amortyzacja części – ubezpieczyciel twierdzi że części oryginalne nowe w pojeździe zużywają się z czasem. Po każdym kolejnym roku użytkowania pojazdu wzrasta procent obniżenia wartości nowej części zamiennych w przypadku wystąpienia szkody.

Wariant kosztorysowy – pozwala ubezpieczycielowi na stosowanie zaniżonej stawki roboczogodziny np. 60 zł zamiast 140 w wariancie serwisowym. Pozwala też na zastosowanie w kosztorysie rabatów oraz potrąceń oraz części nieoryginalnych.

Czy brak polisy OC wyklucza możliwość otrzymania odszkodowania za szkodę pojeździe poszkodowanego?

W przypadku braku polisy OC wkracza UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, do którego może zgłosić się poszkodowany z roszczeniem o odszkodowanie. Z tym że świadczenia z tytułu uszkodzonego pojazdu pojawiają się w przypadku odnotowania u przynajmniej jednego z poszkodowanych uczestników zdarzenia rozstroju zdrowia (w związku z wypadkiem) powyżej 14 dni.

Sprawca zdarzenia zbiegł z miejsca zdarzenia a policji nie udało się go odnaleźć. Czy mogę uzyskać odszkodowanie?

W takich sytuacjach poszkodowany za szkodę na pojeździe ma możliwość uzyskania odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), ale tylko w przypadku, gdy któryś z uczestników zdarzenia doznał obrażeń skutkujących ponad 14 dniowym rozstrojem zdrowia. Dodatkowo odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeżeli poszkodowany miał w chwili zdarzenia wykupione ubezpieczenie autocasco.

Czy można dostać odszkodowanie w Polsce, jeżeli sprawca miał samochód ubezpieczony w innym kraju?

W przypadku szkody na terenie Polski spowodowanej przez samochód ubezpieczony w innym kraju standardowo trzeba pozyskać oświadczenie sprawcy. Na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych można znaleźć korespondenta zagranicznego ubezpieczyciela w Polsce i do niego zgłosić szkodę. Likwidacja odbywa się normalnie, jedyna różnica jest taka, że w przypadku wejścia na drogę sądową nie możemy pozwać korespondenta, tylko PBUK.

Kolizja za granicą kraju. Jak uzyskać odszkodowanie?

Jeżeli do szkody doszło poza granicami naszego kraju, mamy dwie możliwości zgłoszenia szkody. Pierwszą do bezpośredniego, zagranicznego ubezpieczyciela. Może się to niestety wiązać z barierą językową. Drugą opcją jest zgłoszenie szkody do Polskiego korespondenta Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Wtedy też czas likwidacji szkody wynosi 90 dni (a nie 30 jak w przypadkach standardowych w naszym kraju). Dodatkowo w takiej sytuacji nie ma możliwości udania się do Sądu w Polsce, bo należałoby pozwać bezpośredniego, zagranicznego ubezpieczyciela sprawcy.

Został uszkodzony samochód firmowy. Przez miesiąc nie przynosił dochodu. Czy można żądać odszkodowania?

Jeżeli do uszkodzenia pojazdu doszło z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia, to prócz zwrotu kosztów naprawy pojazdów można żądać wypłaty odszkodowania za utracone dochody. Jeżeli samochód był wykorzystywany jako taksówka lub do przewozu osób, to w trakcie unieruchomienia pojazd na siebie nie zarabiał, a co za tym idzie przynosił straty dla firmy. Więcej o tym można przeczytać w artykule Utracone korzyści za unieruchomiony pojazd po szkodzie na pojeździe z ubezpieczenia OC sprawcy.

Uszkodzenie pojazdu spowodowane najechaniem na dziurę w drodze

Oprócz standardowych sytuacji kolizji dwóch lub kilku pojazdach, kierowcy mają często do czynienia z uszkodzeniem pojazdu podczas kolizji ze zwierzyną, wpadnięciem w poślizg na ubrudzonej drodze, uszkodzeniu samochodu przez firmę wykonującą roboty drogowe lub budowlane oraz poprzez najechanie na dziurę w drodze. W ostatnim przypadku należy niezwłocznie się zatrzymać, wezwać policję i wykonać dokumentację zdjęciową. Szkodę można zgłosić do zarządu dróg, która ma obowiązek przekazać poszkodowanemu dane swojej polisy OC, aby poszkodowany mógł zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Przeczytaj więcej na temat uzyskania odszkodowania za szkodę na pojeździe z OC innego podmiotu.

Co to jest wycena wartości pojazdu przed szkodą i po szkodzie?

Wycena wartości samochodu odbywa się przy pomocy usług wyspecjalizowanych programów eksperckich (InfoExpert i Audatex) na podstawie danych o pojazdach znajdujących się na rynku również używanych na podstawie:

 • marki, modelu;
 • roku produkcji;
 • rodzaj nadwozia;
 • pojemność silnika i jego moc;
 • rodzaj paliwa;
 • przewidywalny nominalny przebieg;
 • bazowa wartość rynkowa (cena sprzedaży);
 • wartości aut używanych określane są na dany miesiąc i rok.

Wycena wartości pojazdu po szkodzie jest to wartość wraku pojazdu ustalona na podstawie wartości ceny części możliwych do dalszego wykorzystania, wartość złomu lub wartość, za jaką jest ktoś w stanie zapłacić za wrak np. na aukcji internetowej.

W jakim terminie poszkodowany otrzyma odszkodowanie?

Likwidacja szkody, czyli wypłata odszkodowania od zgłoszenia szkody do wypłaty najczęściej trwa do 30 dni, zgodnie z zapisami w ustawie.

Czy ubezpieczyciel może wstrzymać wypłatę świadczeń?

Tak, istnieje taka możliwość nawet do 90 dni, gdy ubezpieczyciel ma wątpliwości co do okoliczności zdarzenia oraz uszkodzeń na pojazdach. Wówczas zakład ubezpieczeń musi poinformować o zaistniałej sytuacji poszkodowanego i jego pełnomocnika. Gdy ubezpieczyciel jest w posiadaniu już niezbędnych informacji i dokumentów musi wydać decyzję w ciągu 14 dni od dnia wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Czy poszkodowany może odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Tak, poszkodowany zarówno w przypadku szkody na pojeździe, jak również szkody osobowej ma prawo do odwołania się od decyzji w terminie ustawowym. Reklamacja najlepiej jak będzie miała formę pisemną.

Jak wygląda proces o odszkodowanie za uszkodzony pojazd?

Aby wejść na drogę sądową trzeba najpierw przejść całą drogę przedsądową, czyli po decyzji ubezpieczyciela wystosować odwołanie i spróbować polubownie zakończyć spór. Jeśli to nie przyniesie efektów, poszkodowany może z pomocą adwokata złożyć pozew przedstawiając dowody (niezależny kosztorys ubezpieczyciela). Sąd może wydać nakaz zapłaty dla ubezpieczyciela. Strony mają 2 tygodnie na sprzeciw i złożenie zarzutów. Jeśli TU to zrobi, to sprawa przejdzie w tryb zwykły i trzeba będzie poczekać na wyznaczenie terminu rozprawy. Sprawa może trwać od kilku miesięcy do kilku lat w zależności od ilości rozpraw oraz stopnia skomplikowania sprawy. Może pojawić się konieczność wezwania świadków (w tym poszkodowanego) do złożenia zeznań lub wykonania oględzin samochodu po naprawie. Sąd może także zlecić wykonanie opini biegłemu sądowemu, co może znacznie wydłużyć proces. Po wyroku strony mają dwa tygodnie na złożenie apelacji. Więcej na ten temat przeczytaj TUTAJ.

Koszty procesu

W sprawach majątkowych przed złożeniem pozwu należy uiścić opłatę w wysokości 5% wartości sporu. Kwotę tą należy zaokrąglić w górę do pełnego złotego. Poszkodowany ma możliwość reprezentować się sam, ale warto zlecić prowadzenie sprawy adwokatowi lub radcy prawnemu, aby mieć jak największą szansę na wygranie sprawy. Wtedy też trzeba dokonać opłaty w wysokości 17,00 zł od pełnomocnictwa. W trakcie postępowania może zostać wezwany biegły sądowy, który będzie miał za zadanie wydać opinię dotyczącą uszkodzonego pojazdu i jego naprawy. Wtedy też trzeba uiścić zaliczkę na biegłego w wysokości od kilkuset złotych do około 2000,00 zł. Decydując się na reprezentację przez adwokata musimy ponieść koszty zastępstwa procesowego w sprawie. Cena usługi jest ustalana indywidualnie, ale Minister Sprawiedliwości ustalił minimalne stawki kosztów zastępstwa procesowego w zależności od wartości sporu.

Czy poszkodowany będzie musiał zeznawać w sądzie?

Jeżeli poszkodowany zdecyduje się dochodzić swych praw na etapie postępowania sądowego, musi być świadomy, że etap ten wymaga niego aktywnego uczestnictwa w procesie.

Czy warto zatrudnić pełnomocnika?

Likwidacja szkody na pojeździe wymaga wiedzy nie tylko prawniczej, ale i również technicznej i proceduralnej, w tym umiejętność czytania kosztorysów. Biorąc pod uwagę te elementy wyspecjalizowany pełnomocnik, bywa niezmiernie pomocny w walce z ubezpieczycielem.

Ile kosztuje współpraca z profesjonalnym pełnomocnikiem podczas likwidacji szkody?

Koszt współpracy z profesjonalnym pełnomocnikiem podczas dochodzenia roszczeń z OC jest uzależniony od wielu czynników. Przede wszystkich od tego, na jakim etapie współpraca zostanie nawiązana oraz od tego, czy osoba poszkodowana zdecyduje się na współpracę z adwokatem lub radcą prawnym (którzy najczęściej pobierają swoje honorarium z góry bez względu na efekt) czy też kancelarią lub firmą odszkodowawczą (która pobiera wynagrodzenie od uzyskanej kwoty dla klienta)

Czy warto zlecić sprawę kancelarii odszkodowawczej?

Jeżeli poszkodowany nie ma specjalistycznej wiedzy ale także czasu i lub funduszy na samodzielną walkę z ubezpieczycielem, to działanie z pomocną kancelarii odszkodowawczej jest dobrym pomysłem. Po pierwsze ma ona sztab specjalistów (adwokatów, rzeczoznawców, likwidatorów szkód), którzy mają rozległą wiedze w temacie odszkodowań, więc ich działania będą efektywne. Dużym plusem jest także zapłata w postaci prowizji od uzyskanego odszkodowania, więc poszkodowany nie musi płacić z góry za usługę. Wiele kancelarii oferuje również pokrycie kosztów sądowych za klienta.

Co to jest cesja szkody?

Cesja szkody jest umową cesji – odsprzedania wierzytelności, która przysługuje poszkodowanemu po kolizji lub wypadku w stosunku do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Kancelarie Odszkodowawcze bardzo często odkupują wierzytelności od poszkodowanych. Jest to możliwe po przyjęciu kwoty bezspornej przez właściciela uszkodzonego samochodu. Po sprzedaży szkody poszkodowany zamyka temat i nie uczestniczy w działaniach kancelarii odszkodowawczej. Może się jednak okazać, że na drodze sądowej Sąd wezwie na przesłuchanie właściciela pojazdu lub zleci biegłemu sądowemu wykonanie oględzin samochodu.

Dlaczego warto sprzedać szkodę na pojeździe?

Cesja szkody daje poszkodowanemu możliwość szybkiej dodatkowej płatności za rozliczoną wcześniej szkodę. Poszkodowany odsprzedaje szkodę, nie ryzykując dalszą walką z ubezpieczycielem, nie ryzykuje kosztów oraz nie czeka na zakończenie sprawy sądowej. Pieniądze otrzymuje niedługo (kilka dni do 2 tygodni, w zależności od firmy) po zawarciu umowy. Więcej o procedurze cesji szkody dowiesz się w artykule: Czy warto sprzedać szkodę kancelarii odszkodowawczej?

Najczęstsze pytania po szkodzie na pojeździe

Poszkodowani w kolizjach i wypadkach mają wiele pytań związanych z likwidacją szkody na pojeździe. Zebraliśmy je wszystkie wraz z odpowiedziami, które znajdziesz tutaj.

Możesz bezpłatnie skonsultować swoją sprawę z naszym ekspertem – skonsultuj teraz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.